Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

MOONSORROW LYRICS

1. Jumalten Aika


Katoaa kaikki mitä edessäsi näet
Haihtuu vesipisara takaisin tyhjään
Päivä syttyy ja hetkessä kuolee

Katoaa kaikki minne muisti ei yllä
Vuorollaan päättyy jokainen vuosi
Laulu nousee ja pian jo vaimenee
Silti saman laulun seuraava taitaa

Kehän tähän piirsi ensimmäinen jumalista
Nuo häkeltyneet raukat sitä jätti kiertämään

Aikanaan oli aika kaikesta tyhjä
Vailla tuulta, rantoja piiskattavaksi
Piti maata ja taivasta kämmenellään
Nimetty nimeämätön

Kun taivaan saivat tähdet
Ja merellä rajattiin maa
Maan ottivat sen elävät
Siitä rakensivat valtakunnan
Syntyville kuoleville

Kehän tähän piirsi ensimmäinen jumalista
Nuo häkeltyneet raukat sitä jätti kiertämään

Kun taivaan saivat tähdet
Ja merellä rajattiin maa
Maan ottivat sen elävät
Siitä rakensivat valtakunnan
Syntyville kuoleville
Mustaan multaan maatuville

Loi luotu omat luojansa
Itse synnytti syntynsä

Tulten yksin antoi kulkea
Alta maan ja taivaan taa
Kosiskella toinen toistaan

Kunnes sai suuhunsa sanat
Teki kirjoihinsa kirjaimet
Meren suuren saattoi ylittää
Ja tulet valjastaa

Väsymättä etsi tietä
Alkuhärän auraamaa
Saarta aavaan ajamaa
Löytääkseen silmänkääntäjän

Tien kehäksi piirsivät korkeat voimat
Luuli raukka kai sen johonkin päätyvän

Viimeisestä tyyssijasta
Ihmisten ensimmäisten
Nousi laulu vaimeneva
Syntyville kuoleville
Mustaan multaan maatuneille

[English translation:]

[The Age of Gods]

All that you see in front of you will disappear
A drop of water evaporates back into emptiness
A day is born and in a moment dies

Everything where memory can't reach will disappear
By its turn every year will come to an end
A song arises and soon fades away
Yet the same song is mastered by those who follow

A circle was drawn here by the first of the gods
Who left those bemused wretches to circle it

In time, time was devoid of everything
Without wind, or shores to flagellate
The named nameless one
Held the land and the sea in his palm

When stars received the sky
And land was drawn on the sea
Earth was taken by its living
They built it to a kingdom
For those to be born and to die

A circle was drawn here by the first of the gods
Who left those bemused wretches to circle it

When stars received the sky
And land was drawn on the sea
Earth was taken by its living
They built it to a kingdom
For those to be born and to die
For those to decompose in the black soil

The created now created its own creators
Itself gave birth to its birth

He allowed fires to walk alone
From under the earth and beyond the sky
And to court one another

Until he received words to his mouth
Made letters to his books
Was able to traverse the big sea
And harness the fires

Tirelessly he searched for the road
Ploughed by the primeval ox
THe island driven to the open sea
To find the illusionist

To road was drawn into a circle by high forces
Poor soul, he deemed it might end somewhere

From the final nest
Of the first people
A fading song arose
A song which told everything
For those to be born and to die
For those who decomposed in the black soil


2. Ruttolehto Incl. Päivättömän Päivän Kansa


Kävi matkallaan lammelle tuntematon
Lupaa kysymättä juomaan siitä kumartui
Tiedon varjellun mieleensä virautti
Suunsa loitsuilla kätketyillä täytti

Vierellä lammen lahoava hirsipuu
Kätki juuriinsa riimujen syvimmät salat
Valtaa moista käsittäisi ruskin kukaan

Nuo merkit muinaiset
Salatun noituuden
Voiman ja viisauden
Tiedon tuonpuoleisen

Sanoja lausuen sai satoa kansalleen
Vaikka sydämessä talven
Niin ihminen ja jumala tehtiin tuntemattomasta
Kumpaistakin halveksien

Nuo merkit muinaiset
Salatun noituuden
Voiman ja viisauden
Ruton sekä vitsauksen
Tiedon tuonpuoleisen
Kirouksen ja rienauksen

Etkö tiedä mitä tahdot toiseen
Muuanne riista jo karkaa
Joku kavala tauti turmelee lihan
Sukuja lehtoonsa tappaa

Yhteishautaan lasketaan
Vereen kuivaan kuihtumaan
Tuhansittain sairaita
Vanhoja, heikkoja
Nuoria, kuolleita

Ota tämä uhrilahja
Ane alamaisesi
Lepy vihdoin vihassasi
Henget ota luoksesi

Ota tämä uhrilahja
Ane alamaisesi
Lepy vihdoin vihassasi

Saatan henget luoksesi
Verta lasken vuoksesi
Tarjoan teuraaksi vielä itseni
Jos kuolemalla kuoleman voittaa

Myötä manauksen roihahtaa vasta henkien raivo
Nousee takaa pilvien lumimyrsky ja kylmyys
Ei kuolevainen loitsuja omasta itsestään voi oksentaa
Tai unohtaa kauhujaan

[Päivättömän Päivän Kansa]

Äärehen nouse
Näyttäydy meille

Ota tämä uhrilahja
Elo veljen voipuneen
Päästä meidät pimeästä
Selkä pitkä taita yön

[English translation:]

[Plague Grove]

On his journey a stranger went to the pond
Without permission bowed down to drink from it
Guarded knowledge he streamed into his head
Filled his mouth with hidden incantations

By the pond a mouldering gallows
Hid into its roots the deepest secrets of the runes
Such power could be fathomed by hardly anyone

Those ancient signs
Of secret witchery
Of strength and of wisdom
Of knowledge of the beyond

Through uttering words got harvest for his people
Even in the heart of winter
So man and god were created of the stranger
Both being despised

Those ancient signs
Of secret witchery
Of strength and of wisdom
Of plague and of scourge
Of knowledge of the beyond
Of curse and of blasphemy

Don't you know what you seek to know?

The water is polluted from one dell to the next
The game already escaping elsewhere
Some treacherous disease taints the meat
Kills families into its grove

Laid doesn in a common grave
To wither away in dry blood
Thousands of diseased
Old and frail
Young and deceased

Accept this sacrifice
The offering of your subject
Become conciliated in your wrath at last
Receive the spirits

Accept this sacrifice
The offering of your subject
Become conciliated in your wrath at last

I shall guide the spirits to you
Will draw blood for you
Will even offer myself for the slaughter
If death can be conquered by death

Not until through exorcism shall the wrath of the spirits burst into flames
From behind the coulds a blizzard and colness will rise
A mortal cannot vomit the incantations from himself
Nor forget his horrors

[Folk of the Dayless Day]

Rise to the edge
Appear to us

Accept this sacrifice
The life of an exhausted brother
Release us from this darkness
Break the long back of the night


3. Suden Tunti


Pimeyteen joka täällä on
Ei ketään voida valmistaa

Täällä on kylmä
Ilma kuivaa suuta
Köysi hiertää jalkaa
Köysi sama hiertää kaulaa
Nälkä on öin ja päivin
Se riuduttaa

On keho vangittu
Vain ajatusta hallita voi ei
Voi suden kieltä kahlita ei

Viekkaudella minut tänne saitte
Minut, kaikkein suurimman
Ja aina suuremmaksi tulevan
Syytä pelkoon on nyt teillä

Katoaa päivä, katoaa yö
Puut kaatuvat, vuoret sortuvat
Ei mikään vankila pidättele alati
Ei mikään pidä minua

Yksin kasvan
Voimaa piina antaa
Kahleet murran
Suden munti pian koittaa

Yksin kasvan
Voimaa piinattu mieli antaa
Kahleet murran
Ja valon teiltä vien

Jumalatkin kuolevat
Edessäni vuotavat
Olen tämän maailman loppu
Minä olen tyhjyys
Kuolema, kadotus
Kaukana valon teiltä

Halki pimeän kirkas katseeni seiniin löytää valkoisiin
Kellot niillä vääjäämättä käyvät kohti kaltaistenne tuhoa
Hengitän ilmaanne, hengitän vapautta, sen loppuun kulutan
Kaukana kaikesta ja kaiken keskellä Ragnarök odottaa minua

[English translation:]

[The Hour of the Wolf]

For the darkness that prevails here
No one can be prepared

It is cold here
Air dries the mouth
Rope gnaws the leg
The same rope gnaws the neck
Languished by hunger
Night and day

The body is incarcerated
Thoughts alone remain free
The tongue of the wolf can not be fettered

Through the treachery you got me here
I, the greatest of all
And who grows greater still
You now have cause for fear

Day disappears, night disappears
Trees fall, mountains crumble
No prison is forever detaining
I am restrained by nothing

Alone I grow
Torture brings strength
I shall break the shackles
The hour of the wolf is at hand

Alone I grow
The tortured mind brings strength
I shall break the shackles
And take your light

The gods too will die
And bleed before me
I am the end of this world
I am emptiness
Death, damnation
Far from the paths of light

Through the darkness my bright gaze finds the white walls
Their clocks tick inevitably towards the perishing of your kind
I breathe your air, I breathe freedom, and shall consume it all
Far from all and amongst all Ragnarök awaits me


4. Mimisbrunn


Joka ilta saman tuvan kuistilla
Vanhus istuu, laulaa vanhaa laulua
Sanat saarnin oksilta tuuleen lentävät
Puun tuon tarinan muistaa enää hän

Kolmen maailman rajalla
Juuret maassa kaiken lähteellä
Kurkottaa jätti iäinen ain' taivaaseen

Lehvänsä suojelevat
Tietoa varjelevat
Viisautta veden maanalaisen

Saapui pihaan kerran vieras ihminen
Toi mukanaan mies laulun aavikon
Pian saapui kylään myös vieras uskonto
Luojansa moni siihen paikkaan unohti

Kolmen maailman rajalla
Juuret maassa kaiken lähteellä
Kurkottaa jätti iäinen ain' taivaaseen

Aika alkaa ennen aikaa
Tuhat tarinaa vailla kertojaa

Kohtalot oikukkaat ihmisten
Kerran saneltiin tässä
Laki jumalten korkeuksista
Jokaiseen maailmaan ehti

Joet uomiinsa jäätyneet
Toisaalla ruokkivat maata
Siitä joillekin tuli Helvetti
Käärmeitä Täynnänsä

Maan äidin povella kasvoi
Elon järkähtämätön tuva
Voimansa ammensi viisaudesta
Ajasta aikaan unohtuneesta

Lehvänsä suojelivat
Tietoa varjelivat

Saa ilta hilhaisella juistilla
Ei vanhus jaksa tulla enää laulamaan
Vehreä saarnin oksilta pois on karissut
Muiston viimeisenkin polttaa aurinko

Kolmen maailman rajalla
Lehdet maassa kaiken lähteellä
Liekehtii hätti iäinen

[English translation:]

[Mimisbrunn]

Every evening on the same porch
An elder sits, sings an old song
Words fly to the wind from the branches of the ash
Only he remembers the story of that tree

On the frontier of three worlds
Roots in the ground at the spring of all
The giant forever reaching out for heavens

Its sprigs they protect
Enshrining knowledge
The wisdom of an underwater world

A stranger once arrived at the cabin
Along he brought the desert's song
Soon a strange religion also arrived in the village
And many forgot their creator

On the frontier of three worlds
Roots in the ground at the spring of all
The giant forever reaching out for heavens

Time begins before time
A thousand stories with no one to tell them

The fickle fates of men
Here once were dictated
The law of the gods from heights
Reached every world

Rivers frozen in their beds
Elsewhere fed the land
For some it become Hell
Swarming with serpents

On the bosom of mother earth there grew
The ommovable security of life
Drawing its strength from wisdom
Forgotten from time to time

Its sprigs they protected
Enshrined the knowledge

Evening falls at the silent porch
The elder too weary to sing
The green has fallen off the branches of the ash
The last memories burnt away by the sun

On the frontier of three worlds
Roots in the ground at the spring of all
The eternal giant in flames


5. Ihmisen Aika (Kumarrus Pimeyteen)


Tämä on rauta
Raudassa sodan kaiku
Sodassa kaikki jotka nälkä alisti
Tämä on kulta
Kulta, tuo sodan airut
Kullassa veri jonka ahneus vuodatti
Teistä molemmat iäksi kiroan

Kyti kaukana aatos tästä maailmasta
Unelmina vauraudesta
Sai seppä tehtäväkseen ihmeen keksiä
Eteen yltäkyllän ikuisen

Ulkopuolella valtakunnan suljetun
Yksin armoilla niin hyytävän sään
Koki hetkensä nyt tylleen
Hän jälkeen aikansa eläisi näin
Voimat valjastaisi
Pelon, vallan ja kyltymättömyyden

Tämä on rauta
Raudassa sodan kaiku
Sodassa kaikki jotka nälkä alisti
Tämä on kulta
Kulta, tuo sodan airut
Kullassa veri jonka ahneus vuodatti

Tuleen ja kuoloon syöksyvä oli lahja kirjokannen
Julistus maallisen haurauden
Kuin ryösöretki jota kukaan ei johtanut
Alkoi aikakausi katkeruuden

Kenen käsiin avain kultaan valettu?
Kelle laite joka rahoja takoo?
Näetkö silmänkantamattomiin vielä maan antoisan?
Huomaatko tulten ymärille kerääntyvän?

Kuin kansi taivaan kattona maailman maisen
Kylmyys öisin otettaan kiukentaa
Muurinmurtaja aina uuden muurin rakentaa
Sortuvat vallat kaikki kerran
Lailla mammuttien uneksivien

Kun suuren meren päällä osat jaettiin
Siellä elämän vilja koristi laineet
Ja veri ylsi maailmamme jokaiseen kokkaan
Rikkautta rannoille huuhtoen

Tämä on rauta
Raudassa sodan kaiku
Sodassa kaikki jotka pimeys vangitsi
Tämä on kulta
Kulta, tuo sodan airut
Kullassa veri jonka ahneus vuodatti

Ikuinen rauta
Vapauta minut tästä
Sivalla niitä jotka valkeus lumosi
Tuli ja kuolo
Tuhotkaa sodan airut
Tai teistä jokaisen iäksi kiroan
Ja kukuni viimeisen kirjoitan

[Reversed speech:]
Maailmassa ei ole mitään mitä mies ei vaihtaisi säkilliseen pimeyttä taikka kouralliseen tuhkaa.

[English translation:]

[The Age of Man (A Bow into Darkness)]

This is the iron
In the iron, the echo of war
At war all those repressed by hunger
This is the gold
Gold, the harbinger of war
In the gold, the blood spilled by greed
I'll curse you both for eternity

Thought smouldered far from this world
As dreams of wealth
A smith was asked to invent a miracle
For abundance eternal

Outside a closed realm
Alone at the mercy of a weather so chilling
Felt his moment had now come
After his time he'd live on
Would harness the forces
Of fear, power, and insatiability

This is the iron
In the iron, the echo of war
At war all those repressed by hunger
This is the gold
Gold, the harbinger of war
In the bold, the blood spilled by greed

The gift of the celestial sphere was to plunge into fire and death
A proclamation of earthly frailty
Like a raid that was led by no one
An era of bitterness commenced

To whose hands the key cast in gold?
For whom the machine that forges money?
Can you still boundlessly see the prosperous land?
Do you notice the fires gathering around?

Like the firmament as the roof of the wordly world
At night the coldness tightens its grip
The wallbreaker will always build a new wall
All powers one day shall fall
Like dreaming mammoths

When the parts were dealt on the great sea
The grain of life furnished the waves
And blood reached every corner of our world
Washing wealth on the shores

This is the iron
In the iron, the echo of war
At war all those captivated by darkness
This is the gold
Gold, the harbinger of war
In the gold, the blood spilled by greed

Eternal iron
Free me from this
Lash all those enchanted by light
Fire and death
Destroy the harbinger of war
Or I'll curse you all for eternity
And write my final chapter

[Reversed speech:]
In the world there's nothing a man wouldn't exchange for a sackful of darkness or a handful of ash.Ville Sorvali: vocals (harsh), bass, vocals (choirs)
Henri Sorvali: guitars, vocals (clean), vocals (backing), keyboards, accordion, jew's harp, recorder, tin whistle, vocals (choirs)
Marko Tarvonen: drums, guitars (acoustic), vocals (backing), vocals (choirs)
Mitja Harvilahti: guitars, vocals (harsh), vocals (backing), vocals (choirs)
Markus Eurén: keyboards, vocals (backing), vocals (choirs)

Thanks to METAL-MAGGOT for sending these lyrics.
Thanks to j.niemi1992 for correcting track #5 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


MOONSORROW LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -