Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

WARDRUNA LYRICS

1. Ár Var Alda


[Instrumental]2. Hagal


Haglhrið slær,
Høgg I aks!
Deyr einn,
Spirar einn.

[English translation:]

[Hagalaz]

Hail strikes
The ears of barley.
Death of one,
Life of another.


3. Bjarkan


Du som bar meg niu vintre
Svøpet I eit slør
Spunni av liv og død.

Ut av moders djupe kjød,
Inn I verdas grøne lød.
Døy og bli født på ny.

[English translation:]

[Berkano]

You who bore me winters nine,
Swaddled in a veil
Spun from life and death.

Out of mother's deep womb,
Into the green world.
Die and be reborn.


4. Løyndomsriss


Den tredje er deg,
ok tri ek nemnar.

Thurs.

[English]

The third is you,
and three I call.

Thurs.


5. Heimta Thurs


Thurs.

Med den tridje du ris,
ok vegen er nemnd.

Thurs!

[English]

Thurs.

By the third you rise,
and the path is chosen.

Thurs!


6. Thurs


Thurs!


7. Jara


Eg såg og eg tydde,
da soli snudde.
Jarteikn for fe og heim.
Solhov.
Svart natt.

Soli har venda,
i haustinga ligg hået.
Solrik sumar
og allgroande åkre.

Til - vettar, vi takker
for ár og friðar.

[English]

I saw and I interpreted,
when the sun turned.
Signs of harvest for cattle and kin.
Solstice.
Black night.

The sun has turned
in the harvest lies the hope.
Summer rich of sun
and fields of many grains.

Wights and -, we thank
for harvest and peace.


8. Laukr


Laukr er vann
tårar frå auge
foss frå fjella
draup frå isen
vågar på vatn
Bølgjene voggar meg,
djupt eg fell i svevna.

[English translation:]

Laukr is water
tears from the eye
waterfalls from mountains
drops from the ice
waves on the sea
the waves crash me,
deep oak fell into the hooves.


9. Kauna


Kauna riv i nattevind
kovnar ei av anden din.
Isen smeltar av ditt ljos
kauna røyner bleike spor.
Kauna siv i løyndom inn
lysar opp i auge skin.
Elden rensar hugen min
Kaun, logen brenn!

[English]

Kauna tears the nightwind
withers not in your breath.
The ice melts from your light
Kauna shows faint tracks.
Kauna enters secretly
lights up the eyes.
The fire cleanses my mind
Kaun, the - burns!


10. Algir - Stien Klarnar


La togna tale.
I stilla finn eg vegen inn
til det som gror,
og stiane dekkar.

Tognas tunge
synar gamle stiar.
Til den som søkjer.

Eg kallar deg
til gamle tråkk.
I kveld vil eg lytte
til det som gror,
og stiane dekkar.

Ravn flyg i himmelhjul,
i skogen gjestar gamal Tul.

[English]

Let the tongue speak.
Silently, I find the way
into that which grows,
and covers the tracks.

The speech of the tongue
shows many roads.
To the one who seeks.

I call you
to old tracks.
Tonight, I will listen
to that which grows
and cover the tracks.

The raven flies in a wheel on the sky
in the forest, the old wise lives.


11. Algir - Tognatale


Ravn flyg i himmelhjul,
i skogen gjestar gamal Tul.

Algir!

Stien kovnar,
togna talar.

Algir.

[English]

The raven flies in a wheel on the sky
in the forest, the old wise lives.

Algir!

The tracks disappear,
the tongue speaks.

Algir.


12. Dagr


Eg helsar sola!
Stig opp frå myrkre,
stig opp i Dag.

Ur gap Ginnunga
Yggdrasil, ask
I ditt ljos skal spira vekse
I ditt mørkre skal spira døy

[English]

I hail the sun!
Rising from darkness,
up into Day.

From the void of Ginnunga
Yggdrasil, ash.
In your light, fields shall grow.
In your darkness, fields shall die.Thanks to tbart0nlives0n for sending tracks ## 2, 3 translation.
Thanks to jsdartkelly, depnomorefaith for correcting track #8 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


WARDRUNA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -