Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

THUNDERTALE LYRICS

1. Iš Girių (Intro)


NUVILNIJO PER KALNUS IR SLĖNIUS
VIENIŠAS SKARDUS IR LIŪDNAS,
UŽMIRŠTAS, BET LIKĘS ATMINTY
SLAPTINGAS RAGO GARSAS.
IŠ GIRŲ GŪDUMOS,
IŠ ĄŽUOLŲ KAMIENŲ,
IŠ SAMANOM APAUGUSIŲ SENELIŲ AKMENŲ
JIS SKLIDO IR RAMINO SIELĄ.
SU VĖJŲ ŪŽESIU,
SAULUTĖS SPINDULIU ŽAVINGU,
LIETAUS SUVILGYTOM ŠAKOM
IR DULKĖM KELIO JIS KALBĖJO.

AUGO KIEME KLEVELIS
AUGO KIEME ŽALIASAI
AUGO KIEME ĄŽUOLĖLIS

ŽALIAS ĄŽUOLAS SENASIS
Į PADANGĘ ŠAKAS TIESIA,
O MERGELĖ GAILIAI VERKIA

ŠĖRIAU ŽIRGĄ ŽOLYNĖLIAIS
IR SVEČION ŠALIN IŠJOJAU...
IR NEGRĮŽAU...


2. Milžinai


MAČIAU KAIP ŽVAIGŽDĖS KRINTA,
MAČIAU KAIP LYJA KRUVINAS LIETUS.
VĖJAS ŠLAMĖJO MEDŽIUOS,
BET ŠIANDIEN NEBE MAN JAU JIS DAINUOS.

AUKŠTOJ ŽOLĖJ ANT SMĖLIO KRANTO,
TENAI KUR TRANKĖSI ŽAIBAI

STOVĖJO MILŽINAI - PROTĖVIAI SENI,
IR MES STOVĖSIM KOL GYVI.
UŽ SAULĘ, UŽ NAMUS, UŽ BROLIUS IR TĖVUS,
KOL PRIEŠAI ALSUOS, MŪSŲ ŠIRDYS NESTOS.

ŠTAI GULIU ANT ŠALTO KRANTO -
LEDINĖS AKYS NEMATYS ŠVIESOS.
BUVAU STIPRUS, BET PLIENAS BUVO TVIRTESNIS -
JAU NIEKAS NEPAGUOS.


3. Knights Of The Burning Hill


TELL ME MY BROTHERS HOW DID IT HAPPEN?
SO MANY STRANGERS ARE TREADING OUR LANDS.
WHAT ARE WE WAITING FOR?
THE STORM IS ARISING.
NO ONE WILL HELP US -
TAKE SWORDS TO YOUR HANDS.

STAND, FIGHT, FOR YOUR DESTINY!
FOR THE GLORY THOSE BATTLES WILL BRING.
STAND, FIGHT, FOR THE LIBERTY!
HOLD ON AND THE BELL OF FREEDOM WILL RING.

HERE WE ARE -
STANDING SIDE BY SIDE TOGETHER.
WITH NO FRIGHT, PROUD AND STRONG -
WE WILL NEVER KNEEL.

WE WILL FIGHT!
HOLY FLAME WILL BURN FOREVER
SHINING BRIGHT TO ALL WHO ARE
KNIGHTS OF THE BURNING HILL.

NO MORE REGRETS NOW, NO MORE CONFUSION.
TIME TO STEP FORWARD, TIME TO BE STRONG!
NO ONE CAN STOP US AND WE HAVE NO ILLUSIONS.
WHAT˙S OUR MUST BE OURS -
WE˙VE WAITED FOR TOO LONG.


4. Ženklai


ŽENKLAI RAŠYTI KRAUJU
ARBA KRAUJYJE NEBEUŽGYJA.
VILKŲ STAUGIMAS NAKTY -
ATSAKAS SIELOS, SIELA MANA.

IR SNIEGU, IR UGNIMI
ŠIRDIES GELMĖJE DEGINA KŪNĄ.
SU SAULE, RYTO AUŠRA
VISAD SUPŪVA, VISAD SUDŪLA.

NORISI BĖGTI - RYTAS PER DAUG TOLI.
ŠEŠĖLIŲ APSUPTY VILTIS TOKIA TRAPI.

SENI PRAKEIKIMAI VEIKIA,
LYG ŠMĖKLOS PRAEITIES LAUKS AMŽINAI,
LYG SKAUSMAS PERVERIANTIS SIELĄ
TYLĖS KOL LAIKAS ATEIS.

ŽENKLAI RAŠYTI KRAUJU
ARBA AŠAROM NIEKUR NEDINGS.
NEI SAULĖ, NEI RYTDIENA
JŲ NEPRIGLAUS, JŲ NEPRIIMS.

ŽENKLAI RAŠYTI VILTIM
GALBŪT KADA NUNEŠ Į ŠVIESĄ,
BET RYTDIENA TAIP TOLI -
DAUSOS JAU KVIEČIA... KVIEČIA...


5. Thunder Take Me Away


SOMETIMES I WISH A LIGHTNING
WOULD TAKE MY LIFE AWAY -
I DON˙T WANNA LOSE IN DARKNESS ONE MORE DAY.

SOMETIMES I GET THIS FEELING -
CHAINS WILL NEVER FALL.
I˙M WAITING FOR THE ANSWER, WAITING FOR THE CALL...

THUNDER, TAKE ME AWAY -
UP TO THE SKY ON WINGS OF GLORY,
TO THE KINGDOM OF LIGHT.
THUNDER, SHOW ME THE WAY -
I WON˙T FORGET THE GREY-HEADED STORY.
THUNDER, BE MY GUIDE...

DAYS ARE PASSING SO FAST,
NIGHTS WON˙T GIVE NO REST.
I˙M STUCK AGAIN IN THIS GRAVE OF LIFE -
HOW LONG IT˙S GONNA LAST?

PROMISED DAY OF FUTURE
SOMETIME WILL COME AND THEN
MY SOUL WILL SCUD INTO THE WILD,
MY HEART WILL LIVE AGAIN!


6. Su Vėju


NAKTIES STIKLINĖS LEDINIS VEIDAS
NEBUS ŠALTESNIS NEI MANO ŠIRDIS.
BANDYSIU PIRŠTAIS PALIESTI SAULĘ -
GAL JI SUŠILDYS MINTIS.

PLIENO SPARNAIS, GREIČIAU UŽ VĖJĄ,
TIKSLAS JAU TAIP ARTI!
PŪGA, NEI LIETUS, NEI PRAGARO LIEPSNOS
MANĘS NESULAIKYS!

VĖJO ŽIRGAIS, DEBESŲ TAKAIS,
TEN, KUR ŠVIESA TAIP ARTI,
SKRIESIU LYDIMAS SAVO SVAJŲ -
AR JOSE BŪSI TU?

RANKOS PAVARGO, SPARNAI NUSILPO.
VILTIES LAŠELIS, LYG RYTO RASA,
PILKOJ MIGLOJ PALIETĘS ŠIRDĮ
SUŠILDO JĄ, PAŽADINA JĄ!


7. Is It Worth


I˙M STANDING ON A LINE BETWEEN TWO WORLDS -
ONE IS IN FRONT OF ME AND ONE IS LEFT BEHIND.
I BELIEVE NO MORE IN EMPTY WORDS,
MY CHOICE IS DONE - I KNOW IT WILL BE RIGHT.

SACRIFICE ALL YOUR LIFE!
ALTARS NEED THE BLOOD OF FIGHTERS -
ONLY STRONG, ONLY STRONG SURVIVE!

IS IT WORTH FIGHTING FOR
WHEN THE FIGHT IS THE ONLY AIM?
IS IT WORTH DYING FOR
WHEN NO ONE ELSE CAN SHARE YOUR PAIN?

DAWNING DAY WILL SHOW THE ONE WHO˙S RIGHT,
THE THINGS I˙VE DONE - I WOULD REPEAT THEM TWICE.
THE TIME HAS COME, NEW CENTURY HAS BEGUN,
FROM FLAMES OF SOUL MY PHOENIX WILL RISE.


8. Sušlamėjo Girios Medžiai


(lietuvių liaudies daina, aranžuotė - THUNDERTALE)

SUŠLAMĖJO GIRIOS MEDŽIAI
NUO ŠIAURIŲJŲ VĖJELIŲ
IR KARDAI SUSKAMBO PLIENO
LIETUVOS NARSIŲ KARIŲ.

OI TU, KARDE, MIELAS DRAUGE,
TU ESI MAN MYLIMAS.
SAKYK, KARDE, AR MAN VISAD
BŪSI IŠTIKIMAS?

AR LYDĖSI MANE JAUNĄ
PER ŠIĄ ŽALIĄ GIRELĘ?
AR PRANEŠI MERGUŽĖLEI,
KAD NEBĖR JOS BERNELIO?

TU MERGELE, LELIJĖLE,
NORS BENT KARTĄ PRISIMINK -
ŽUVUSIAM JAUNAM KARŽYGIUI
RŪTOM KAPĄ APIPINK.

APIPYNUS RŪTOM KAPĄ
GREIT Į ŠALĮ NESKUBĖK -
ŽUVUSIAM JAUNAM KARŽYGIUI
NORS RAMYBĖS PALINKĖK.


9. Dance In The Wind


THE MOONLIGHT DANCE ­- THE NIGHT ISN'T COMING OVER,
THE STARS ARE CRYING FOR ME FROM THE SKY...
YOU ARE SO FAR AWAY AND I'M SO COLD AS ICE TONIGHT,
I'M MISSING YOU IN MY DREAMS - I'M STILL ASKING WHY.

I WOULD DANCE IN THE WIND FOR YOU,
I WILL FIGHT FOR MY SIN,
I WOULD DANCE IN THE WIND FOR YOU,
I WILL LIVE IN MY DREAM...

THE NIGHT IS DONE, BUT I CAN'T SAY I LOVE YOU
MY HEART'S SO COLD, YOUR LIPS ... SO SWEET - LIKE MY DREAMS.
THE SUN WILL BURN MY EYES, BUT YOU WILL LIVE HERE IN MY HEART,
THE SUN WILL BURN MY HEART AND I'LL LEAVE YOU.


10. Vienybės Dvasia


LAISVĖS AUŠROJ, BEPROTYBĖS SAPNE
JAUČIU TAVO PETĮ ŠALIA.
NUOLATINĖJ KOVOJ - LIŪDESY IR SKAUSME -
MUS JUNGIA VIENYBĖS DVASIA.

IR MES VISI LYG KRAUJO BROLIAI
PETYS Į PETĮ KOVOJE,
ŽVAIGŽDĖ MUS VEDA Į RYTOJŲ,
MŪS VIENYBĖ - JĖGA!

TIE, KAS GIMĖ VERGAIS, NIEKADA NESUPRAS
KĄ GALI LAISVAS ŽMOGUS.
MŪSŲ SIEKIAI AUKŠTI - TIKSLĄ TURIME MES -
MŪSŲ JĖGA NEPALŪŠ.

MES PAŽADINSIM TUOS, KURIE MIEGA RAMIAI
SAVO SUKURTAM SAPNE,
KURIE TIKI AKLAI IŠGALVOTAIS STABAIS
MES IŠMOKYSIM TIKĖTI TIESA!


11. Už Tėvynę


ĖJO, PJOVĖ JUODI ŠUNYS
MŪSŲ BROLIUS IR TĖVUS -
AR GIESMĖ TA PASKUTINĖ NEPRAŽUS?

STIPRŪS MES, BET JŲ DAUGIAU -
AR TA GARBĖ TIKRAI VERTA TO,
KAD JAUNI ŽŪTUME ČIA, ČIA IR DABAR?
TADA, KAI ŽEMĖ PAVARGS GERTI KRAUJĄ JŲ?..

UŽ TĖVYNĘ!
PAKELSIM SPARNUS,
MŪS TROŠKIMAI AUKŠČIAU NEI DANGUS!
UŽ TĖVYNĘ - ČIA MŪSŲ NAMAI!
STOVĖSIME NARSIAI KAIP MILŽINAI -
MES MILŽINAI!

NEDŪMOSIM, NEDVEJOSIM -
EISIM TEN, KUR MŪS DALIA.
GRĮŠIM GAL TIK TAD,
KAI BUS LAISVA TAUTA.

AUGO KIEME KLEVELIS,
AUGO IR BERNELIS.
ŽAIBAS KIRTO ŽALIĄJĮ,
BERNELIS KOVOJO, KRITO LAUKE -
AR KADA DAR RAS JIS KELIĄ NAMO?..

UŽ TĖVYNĘ!
PAKELSIM SPARNUS,
MŪS TROŠKIMAI AUKŠČIAU NEI DANGUS!
UŽ TĖVYNĘ - ČIA MŪSŲ NAMAI!
STOVĖSIME NARSIAI KAIP MILŽINAI!

SU SKYDU AR ANT SKYDO NEBESVARBU -
AŠTRUS KALAVIJAS, VILTIS DAR STIPRI!

MES STIPRŪS, KOL ESAM KARTU -
PERKŪNAS JUK SU MUMIS!

SU SKYDU AR ANT SKYDO JUK NESVARBU -
MIRS ARBA JIE, ARBA ŽŪSIM KARTU!

SENOLIAI LAUKIA - RAGAI JAU PILNI -
PIRMYN, Į KOVĄ PIRMYN!

MES STIPRŪS, KOL ESAM KARTU -
PIRMYN, Į KOVĄ PIRMYN!
PIRMYN!


12. Su Vėju (Piano Version)


[Bonus Track]Thanks to romanas for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


THUNDERTALE LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -