Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

NASHEIM LYRICS

1. En Nyckel Till Drömmars Grind


Förlorad i intet.
I drömlös sömn och ändlösa kval
och ingen ro kommer,
och ingen klarhet kommer.

Och besten som sargar mitt inre,
vrider och vänder mitt hjärta till gråt
är inte av denna värld,
är inte av er värld.

Och apatins grå töcken
är luften som ni andas,
och en enda värme,
en kvävande och enda värme.

inom mig vaknar döden,
river upp min själ
och släpper in tomheten.

Öppna mitt hjärta.
Slit min kropp itu.
Släpp mig fri.
Ta mig hem.

Ta mig till drömmars grind
Det måste finnas en nyckel.
Ta mig hem.


2. Jag Fyller Min Bägare Med Tomhet


Jag fyller min bägare med tomhet,
jag dricker ur fördärvets strömmar,
och högtidligen svär jag vid oskuldens grav
att mot ljuset aldrig återvända.

Kom - se mig då det mörknar.
Kom - se, innan mina sista tårar
faller i kall jord
inte vad jag blev men var

Mig är världen alltjämt tidlös, förlorad

Jag fyller min bägare med tomhet,
andas svavelångor, plågas av etter.
Lägger mig dock stillsamt i mänsklighetens grav
och sluter mina trötta ögon.

Mig är självet än mer formlöst för var dag

Jag fyller min bägare med tomhet,
jag dricker den torr på min vandring.
Vart vägen än leder finns det ingen återvändo.
Ingen återvändo.


3. Att Av Ödets Trådar Väva Sorg


Alla mina vägar har vittrat till damm,
all min förplägnad har ruttnat.
Ur källor jag dricker som flödar med gift,
mager är själen, uttröttad.

Aldrig jag söker mer er levnads fröjder,
jag längtar blott efter glömska;
och hade er gud mig ett himmelrike
lät jag det brinna med jorden.

Vad gåvor jag givas av purpur och guld
förfalla till trasor och aska.
Då världen ler mot mig blir dess skönaste ord
blott till löften om fördärv.

Krossas mitt hjärta eller bliver till sten
slit det då ut ur min kropp
Lämna mig livlös vid det rasande hav
att långsamt förblöda och dö.

Så låt ingenting bli mitt,
blott en snårig sal i glömskans skog.
Låt intet varda mitt,
blott vetskapen om dödens närhet.

Min ende och trofaste vän.


4. Vördnad


Min trolovade heter Melankoli
och hon går med mig i natt
Vid min sida målar hon världen mjuk
Med ett leende gör hon den mig en gåva

Finge jag också gälda med mitt liv
vore allt fullbordat.E. Grahn – Everything


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


NASHEIM LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -