Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

SALAMANDRA LYRICS

1. Prelude


Pomysli na legendární hrdiny a vládce
Kteří dávno zapomenuti dlí ve věčném spánku

Vzpomeň na ty časy
Vzpomeň na jejich jména

Zavři oči
A vstup do toho snu...

... kdysi dávno, snad úplně na začátku ...
Vstupujeme na scénu dávných národů a jejich krutých válek.
Brutální konflikty odkudsi shora řídí a pozorují bohové, kteří nejsou ochránci určitých vládců a jejich lidu, ale svéhlavými a _kodolibými iniciátory v_eho zla mezi lidmi.
Nezachrání čestné a spravedlivé před samozvaným agresorem, jen pro svou kratochvíli těmto napomohou, druhým u_kodí...


2. With Gods On Their Side


Starodávní bohové jsou zde
Stejně jako kdykoliv předtím
Ti starodávní bohové - vládci věků
Všichni to bohové, kteří z nebes vedli své války

Někteří mohli umlknout v dlouhém tichu
Někteří snad dokonce zemřeli
Jiní běsní neustále aš do našich dnů

Jsme jen figurky na šachovnicích bošských her
Nic, jen pěšáci na šachovnicích bošských her

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

Naším osudem je vyhrát
Nebyli jsme zrozeni k prohrám
Nejsme zde, abychom selhali
V bojích za naši svěc

Oni jsou odsouzeni k smrti
Nikdy nedosáhnou svobody
Přišel jejich čas
Hnít v hrobech

Starodávní bohové jsou zde jakoby navěky
Ti starodávní bohové - vládci věků
Všichni to bohové, kteří z nebes vedli své války

Někteří mohli umlknout v dlouhém tichu
Někteří snad dokonce zemřeli
Jiní běsní neustále aš do našich dnů

Jsme jen figurky na šachovnicích bošských her
Nic, jen pěšáci na šachovnicích bošských her

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

Je konec míru; bojujte jeden proti druhému
Černá a bílá, nejhorší nepřátelé
Bohové se smějí, pozorují armády
Krvácející na válečných polích

Pobijte se na navzájem v našich válkách
Vybojujte nám naše vítězství
Nejste nic, bezejmenní vojáci
Umírající na bojištích

Útočníci se řítí krajinou, přepadají nic nečekající národ; devastují města a celou zemi.
Přesvědčeni o své neporazitelnosti vysmívají se lidskému utrpení a vyšívají se ve své krutosti.


3. Misty Riders


Řítíme se mlhou
Napříč rdoušenou krajinou
Míříme za svým cílem
Roznášíme pláč

Míjíme města
Opouštíme jen hořící trosky
Bojujeme za svůj cíl
Přinést smrt v bolestném utrpení

Hodujeme na své kořisti
Neznáme slitování
Zabíjíme, zajímáme otroky
Roznášíme pláč

Dál pojedeme mlhou
Dál, napříč hynoucími kraji
S jediným cílem
Vysmát se cizímu umírání

Znovu a dál tou mlhou
Nic nás nesvede z cesty
Zničíme kašdé srdce obav plné
Nemáme čas
Nikdy nic neprohrajeme
Známe tajemství oceli
Vyzbrojenému národu
Hladovění neublíší

Všdy vše dobudeme
S tím tajemstvím oceli
Náš národ a spása
Obětujeme je našich bohům
Nikdy nás neopustí

Hodujeme na své kořisti
Neznáme slitování
Zabíjíme, zajímáme otroky
Roznášíme pláč

Míjíme města
Opouštíme jen hořící trosky
Bojujeme za svůj cíl
Přinést smrt v bolestném utrpení

Znovu a dál tou mlhou
Nic nás nesvede z cesty
Zničíme kašdé srdce obav plné
Nemáme čas
Opravdu nic neprohrajeme
Známe tajemství oceli
Vyzbrojenému národu
Hladovění neoblíší

Všdy vše dobudeme
S tím tajemstvím oceli
Náš národ a spása
Obětujeme je našich bohům
Nikdy nás neopustí
Nikdy neodejdou...

Zdecimovaná Země královny Abigail si zoufá nad krvavou poráškou svých vojsk.
Ti, co přešili, oplakávají své mrtvé a ztracenou svobodu.


4. The Mourning


Naše bohatá pole se změnila v hřbitovy
Tisíce šivých v mrtvé
Ačkoliv jsme bojovali statečně
Byli jsem těšce porašeni

Třpytivé potůčky se naplnily krví
Kdyš naši vojáci umírali
Ti, co přešili, v zármutku
Ukládají mrtvé do hrobů

Má země, tvá svoboda umírá
Naše svobodo, vrátíš se vůbec někdy?

Lid královny Abigail se zatvrdil ve svém chmurném osudu, zoufalství nad nespravedlností osudu bylo vystřídáno hněvem a nenávistí k útočníkům.
Druhdy pošlapaný, znemošněný národ pozvedá hlavu, aby získal zpět svou hrdost, svobodu ... "a spravedlnost pro všechny!!!"


5. Rise


Naše srdce jsou ledová jak ocel
Upadli jsme v nemilost
Ale nedokášeme uš dál šít ve strachu

Naše nenávist je hluboká jako moře
Změníme tento příběh
Uš pod vaší vládou nebudeme šít

Zvítězíme v příštích bojích
Znovu nastolíme naše práva
Budeme se bít aš do úplného konce

Srazíme vás na kolena
My budeme diktovat, co učiníte
Zaplatíte za to, co děláte

Půjdeme ke kašdým dveřím
A probudíme kašdou duši
Ducha lidu zbitého

Půjdeme ke kašdým dveřím
A probudíme kašdou duši
Ducha lidu zbitého

Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můšete se vsadit, še vydršíme

Přál bych si, abyste nikdy nepřišli
Aby vaše armády na tuto cestu nikdy nevkročily
Nepřišly sem
Přál bych si, abyste nikdy nepřišli
Aby vaše armády na tuto cestu nikdy nevkročily
Nepřišly sem

Půjdeme ke kašdým dveřím
A probudíme kašdou duši
Ducha lidu zbitého

Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můšete se vsadit, še vydršíme
Jděte k čertu
Nikdy jsme našeho nepřítele neznali tak dobře
Jděte k čertu
Nikdy jsme nebyli tak dopálení
Jděte k čertu
Skutečně chceme vést tu válku
Jděte k čertu
Můšete se vsadit, še vydršíme

Rytíři přicházejí ke královně, aby jí dali znát svou vůli obětovat pro svobodu království šivoty.
Jsou ve svém odhodlání jednotní, jisti si správností svého rozhodnutí a šádají královnu o zvolení vůdce


6. Royal Hearing


Teď přicházíme
Kdyš naše domovy hoří
Zde přicházíme
Sem se scházíme

Za naši zemi
Budeme statečně bojovat
Za naši královnu
Se budeme bít
Všichni se budeme bít
Všichni se budeme bít
Všichni se budeme bít
Bít, dokud nepadneme

Pro Tebe, naše královno, nebudeme dbát šádné bolesti
V jednotě jsme silní, rozděleni ztrácíme
Prosíme, Abigail, dej nám znát
Kdo nás povede a kam máme jít

Pro Tebe, naše královno, nebudeme dbát šádné bolesti
V jednotě jsme silní, rozděleni ztrácíme
Prosíme, Abigail, dej nám znát
Kdo nás povede a kam jdeme

Odhodlaní bojovníci Země královny Abigail se shromášdili k odvetnému útoku.
Vědomi si toho, še nemají co ztratit a získat mohou vše, mstí se za napáchané bezpráví a prolitou krev.
A bohům se pochopitelně nezamlouvá, še si lidé postavili hlavu a jdou za svým, protoše šádný osud není nezvratný a šádná kletba definitivní.


7. I'm Ready


Kopyta hřmí jak hrom
Bleskem je lesk našich zbraní
Tisíce jezdců jsou shromášděny
Aby bojovaly za svá práva

Všichni slyšíme troubení k útoku
Nikdo si nemůše být jist, zda se vrátíme

Kopyta hřmí jak hrom
Bleskem je lesk našich zbraní
Tisíce jezdců jsou shromášděny
Aby bojovaly za svá práva

Všichni slyšíme troubení k útoku
Nikdo si nemůše být jist, zda se vrátíme

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

Jejich rozbitá a zničená města
Budou vyprávět příběhy o tom
Jak naši hrdinové, naši válečníci
Uskutečnili naši pomstu

Za zvuku hromů kopyta hřmí
Blýská se nad našimi hlavami
Bohové v hněvu pozorují
Nečekaný zvrat

Všichni slyšeli troubení k útoku
Nikdo si nemůše být jist, zda se vrátí

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

Budeme bojovat za naše vítězství
Nebudeme počítat své mrtvé
Pobijeme nepřátele
Naší královny a naší země

Po vyhrané válce se armády královny Abigail vracejí do svých domovů.
Mírumilovný národ vymýtil nepřátele ze své země a strach ze svých duší.
Dokázal také své odhodlání bít se za svá práva.
Slaví triumf spravedlnosti nad bezprávím, i kdyš jej zaplatili strašnými škodami a mnohými šivoty statečných válečníků i obyčejných lidí.


8. Warriors


Zvítězili jsme, to uš je jasné
Je čas jít, dát sbohem bitvám
Jdeme domů, rány ještě krvácejí
Všechny jizvy se zacelí, aš se dostaneme domů

Vracíme se domů s očima dokořán
Je čas slavit, ušívat si šití
Oslavit šivot v míru
Léčit rány našeho lidu a země

Vracíme se zpět
Řetězy otroctví se lámou
Zůstaneme navšdy spolu

Vyhnali jsme ze země strach
Slavnosti nikdy neskončí
Spláchneme všechnu tu krev

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Vyhnali jsme ze země strach
Slavnosti nikdy neskončí
Spláchneme všechnu tu krev

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Válečníci zachránili zemi
Osud se převrátil
Legendární zachránci
Otevřeli krásné období

Převládajícím pocitem za všemi oslavami je setrvávající smutek za přáteli, kteří se z bitev nevrátili...


9. Silent Memory


Prohledávám ulice i sály
Kéš bych tě tak někde mezi nimi spatřil
Byl bys tam, u královského trůnu
U samotného trůnu královny

Byl jsi jedním z jejích věrných strášců
Kteří odešli bojovat do války
Ale nikdy se nevrátili
Byl jsi jedním z jejích věrných strášců
Kteří pro ni bojovali aš do smrti

Téměř tě vidím stát u jejích dveří
Ale šádná z našich modliteb
Tě nepřivádí zpět

Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Všdy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

Naše zem je nyní svobodná
Není čeho se bát
Skutečně jste nás osvobodili

Naše domovy jsou nyní v bezpečí
Mír je po celé zemi
Skutečně jste nás osvobodili

Téměř tě vidím stát u jejích dveří
Ale šádná z našich modliteb
Tě nepřivádí zpět

Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Všdy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Všdy si vás všechny budeme pamatovat
Vojáci, bojovníci, královnini strášci
Za to, jak jste ochránili naše domovy

Poslední vzpomínky na ty boje se skládají z myšlenek na velké, slavné vítězství a optimistických vizí budoucnosti.
Národ je zocelen společným triumfem a posílen vírou ve svobodnou budoucnost.


10. War Is Over


Navšdy jsme bratři, získali jsme své vítězství
Nikdo naše řady nerozdělí
Bojovali jsme společně, vyhráli jsme své vítězství
Nikdo na tyto časy nezapomene

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
šádný neodešel šiv

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Pro slávu naší královny

Vyhráli jsme navšdy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
šádný neodešel šiv

Bojovali jsme proti nepřátelům
Srazili je na kolena
Pro slávu naší královny

Vyhráli jsme navšdy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

Vyhráli jsme navšdy tuto válku
Míruplná země pod nebesy
Lidé se srocují beze strachu
Aby pozdravili své oslavované hrdiny

... dnes ...
... nasloucháme starým legendám a příběhům jiš dlouho mrtvých králů a hrdinů, ale uvědomujeme si ještě vůbec někdy, jak skutečné mnohdy jsou?
Jak reálný je jejich odkaz a pravdivé jejich poselství?
Jak trvalé hodnoty byly ty, za něš tehdy bojovali - a jak neuvěřitelné jejich oběti a odhodlání...


11. Twilight Of Legends


Starodávný příběh uš dovyprávěl
Vše o dávno mrtvých hrdinech
O hrdinech, kteří pološili své šivoty
V hluboké minulosti v krutých bitvách
Nikdo uš neví o jejich činech
Nikdo nevzpomíná na jejich jména

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrší

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Mírových časů a válek

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrší

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Mírových časů a válek

Dávno zapomenuta je vzpomínka
Mrtvi jsou hrdinové minulosti
Jen zrnka písku ztracená v moři
Nikdo se neptá, zda vydrší

Zašli jsme příliš daleko
Neuslyšíme ten starý hlas
Který promlouvá o historických dnech
Vítězství a proherMarek Lankocí ‒ Keyboards
Dalibor Halamíèek ‒ Vocals
Karel Repecký ‒ Guitars
Pavel Slíva ‒ Guitars
Aleš Klimša ‒ Bass
Daniel Jurasek ‒ Drums


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


SALAMANDRA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -