Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ROMPEPROP LYRICS

split: "Girls On Acid / Master Of Gore (ROMPEPROP / GUT)" (2006)

10. Hallo
11. Lilliputterkuttenbutter
12. Flikflakmnwokkeltokkttralies
13. Cleveland Steamer

10. Hallo


Hallo hallo
Hallo hallo
Hallo... hallo....... hallo


11. Lilliputterkuttenbutter


Kijk eend! - ik heb een stijive lul,
En ik - denk dat ik 'm hou,
Want daar - aan 't einde van de bar,
Zie ik - een dikke, korte vrouwww!

Lilliputterkuttenbutter - Lilliputterkuttenbutter
Lilliputterkuttenbutter - Lilliputterkuttenbutter

Ikstap - kordaat af op die laaf
En ik - zeg: "He dwergje braaf,
Als een - konijndal op z'n ruif
Smul jij - straks van m'n aderkluif! - Wedden?!

Lilliputterkuttenbutter - Lilliputterkuttenbutter
Lilliputterkuttenbutter - Lilliputterkuttenbutter

Ik scheur d'r kleren van haar af - plooiend lavenlijf!
En schroef die trol op m'n lat - die is schandalig stijfl
OH!
Lilliputterkuttenbutter! - die zitten lekker strak!
Ik irrigeer d'r schaamtuin - bikinilijn met kak!
OH!
Want 'n dikke monnik uit 'r hol - smurft m'n plasser bruin!
En underused zet ik - m'n pilsje opter kruin!
OH!

Terwijl - mijn zaad danst in jouw darmpjes,
Lach ik - om jouw te kprte armpjes,
En lieg - dat ik van je hou,
ja 't is - lachen met jou!!!

Hahahaha - ik lach wel maar gij bent nie blij!
Volgespoten! Kromme poten!
Groeien hoop je. Pinguinloopje
Ge wordt nie pud. Proportiefout!
Gulp op je oog De klink te hoog
Ramp voor ouders, Totaal geen schoulders.
Te grote kop. Kabouter Plop!
Plakje worst van de slager, je zadel kan helaas niet lager
Shetlandpony voor jou een paard,
een aardappelschilmes is je zwaard.
Maar je kan toch minimaal je kutje scheren?!
Het leek ny godverdomme net een grot met honderd beren.
Ach natuurlijk, je kunt daar zelf niet bij.
met die te korte krome worstjes.
Stekend uit je zij!

[Rough English translation:]

Look duck! - I have a stijive dick,
And I thought that I 'm love,
Because there - on 't end of the bar,
- I see a thick, short vrouwww!

Lilliputterkuttenbutter

Ikstap - resolute on those laaf
And I say, 'Hey, good dwarf,
If one konijndal on his rack
You just tuck - chunk of my vein! - I bet!

Lilliputterkuttenbutter

I tear her clothes off her body - plooiend satisfied!
And screw that control on my bar - which is outrageous stijfl
OH!
Lilliputterkuttenbutter! - they are nice tight!
I am ashamed to irrigate her garden - bikinilijn with poop!
OH!
Because 'n thick monk from her hollow - smurft my brown willy!
And I put under - used my beer opt crown!
OH!

While my seed - dances in your darmpjes,
I smile to your to - kprte armpjes,
And lie - that I love you,
yes - laugh with you!

Hahahaha, I do laugh but you're glad nie!
Follow Legs! Crooked legs!
Hope you grow. Penguin walk
Ge is nie pud. Proportion Error!
Gulp your eye on the latch too high
Disaster for parents, schoulders Total no.
Too big head. Brownie Plop!
Slice of sausage from the butcher, you can not saddle lower
Shetlandpony a horse for you,
a potato peeler is your sword.
But you can at least shave your pussy?
It seemed like a goddamn ny cave with hundreds of bears.
Well of course, you can not do.
with short curved sausages.
stinging from your side!


12. Flikflakmnwokkeltokkttralies
13. Cleveland Steamer


Godverdomme, ik heb zin in een spleet.
Ik loop hier verward rond en kutte bij de vleet,
Hoerig en geil, zoek neukvlees voor m'n pij!
Strax gaat d'r hier inne geheid had vur de bij!

Cleveland Steamer - ginne flawekul
Cleveland Steamer - ga zitte op m'n lul
Cleveland Steamer - laat zien die kont
Cleveland Steamer - war blift die stromt?!

'N volle zak...ik snak naar kak.
Geiligheid...kom op en schijt!
Draai je om voordat ik kom, laat zien je harige hol.
Niks te mauwe, effe douwe en schijt m'n bierpen vol

Kwil gin Houdini, gin Donkey Pounch,
gif mij ontlasting, verrekte vunz.
"N ranzig wijf, m'n lul kei stijf!
Liters stront over m'n lijf!!

Cleveland Steamer - ginne flawekul
Cleveland Steamer - ga zitte op m'n lul
Cleveland Steamer - laat zien die kont
Cleveland Steamer - war blift die stromt?!

[Rough englinsh translation:]

Goddamn, I have meaning in a crevice.
I walk around here and kutte confused by the skates,
Hoerig and horny, search fuck meat for my frock!
Strax is here taken by her card had the vur!

Cleveland Steamer - ginne flawekul
Cleveland Steamer - ga zitte on my dick
Cleveland Steamer - shows that ass
Cleveland Steamer - war blift that stromt?

'N full bag ... I yearn for poop.
Geiligheid ... come on and shit!
Turn around before I come, show your hairy hole.
Nothing to Mauw, smoothness and Douwe shit my full bierpen

Houdini Kwil gin, gin Pounch Donkey,
poison me relief, damn vunz.
"N rancid bitch, my dick kei stiff!
Liters of shit on my body!

Cleveland Steamer - ginne flawekul
Cleveland Steamer - ga zitte on my dick
Cleveland Steamer - shows that ass
Cleveland Steamer - war blift that stromt?Thanks to dnb_gabber_head420 for sending tracks ## 10-14 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ROMPEPROP LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -