Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

NORTT LYRICS

1. Galgenfrist
2. Til Gravens Vi


nat, udbred dine vinger
løft lænken og forsegl
begyndelsen og enden

drævende jordefærd
døden nær
til gravens vi
omsider et lig

[English translation:]

[To The Grave We]

night, disseminate your wings
boost (embetter) link and seal (it)
early and over (at the end)
drawl (mutter): "funeral"
death near
to the grave we
at last one (is) equal


3. Af Døde


fulgte tavse klokker
gik i natten

øjnene til ravnen
skyggen til mørket
støvet til vinden
tiden til evigheden

rakte efter afgrunden
rørte aldrig himlen

skrevet af døde

[English translation:]

[To The Dead]

Followed silent bells
went into the night

eyes to raven
shadow to darkness
dust to wind
time to eternity

reached at the abyss
never touched heaven

wrote to the dead


4. Kaldet


[Called]


5. Over Mit Lig


intet levende sind
sandheden erkender

ingen længsel lider
efter henfaldne tider

under himlen
over mit lig
udsigt fra galgen

død kaster hærdet skygge

[English translation:]

[Wrote My Play]

Nothing lives in the mind
Truth recognized

Suffering longing nothing
After decayed sometimes

Under heaven
Wrote my play
Viewed from the gallows (execution by hanging)

The dead casts a toughened shade


6. Havet Hinsides Havet


jordisk genfærd
graven higer

livslangt ligtog
lavmælt gravrøst

dragende horisont
havet hinsides havet

ukendt længsel
mørkevæld
malstrøm til hel

[English translation:]

[Sea Beyond The Sea]

Earthly specter
Longing for the grave

Lifelong corpsewander
Hushed gravevoice

Dragging horizon
The ocean beyond the ocean

Unknown longing
Shroud of darkness
Vortex to hell


7. Hjemsøgt


[Haunted]Nortt: All instruments, Vocals

Thanks to ramiro for sending these lyrics English translation.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


NORTT LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -