Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

STORM LYRICS

1. Innferd


[intro]


2. Mellom Bakkar Og Berg


[Nordmannen]

Mellom bakkar og berg ut med havet
Heve nordmannen fenge sin heim
Der han sjølv heve tuftene grave
Og sett sjølv sine hus oppå deim

Han såg ut på dei steinute strender
Det var ingen, som der hadde bygt
Lat oss rydja og byggja oss grender
Og so eiga me rudningen trygt

Han såg ut på det bårute havet
Det var ruskut å leggja utpå
Men det leikade fisk med i kavet
Og den leiken den ville han sjå

Hill nordmann

Fram på vinteren stundom han tenkte
Gjev eg var her til evig tid
Og når nordljoset skinner i frå oven
Blir hans stålhjerte fylt med grusom savn

[Between Hills And Mountains (translation)]

Between hills and mountains out by the sea
The norseman have found his home
Where he himself have digged the foundations
And himself has placed his houses upon them

He stared out on the stone-covered shores
There was noone, who there had built
Let us clear a place and build farms
And then we will safely own the clearing

He stared out at the waves on the sea
It was rough to embark out there
But fish played down in the bustle
And that playing he wanted to see

Hail norseman

In the winter he seldom thought
If only I were here forever
And when the northern lights shines from above
His steelheart is filled with grusome longing

[English translation:]

Amid Hills And Mountains

Amid hills and mountains by the sea
The Norwegian has found his home
Where he himself has dug the foundations
And placed his houses upon them himself.

He looked at the stony shores;
There was no one who had built there before.
"Let us clear the land and build villages,
And then we will safely own the clearing."

He looked at the rough sea;
It was tough to set out there;
But fishes were playing down in the (water) flurry,
And that playing he wanted to see.

Hail Norwegian!

In the winter he sometimes thought;
If only I were here for ever!
And when the northern lights shine from above
His steely heart is filled with terrible nostalgia.


3. Havard Hedde


Eg heitar Håvard Hedde
Og er så vein ein kar
Nå vil eg bort å gifta meg
Og rydja meg en gard

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Eg heitar Håvard Hedde
Og bur oppunder nut
Nå vil eg bort å gifta meg
Eg vil'kje ganga gut

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Ja, garden den er liten
Men skogen, den er god
Der heve eg to furer
Og dei skal stå i ro

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik ho inkje hell

Når borna dei vert mange
Og skuldi aukar på
Så hugg eg ned den eine
Den andre ho lyt stå

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik ho inkje hell

Men når me verte gamle
Og kvar skal ha til sitt
Så høgg eg ned den andre
Og da er skogen kvitt

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Det var nå ikkje undrats
Att Håvard totte vondt
Han reiste i fra lanjei
Den mørke hauste natt

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

Han reiste ifre lanjei
Og de var jenta fest
Men det var med ein annan
Det hev han trega mest

Eg bor oppunder fjell
Og jenta hev eg lova
Eg svik hå inkje hell

[English translation:]

Håvard Hedde

My name is Håvard Hedde
And am so handsome a guy
Now I want to go and get married
And clear a place for a farm

I live up-under mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn't let her down either

My name is Håvard Hedde
And live up-under peak
Now I want to go and get married
And I don’t want to remain bachelor

I live below mountains
And the girl I have pledged myself to
I didn't let her down either

Yes, the farm it is small
But the forest, it is good
There I have two pines
And they shall stand in peace

When the children become many
And I owe more and more money
Then I chop one down
The second can be for now

But when we become old
And each shall have it's own
Then I chop the second down
And the forest is gone


4. Villemann


[Villeman Og Magnhild]

Villemann gjekk seg te storan å
Hei fagraste lindelauvi alle
Der han ville gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne

Villemann gjenge for straumen å stå
Hei fagraste lindelauvi alle
Mesterleg kunne han gullharpa slå
For de runerne de lyster han å vinne

Han leika med lente, han leika med list
Hei fagraste lindelauvi alle
Og fugelen tagna på grønande kvist
For de runerne de lyster han å vinne

Han leika med lente, han leika med gny
Hei fagraste lindelauvi alle
Han leika Magnhild av nykkens arm
For de runerne de lyster han å vinne

Men då steig trolli upp or djupaste sjø
Hei fagraste lindelauvi alle
Det gjalla i berg og det runga i sky
For de runerne de lyster han å vinne

Då slo han si harpe til bonns i sin harm
Hei fagraste lindelauvi alle
Og utvinner krafti av trollenes arm
For de runerne de lyster han å vinne

[English translation:]

Villeman went to the river
To the most beautiful of all the lime trees
There he wanted to play the golden harp
Then the runes promised him luck

Villeman went to stand over the stream
To the most beautiful of all the lime trees
He could play the harp so skillfully
Then the runes promised him luck

He played it tenderly, he played it smartly
To the most beautiful of all the lime trees
The birds went quiet in the trees
Then the runes promised him luck

He played it softly, he played it loud
To the most beautiful of all the lime trees
He played to release Magnhild from the arms of a Troll
Then the runes promised him luck

Then the Troll rose from the depth of the sea
To the most beautiful of all the lime trees
Mountains rumbled, and the clouds thundered
Then the runes promised him luck

Then he hit the harp with all his fury
To the most beautiful of all the lime trees
And so took his strength and power
Then the runes promised him luck


5. Nagellstev


[Ågots Lokke]

Eg steve så

Solen går bak åse ned
Skuggan blir så lange
Natta kjem snart att
Tekje meg i fange

Krøttret ut i kven står
Eg åt setersdøle går

Mørkt det er i kvar ein bygd
I dei djupe dale
Her på fjell har solen dreg
Ned å gå til garde

Tes seg kvile under tak
Morgo er ho tidleg vak
Snart eg gjer ho klar i kveld
Så går eg til kvile

[English translation:]

Song Of Nagell

I sing thus

The sun goes down behind hills
The shadows grows longer
The night is soon to come
Taking me as prisoner

The cows out in the barn stand
I go towards the little place in the mountains

Dark it is in every village
In the deep dales
Here in the mountains the sun is gone
I walk down to the farm

Here I can rest under roof
Tomorrow she is early awake
Soon I will ready her tonight
Then I go to rest


6. Oppi Fjellet


[Ingrids Vise]

Eg høyrde vindsuset kalle meg
Oppi fjellet oppi fjellet
Den tok meg vekk i fra folksom gard
Oppi fjellet oppi fjellet

Og om dykk ikkje har hørt det før
Eg blir i Norgesland eg til eg dør
Oppi fjellet oppi fjellet

Her i vårt rike er alt vårt savn
Oppi fjellet oppi fjellet
Kring masse skoger vi slår vår favn
Oppi fjellet oppi fjellet

Og er det nokon som ikkje ser
Kvifor vi alltid til mor Noreg ber
Oppi fjellet oppi fjellet

Ja, berg og gråstein det eter vi
Oppi fjellet oppi fjellet
Vi skjems av blåmenn, vi går i hi
Oppi fjellet oppi fjellet

Og friske elva den er for oss
Hvis du vil ha den sa må du slåss
Oppi fjellet oppi fjellet
Oppi fjellet oppi fjellet

En grusom død venter hver en mann
Oppi fjellet oppi fjellet
Som ikke hyller vårt faderland
Oppi fjellet oppi fjellet

Ja vi er norske og stolte av det
De kristne kjøtere vil jo ikke se
Oppi fjellet oppi fjellet

Nå har vi sagt det vi ville si
Oppi fjellet oppi fjellet
For norske brødre som alt vil gi
Oppi fjellet oppi fjellet

Skogtroll varsler en grusom død
Der Fenris-ulven hørte samme glød
Oppi fjellet oppi fjellet
Oppi fjellet oppi fjellet

Hey!

Kan dere se han?
Kan dere se han?
Se den kristne kjøteren!

Deng ham opp!
Deng ham opp!

«Og om du nøn gang lukter kristenmanns blod, oppi fjellet. Ja, hent øksa
og kutt dem ned!»

[English translation:]

Up In The Mountains

They call Me the high winds
Up in the mountains
Up in the mountains

It took me away from crowded village
Up in the mountains
Up in the mountains

And if you haven't hear it before
I'll stay in Norway's land till I die
Up in the mountains
Up in the mountains

Here in our realm is all our longing
Up in the mountains
Up in the mountains

We embrace the vast forests
Up in the mountains
Up in the mountains

And is it someone who doesn't see
Why we always to mother Norway pray
Up in the mountains
Up in the mountains

Yes, rock and stones that's what we eat
Up in the mountains
Up in the mountains

We are disgusted by bluemen
We go to our lairs
Up in the mountains
Up in the mountains

And the fresh stream it is for us
If you want it then you have to fight
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains

A cruel death awaits for each man
Up in the mountains
Up in the mountains

Who doesn't hail our fatherland
Up in the mountains
Up in the mountains

Yes we are norwegian and proud if it
The christian bastards won't see
Up in the mountains
Up in the mountains

Now we have said what we wanted to say
Up in the mountains
Up in the mountains

For norwegian brothers who'll give all
Up in the mountains
Up in the mountains

A forest-troll heralds a cruel death
Where the Fenris-wolf heard the same
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains
Up in the mountains

Hey!

Can you see him? Can you see him?
See that christian bastard!
Beat him up! Beat him up!

«And if you ever smell christian blood up in the mountains, then get your axe and chop them down!»


7. Langt Borti Lia


Har du sett noe tel kjærringa mi
Langt borti lia i lia

Svart hatt rallarstav
Og lita og gammal og låghalt

Vegen går heimat
Natta ho er lång
Dyr kviskrar i mørkre
Eg høyrar ein song

Vegen går heimat
Og natta ho er lång


8. Lokk


Eg veit eit sted oppe i mellan åsen
Kor måsene mjuk og tre å kaster skugge
Eg veit ein gut, den stautaste tå alle
Auge ljose i mørkret, "Vil du staden sjå?"

Eg ventar til dagen er omme før eg til staden fer
Set meg ned på hella tru om han kjem?
Eg vert so varm, kjenner kor hjartet banker
Kom, kom hit hjå meg, ta meg i den favn

[English translation:]

Calling

I know a place up in between the hills
Where the gulls cry and the trees cast shadows
I know a boy, the kindest of them all
Eyes shining in the darkness, "Do you want to see the town?"

I wait til the day is over before I travel towards the town
Sitting down on the stone, I wonder if he comes?
I grow so warm, feeling how the heart beats
Come, come here to me, take me in your embrace


9. Noregsgard


Ein dugal kar fra garden dro
Han fulgte furuas sus
Opp gjennom åsen gråstein han bar
Staut hans gange var

Svøpt i morgengry
Under ein helnorsk himmel
Hans føtter traurig vandres hen
Mot sitt mål opp på høyden

Ein værbitt hand griper sverdet fatt
Og kløyver den blånende skalle
Hans kjeft den vrir seg i ulmende hat
Ufrender kommer at falle

Så stod han der på utkikkstopp
Hans øyne ei dei kviler
For han søkte reint eit syn
Men det ble ein grusom pine

Der blant norges skog og mark
Var fienden og fæl
Hans grimme sinn skulle vise dem
At norsønn han har nok at tæl

Ein værbitt hand griper sverdet fatt
Og kløyver den blånende skalle
Hans kjeft den vrir seg i ulmende hat
Ufrender kommer at falle

Norsønn tapte noregsgard
For ein «ansikt i» hær
Stolt han var dan han kom igjen
For å kløyve denne sitt sverd

[English translation:]

Norway's Home

A strong guy from the farm went
He followed pine and breeze
Up through the hills, greystone and wilderness
Bold his steps was

Swathed in twilight
Under a completely norwegian sky
His feet steadily wandered
Towards their goal and upon heights

A weatherbitten hand clutches the sword
And cleaves the bluemen's heads
His mouth twist in smoldering hate
Unpeace will fall

Then he stood there on the look-out top
His eyes couldn't rest
Because he sought a pure sight
But it became a cruel pain

There in the midst of norwegian forest and wilderness
The enemy was cruel and dreadful
His grim mind should show them
That a son of the north has lots of guts

A weatherbitten hand clutches the sword
And cleaves the bluemen's heads
His mouth twist in smoldering hate
Unpeace will fall

The son of the north lost Norway's home
To a face of an army
Proud he was when he returned
To cleave them with his sword


10. Utferd


[outro]


11. Oppunder Skrent Og Villmark


["Crusade From The North Vol." Bonus Track]

Kanskje vil der gå både vinter og vår, både vinter og vår
Og næste sommer med og det hele år, og det hele år
Men engang vil du komme det vet jeg vist, det vet jeg vist
For her har du landet og den du har kjær, og den du har kjær

Kanskje vil der gå både vinter og vår, både vinter og vår
Før jeg igjen se det ganske land, det ganske land
Der forfedre kjempet for retten til liv, for retten til liv

Skal jeg får å se på de mektige fjell og ly og dal og skog og fjord

[4x]
Her vil jeg bo, her skal jeg leve
Oppunder skrent og villmark

Jeg skal atter se utover mektige fjell
Og ly og dal og skog og fjord
Her i vårt rike stor og høy

"Ja, selv guder må dø, når alteret synker i støv og de som tror på dem er døde."

[English translation:]

[Beneath Precipice And (In The) Wilderness]

Maybe both winter and spring will pass, both winter and spring
And next summer as well and the entire year, and the entire year
But one day you’ll come, I know it for sure, I know it for sure
For here you have the land and the one you love, and the one you love

Maybe both winter and spring will pass, both winter and spring
Before I again get to see the entire land, the entire land
Where the forefathers fought for the right to live, for the right to live.

And slopes and valleys and forests and fjords.

[4x]
Here I want to dwell, here I shall live,
Beneath precipice and (in the) wilderness

I will again look upon the mighty mountains
And slopes and valleys and forests and fjords
Here in our realm great and lofty

"Yes, even gods themselves must die, when the altar falls to dust and their believers are dead."Thanks to sorghe for sending these lyrics.
Thanks to death_breathing_down_your_spine for sending track #4 English translation.
Thanks to xaemyl for sending track #7 lyrics.
Thanks to langhelle for correcting track #10 title.
Thanks to gabrielles_creations2 for correcting track #11 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


STORM LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -