Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

PLAGA LYRICS

1. Trąby Zagłady (Trumpets Of Doom)


Biada! Biada! Biada ludzkości!
Biada! Biada! Świat w płomieniach!
Biada! Biada! Biada ludzkości!
Biada! Biada! Aaah! Trąby zagłady!

Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!

Fałszywy bóg, na niebiańskim tronie.
Rogaty władco – dziel i rządź!
Pod twymi skrzydłami – aniołowie śmierci,
Bezduszne demony, wykonawcy twej okrutnej woli!

Biada! Biada! Biada ludzkości!
Biada! Biada! Świat w płomieniach!
Biada! Biada! Biada ludzkości!
Biada! Biada! Trąby zagłady!

Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!
Aaah! Trąby zagłady!

Gdy umiera nadzieja,
Gdy upada iluzja,
Gdy wiary kres...
Zjednoczeni w morzu krwi!
Zjednoczeni w morzu krwi!
Zjednoczeni w morzu krwi!

Fałszywy bóg, na niebiańskim tronie.
Rogaty władco – dziel i rządź!
Pod twymi skrzydłami – aniołowie śmierci,
Bezduszne demony, wykonawcy twej okrutnej woli!

[English translation:]

Woe! Woe! Woe unto mankind!
Woe! Woe! World in flames!
Woe! Woe! Woe unto humanity!
Woe! Woe! Ah! Trumpets of doom!

Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!

False god on heavens throne.
Horned ruler – divide and rule!
Under your wings – angels of death,
Soulless demons, executors of your cruel will!

Woe! Woe! Woe unto mankind!
Woe! Woe! World in flames!
Woe! Woe! Woe unto humanity!
Woe! Woe! Ah! Trumpets of doom!

Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!
Ah! Trumpets of doom!

When the hope dies,
When the illusion fades,
When the faith ends...
United in a sea of blood!
United in a sea of blood!
United in a sea of blood!

False god on heavens throne.
Horned ruler – divide and rule!
Under your wings – angels of death,
Soulless demons, executors of your cruel will!


2. Instrumental


[Instrumental]3. Triumfalny Taniec (Triumphant Dance)

Thanks to rundgang491 for sending these lyrics.
Thanks to scathach.anic666 for correcting track #1 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


PLAGA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -