Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

TRIST LYRICS

album: "Sebevražední andělé" (2007)

1. Sebevražední andělé I
2. Sebevražední andělé II

1. Sebevražední andělé I


V časech bolestné skleslosti,
kdy okamžik je věčností,
já prosím o vykoupení,
prosím své sebevražedné anděly o vykoupení...

Oni natahují pomocnou ruku
k věčnému odchodu, vznešenému,
do rozplynutí se v nicotě.
Mí drazí sebevražední andělé...

Nikdy mě nezklamou,
cestami hřbitovem mrtvých stínu,
mrtvého života v mrtvém kraji.
Mí drazí sebevražední andělé...


2. Sebevražední andělé II


Život je bolest
trnový labyrint
není cesty zpět
Ó, mí drazí sebevražední andělé!

Já selhávám v životě
jedině vy nade mnou stojite
já vás neopustím a vy neo pustíte mě,
mí drazí sebevražední andělé...

Snové prožívání reality,
zoufalství z nedostatku lásky
beznadějný život plný strádání
mí drazí, přilet'te mi na pomoc!!!Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


TRIST LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -