Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

OSSASTORIUM LYRICS

1. Ad Aspera


Paklydęs laike, užmirštam kelyje.
Į tikslą einu, kurio neturiu.

[Pried.:]
Per Aspera - ad Astra,
Viena tik viltis veda per tamsą.

Taip noris tikėt, kad galiu dar suspėt
Iš kraujo ir prakaito kelią nusitiest.
Prašau, man padėk save nugalėt,
Oro įkvėpt, vėl viską pradėt.

[Pried.]

Suklupęs kartoju
Kaip mantrą, kaip maldą:
"Vienintelis kelias į šviesą –
per kančią..."


2. Liepsnose


Aš noriu pabėgti nuo realybės.
Man čia - nebėra vietos.
Į pelenus virsta
deganti siela.

[Pried.:]
Dek! Sudek ugnyje...
Dek! Atgimk arba ne...

Leidžiasi iš lėto pelenai ant veido,
šokantys šešėliai man akis liečia.
Norisi panirti į liepsnos bedugnę
ir skausme pamiršti šią netikrą būtį...

[Pried.]


3. Requiem


Requiem – pirmąją žiemos dieną....
Requiem – paskutinįjį kartą...

Requiem – sakais kvepiantis karstas...
Requiem – gęstanti žvakė...

[Pried.:]
Pilka procesija ...
Žengia pirmyn.
Mediniai veidai....
Šalti negyvi.

Mirties kuždesys...
Lydi žingsnius.
Pūvantis kūnas...
Gyvesnis už jus


4. Audra


Blėstanti ugnis, gęstanti viltis.
Mano viduje – šėlstanti audra.

Šaltas vėjas – į juodas bures.
Karštas kraujas plauna žaizdas.

Blėstanti ugnis, gęstanti viltis.
Tavo akyse sustingusi kančia.

Aštrios šukės įstrigusios delnuos.
Tylanti malda sielos pasmerktos.


5. Z...


[Joke Track]

Šiandien gersiu, zajebys,
Nieks manes nestabdys.
Vieną pūslę po kitos,
Nesustosiu niekados!

Pasakiau sau aš iš ryto
"Daugiau nebegersiu" –
Galva plyšta, skrandis maišos,
Priedo labai perdžiu...


6. Malda (Outro)


[Instrumental]Thanks to Damned for sending these lyrics.
Thanks to blissful-hysteria for correcting track #5 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


OSSASTORIUM LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -