Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

PAGAN MEGALITH LYRICS

1. Őszi Áradatba Pusztul


A nyári szerelem szétrothad
Üres mélységben ér véget
Az ember egyszerű pillanatai
Számára a legfontosabbak

A napos szerelmek elpusztulnak
Álmomban látott végük előtt
Őszi áradatok mossák el őket
Halovány darabok maradtak bennem

Fájsz nekem, csekély, földi semmiség
Voltam boldog és tudatlan, most kín a tudás
Koponyámmal beleragadva az átkokba
Hagyj, menj messze, majd nyomodba eredek

Komor eső felett szállok
A bánat-felhők nem folynak belém
Sűrű feketeség ég a jövőmért
Mely több, mint amiben fetrengtem

[English translation:]

[Dies in Autumn Deluge]

Summer love decays
Reach the end in empty depths
The man's simple moments
The most important ones for him

Shiny loves perish
Before reaching end, seen in my dreams
Autumn deluges wash them away
Pale pieces stay in me

You hurt me, narrow inanity
Blissful and ignorant I was, now knowledge torments
Stuck in the curses with my skull
Go far, I'll follow your steps

Flying above somber rain
Griefclouds can't flow within me
Thick blackness burns for my future
More than I wallowed in


2. Révület Jövel


Látomás gyötri a gyengét
Tudatszaggató mormolás
Dohos falak nézik némán
A rángatózó kínlódást

A mindenség megnyílása
A kábulat áramlása
A tudat homályba borulása
Révület jövel

A kápolna kövei visszhangozzák
A tudattalanság üvöltéseit
Egyesülés a mocsokkal
Benyelve mindent

Megnyílott a mindenség
Áramlik a kábulat
Homályba borult a tudat
Révület jövel

[English translation:]

[Licking the Blight]

Visions gnaw the weak
Mind-rending ripples
Damp wall watches still
The twitching torment

The opening of eternity
The flowing of daze
The glooming of mind
Licking the blight

The chapel's stones
Echoes the screams of unconsciousness
Uniting with the dirt
Swallowing everything

The eternity has opened
The daze flows
The glooming of mind
Licking the blight


3. Torzult Nap


Fáradt sugarakat nyög magából
A vén, lángoló óriás
Megkeseredve vonszolja magát
Keresztül az ég kékjén

Rideg koronggá dermedve
Lerogyna a látóhatárra
Magja megnyugvásért kiált
De tovább járja izzó útját

Messze még a hideg kor
Mikor elhal minden élet
Mikor kihúny az égi fény
Csak homály marad végleg
Csak homály marad végleg

És összeégve, újra
Egyhangú útjára indul
Holnapot adva az élőknek
A torzult Nap végzete

[English translation:]

[Distorted Sun]

The burning, elder giant groans tired rays
Slogging along sourly through the sky's blue

Harden into cold disc, shall sink down on the horizon
The seed shouts for rest, but moves onward on its fragrant way

The cold age's still far, when all life dies away
When the celestial light blows off, just obscurity stays forever

Burnt again it repeats the flat way
Giving tomorrow for the living, fate of the distorted sun


4. Ólomharangok


Találj halálnál nagyobb hatalmat
És nem vágyódsz más után
Elmúlsz, ahogy elmúlok én is
Lélekharangok zengenek

Az égbe vésték ezerszer
Felettünk üvölt - hiába
Bolyongsz, mind fentebb vágysz
Annál is, mi mindent táplál

Lényedet éltető világa
Olvasztja saját magába
Bejársz a világon mindent
De bölcsődben ér majd véged

Nem találtál hatalmasabbat,
Indulj, téged is hívnak
A katlanokban, lomhán,
Ólomharangok kondulnak

"Kapuba kést
Kútba vedret
Számra ólmot

Kapun beléptem
Kútba kőnek estem
Beszélő szobor lettem

Sarkából kifordult
Gyűrűzik bolondul
Ólomharang kondul

Jaj Békességet a távozónak
Jaj Oltalmat a maradónak
Jaj Levegőt a szárnyalónak
Jaj Mélységet a haldoklónak

Kapumra nevet nem vések
Vedremmel belőled merítek
A hangom mind felhősebb"

[Banner Zoltán: Kapuvers]

[English translation:]

[Leadenbells]

Find a greater might than death
And you won't yearn for else
You wear way just as me
Passing-bells peal

Written to the sky thousand times
Groans above us - in vain
You roam and crave higher
Even more than that feeds all

The world's vital sparks
Melts your being in its own self
You can rove the world
But end reaches in your cradle

You couldn't find greater
Set forth, you're called too
Sullen in the valley
Leadenbells peal

"Knife into gate
Bucket into well
Lead onto my mouth

I've passed the gate
I've fallen into well as stone
I've become a talking statue

Turned out from it's corner
Twisting mad
Leadenbell peals

(Oh) serenity for the outgoing
(Oh) shelter for the permanent
(Oh) air for the winged
(Oh) depth for the dying

I won't carve name on my gate
With my bucket I dip from you
My voice gets overcasted"

[Banner Zoltán: Kapuvers / Gate-poem]


5. Sziklavér


Csak az én szememmel látok!
Mi lehet a többi fejben?
Megtanulták a sajátságok neveit
És hasonult emberré váltak

Ennél beljebb nem gondolnak:
Nincs két egyforma külső sem.
Miért érzékelnék a világot úgy, mint én?
Mindenki másképp lát mindent

Valamikor elkeresztelték
A színeket és a hangokat.
Milyen színű a sziklavér?
Csak nekem lenne vörös?

Elképzelhetetlen, hogy mások
nem az én sötétemet látják
Ez a fejekben lévő követhetetlen
és végtelen változatosság...

[English translation:]

[Stoneblood]

I only see with my own eyes
What can be in other minds?
They've learned the names of features
And became assimilated men

They can't think beyond:
No similars external
Why should they sense the world as I do?
Everyone must see different all

Once they christened
The colours and voices
What kind of stoneblood is?
It is red only for me?

Unimaginable
That others can't see my dark
It's untraceable and endless
Variety in heads...


6. Az Idő Vasfoga


Kezeink nem alkothatnak mást,
Csak múlandót
Ember nem nemezhet mást,
Csak halandót

Az idő vasfogai őrölnek
Állkapcsok közt létezünk
Merenghetünk céltalanul
Végül elharapják életünk

Nincs kivétel, nincs különbség
Nem számít, mi voltál itt
Az elmúlás tükrében
Mindenki ugyanolyanná válik

Eónok szájából zúdul a jövő
Jönnek, kik helyünkbe lépnek
De ide zuhannak vissza is majd
Követve lefelé minket

[English translation:]

[The Iron Jaw of Time]

Our hands can't make else
Than temporal
Mankind can't father else
Than mortals

Grinding iron jaws of time
Living between jowls
We can gaze pointless
Then lives will be bitten

No exeption, no differece
Doesn't matter who were you here
In the mirror of passing
All becomes the same

Future hurtling from the mouth of aeons
Coming of the new ones, taking our place
But they will also fall here
Following us downward


7. Hamvadás


Holtomiglan hamvadok, egyre kevesebb vagyok
Fénytelenben haladok, szétégek és elfogyok
Jövőm képét feledem, szénné válik mindenem
Szerteszórják testemet hamuszínű egeken

[English translation:]

[Smouldering]

Smoulder till the day I die, I become less and less
I walk in lightless, burn out, and comsume
Forgetting the images of future, my all turns to coal
My body's to be dispersed on livid skies


8. A Gyilokjáróból


Letűnt korok kövei közt járva gondoltál-e már arra,
hogy éltél volna hétszáz éve?
Ha palotádból kitekintesz, és látod, a mélyben
gyilkosaid miriádja közeleg? mit tennél?

Futnál, hogy elbújj?
Várnál, hogy felkoncoljanak?
Veszedelemtől zsibbadtan elmenekülsz?
Színehagyottan kardodba dőlsz?

Lángol a vártemplom, roskadnak a falak
Feletted az öregtorony, alattad a hadak
Nincs rád szükség, jelennek hitvány fattya
Hullj! ... Hulltoddal hullunk, követünk

Ritkítod az ostromlókat a gyilokjáróból?
Gyönge belsőd ábrándjai kiégetnek...
Veszedelemtől zsibbadtan elmenekülsz...?
Színehagyottan kardodba dőlsz...?

[English translation:]

[From the Machicolation]

Walking between the stones of extinct ages
Have you ever thought of, how would you live seven hundred years ago?
If you look out from your palace, in the depths
Myriads of slayers are coming - what would you do?

Would you run to hide?
Would you wait to be killed?
Would you run away with numb of fear?
Or lean pale to your sword...?

Burning castle church, ripping walls
The old tower's above, the armies under
There's no need for you, bastard of the present
Fall! ...we'll flake with your stream

Rarefying invaders from the machicolation?
The images of your weak inside burn you out...
Would you run away from the danger?
Would you run away with numb of fear?
Or lean pale to your sword...?


9. Nincs Út Közöttünk


Látlak, néha egész közelről
Melletted haladok, nem érintlek
Veszek beléd messziről
Olvadnék beléd lelketlenül

Nincs út közöttünk
Belém adtad, mit látnom kell
Bennem kaptam, valótlanban
Megálmodtam, mély magamban

Húsod kell csak, ostoba
Engedj válogatni belőled
Légy akaratlan, csak hagyd...
Hamar végzek, elengedlek

Maradtál nekem idegen
Nem te töltöd ki életem
Ennyi elég, te erre, én arra
Így más mellett nyugszol majd

[English translation:]

[No Way Between Us]

I see you, sometimes
Walking next to you for a touch
I fall into you from far away
I want to melt into you soullessly

There's no way between us
You shown what I have to see
I've got the it in me, in falseness
I have dreamt it deep inside my self

I want only your flesh, fool
Let me delicate from you
Be without will, just allow...
I will finish soon and release you

You have stayed a stranger for me
You'll not fill my life
It's enough, I hither, you thither
You will rest next to some else


10. Alkonyatba Tűnök


Elmétlen nyomások közt összeroppanok
Álmaimon kívül csak romba omlok
Ugyan állandóan több leszek
Tudásom végül a talajba megy

Nem őrzöm, nem adom tovább az életet
Nem csinálok ide magamból még egyet
Addig építem életem, amíg én akarom
Tagadok, hiszen ember vagyok

Itt többé nem maradok, nesztelenül tovamúlok
A szürkeségen túl talán megtalálom a holnapot
Majd földnek adom magam, ha másnak már nem kellek
Indulok, nem tudom, hová, csak az alkonyatba tűnök...

[English translation:]

[I Disappear in Gloaming]

Between mindless pressures I crack up
Out of my dreams, I just collapse
I always become more and more
My knowledge finally goes to the soil

I don't guard life, and I don't give it forward
I won't make one more of mine
I build my life as long as I want
I deny because I am from mankind

I won't stay anymore, I will lapse quietly
Beyond the lividity I may find tomorrow
Then I give myself to earth, if nobody needs me
I depart, anywhere, just disappear in gloamingMonarch: drums
Gaeheln: vocals, guitars
Aestus: bass

Thanks to kolernap for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


PAGAN MEGALITH LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -