Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

WINDIR LYRICS

1. Sognariket sine krigarar


Her inne mødlo Fimraite å aorøya e framtii sine krigara,
uredde å stålte e rai klar ti å drepa, fø gudadn dai alt vi gjera.
Laia ao krigaren so atte ha vakna, laia ao han so alder kan daua,
laia ao han so ska herska, han so ha våre i aitt me mørke.
Drepa ska rai gjera, hødla ska rai verta,
ti gudadn ska rai ofra slik at udødelege verte mi.
Svikaradn so teke vaor era ska krigaradn drepa gjera,
svikaradn so spåtta vaor gud ska krigaradn ofra itte tur.
Fø krigaradn vi alder gløyma da dai kristne ha prøft å gjåyma,
da mektigaste rike nåkensinne,
so no ska råysast me ra sterkaste hate i gudadn sitt minne.
Dai neste tusen aori e vaor, fø svikaradn ska rai vera følde me krig,
hat å taore. Krig... Hat... Taore...

[English translation:]

[The Warriors of Sognariket]

Here between Fimreite and Årøy live the warriors of the future
Fearless and with pride they are ready to kill, for the Gods they'll do anything
Led by the warrior who has awoken once more, led by him who can never die
Led by the one who will reign, the one who has been one with the darkness

Killing they will do, praised they will be
To the Gods they shall sacrifice so that we will become immortal

The traitors who take our honor, the warriors shall kill
The traitors who mocked our Gods, the warriors shall sacrifice one by one

'Cause the warriors will never forget what the Christians have tried to conceal
The mightiest kingdom to ever exist
which shall now arise with the strongest hate the Gods ever will recall

The next thousand years are ours, 'cause the traitors shall be persecuted with hate, war, and tears
Hate...War...Tears


2. Det som var haukareid


Håyrde nåke so i skogen va, ondra meg pao kå ditta va,
i skjine ao maon va ra nåke eg saog, nåke so leea seg i skogen vaor.
Traska ondrande opp fø å sjao ken da va.
Da vakkje nåken, men nåke ra va.
Eg kjende ri va rar, men utn å kjenna.
Eg håyrde ri va rar, men utn å håyra.
Eg saog ri sto rar, men utn å sjao.
Eg følde instinkte å innøve eg for.
Ke konne ra vera, Haukarei va vaor?
Kår ai gran va so sjeli ti førfedredn (mi føle kårt ait skritt du teke)
Kårt ait kratt va so ai prøva (tanke å sinn e dá ain ao vinne)
Kårt ait glimt ao maon va so nye visdåm (visdåm e makt)
Kårt ait bøks va so å utvia herredøme å maira ska ru fao).
Itte ai stond eg stågga fø å sjao, her va alt eg konde dråyma om å fao.
Ditta vakkje Haukarei eg va vande me å sjao, men ait rike eg no skolde fao

[English translation:]

[That Which Was Haukareid]

I heard something in the forest, pondered on what it could be
By the light of the moon something I saw, someone in our forest
Wondrously I approached it, to see whom it was
Nobody was there, but something it was

I felt they were there, without feeling
I heard they were there, without hearing
I saw them stand there, without seeing
I followed the instinct, and inwards I went
Where could it be, Haukarei was ours?

Every spruce felt like our ancestors' souls (We feel every step you take)
Every thicket felt like a challenge (thought and mind are one to win)
Every glimpse of the moon felt like new wisdom (Wisdom is power)
Every leap felt like expanding the kingdom, and more should we get

After a while, I stopped to gaze, here was everything I could ever dream of possessing
This was not the Haukarei I was used to see, but a kingdom I now should possess


3. Mørket sin fyrste


Vis ikkje nåde o'store herre, slik vait ikkje bedre,
anger å graot, onde e an gudadn si makt.
Me sverd me øks å hammarslag ska rai alder mair sjao ljøse ao ain dag,
gjønoppstao ska vaort mektiga rike å ra ska'kkje spåttast ao rai so ha svike.
Ain haim å ait fålk, ait rike å ain herskar.
Treffe mi pao ain kristen fant mao han ofrast me ain gaong.
Fø her ekkje ra plass ti svikara, dåmmedag mi venta pao, krigara DÅMMEDAG

[English translation:]

[Lord Of Darkness]

Show no mercy o' great lord
Such people don't know better
Regret and wails
Evil are the power of the gods

With swords with axes and hammerstrikes
Will they never again see the light of day
Rise again shall our powerful kingdom
And it shall not be mocked by those who betrayed

A single home and a single people, a single kingdom and a single ruler

If we encounter a Christian bastard
He must be sacrificed immediately
'Cause there is no room for traitors here
We await judgement day, warriors

JUDGEMENT DAY


4. Sognariket si herskarinne


Saognarike si herskarinne e krigarn å herskarn si kvinna.
Svikara vi ho ikkje ha i si ver, daira liv ska enda me øks å sverd.
Håyr pao hinna vise ord, krigarn e nåk stålte ao ho.
dai kristne svikaradn kan'kkje skaonast før rai stålte krigaradn mao
ain evig kamp førast. Gudadn staor i ain mørke skogge,
ain skogge so store å vie.
Herskarinnao mao allti sine vise ord gji fø svikaradn vi
allti prøva å øydlaiggja.
helvetes sjøga, fy faen fø ei stramme fittegjais da e ao deg!
Ska pula deg i brunauga so røvaskomme spruta... sjøga!
Men ain mao allti hoksa pao at kvinnfålki pao ai
an sia staor å ran stålte krigarn si råyst mao å ska allti stao høkst.

[English translation:]

[The Mistress of Sognariket]

The Mistress of Sognariket is the warroir and ruler's wife
She does not want traitors in her world
Their lives shall end by axe and sword

Listen to her wise words
The warrior is really proud of her
The Christian traitors cannot be spared
'Cause the proud warriors have to wage an eternal war
The Gods are standing in a dark shadow
A shadow so big and wide

The Mistress must always provide her wise words,
'Cause the traitors will always try to destroy

"Fucking bitch! Damn how you reek of pussy!
I'll fuck you in the ass so your anal foam squirts...Bitch!

But one must always remember
That women stand on another side
And the proud warrior's voice must, and shall stand above all


5. I ei krystallnatt


Ai jenta gjikk i krystallnatti, hinna skjede so raine å uåpna.
Hinna haor blafra i ran kalde vindn I maonaskjine saog ho ljøse ao vegen.
Vegen ti han ho fann.
Ain stålte å staute strismann.
Daira liv skolde no førainast i ai flåtte krystallnatt.
Snyen laog so kvite å fine Gudadn viste seg i maonaskjine.
Gudadn teke seg ao rai baiggje å om strismann' skolde faidla.
Unga ska no veksa opp i ait rike so staut å stålt

[English translation:]

[In A Crystal-clear Night]

A maiden was walking in the crystal-clear night
Her cherry so pure and unpopped
Her hair waving in the the cold wind
In the moonlight she saw the light on the path

The path to him she found
A proud and mighty warrior

Their lives should now be united
In a beautiful crystal-clear night
The snow lay si white and pretty
The gods revealed themselves in the moonlight

The gods take care of them both
And if the warrior should fall
Kids will grow up
In a kingdom so mighty and proud


6. Røvhaugane


I mødlo fjedl å fjora. Staor krigaradn, mi ekkje tjora, Røvhaugadn.
Mi staor pao vaor åfferplass, komma ska rai gudadn her oppao Røvhaugadn.
Lyden ao klinkande sverd gjere oss ti menn,
Skjyedn bryte, onde makte skjyte mot Røvhaugadn.
Mi ska ta neste horisont, blo ska fødrivast me blo Røvhaugadn.

[English translation:]

Between mountains and fjords
The warrior stand
We are not tethered
Røvhaugadn

We are standing at our place of sacrifice
The gods will come
Here at
Røvhaugadn

The sound of striking swords
Transforms us into men
The skies erupt, evil powers are here
Røvhaugadn

We'll conquer the next horizon
Blood shall be expelled by blood
Røvhaugadn


7. Likbør


Bondn før oppstaobeel aolaina han for, ottamaole ra va å aovabøre sto.
utn styvingen fø i huga han va, sjao jite budkapen pao Flo.
Fram om Flatadn han komen va, ai bøsele folkafer han skimta.
Ittekårt dao han skjøna ke so va pao fere,
hildt han seg fø bringao å ba ti vaor Herre.
Ai likbør va pao veg.
Bondn ondrast ken følgje fø va, dao børi kom nerare fekk han svar.
Oppi kjistao laog grandn sin far, likblainke, velstelde, daue han va.
Bondn taig om dinna hiska hendingi, skolde verkle dauen ta grandn sin far?
To nete gjikk å bondn fekk svar,
fø ve kvelda feetabeel henta dauen grandn sin far.
Likbøri stemde. Faren va daue

[English translation:]

[Corpse Carry (Funeral Procession)]

The farmer went upwards, alone he went
It was morning and rain was pouring down
Without his son, which he loved
To look for their animals at Flo

When he to Flatendn came
He saw a gathering of people
After a while when he realized what was going on
He put his hand to the chest and prayed to our lord

A corpsecarry he witnessed

He wondered for whom the gathering was
When it came closer he got the answer
Inside the coffin lay the father of Great farmer
Ghastly white, groomed, dead was he

The farmer said nothing about the dismal happening
Should Death really take the Great farmer's father?
Two nights passed and the farmer got the answer
'Cause the night after, Death took the Great farmer's father
The corpsecarry was right
The father was deadThanks to wildhagen50 for sending these lyrics.
Thanks to adrian.olset for sending the English translation.
Thanks to mkfeigum for correcting track #4 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


WINDIR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -