Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

LIFVSLEDA LYRICS

EP: "Manifest MMXIX" (2019)

1. I
2. II
3. III
4. IV

1. I


O du digra ändalykt
Bered min väg, bered mina stigar
O du fuktiga mull
Ni är så kall och skön

En gammal ängslig själ
i en förmultnad kropp
Frihet nalkas, ock afvskrädet
förtvinar under jord

I aftonglans, under en himmel så svart
En stängd port, i en försluten kista
En afvfärd, i processionens dunkla sken
Ett afvsked så kärt, farväl

Farväl till lifvsledan
som formats af tankar många
Farväl till dagen hvilken omslutit
min natt under decennier långa

Farväl förnimmelser, farväl
känslor som höll mig fången
Farväl till natten hvilken slukat
mitt ljus i lifvets andakt gången


2. II


Jag är essensen af din sorg
och lindringen som vilar där uti
Dundret af ditt medvetande,
Det perfekta, det afvlägset briljanta

Jag är djupet af upplefvelsen
och ytan som inte längre går att nå
Förnimmelsen af det som en
gång var, och det som åter skall blifva

Jag är ljuset som väcker ditt mörker
Den sömnlösa natten och
den hänsovna drömmen
Dimman som döljer din stig att vandra

Endast ett är evinnerligt,
och dess namn är Hädanfärd
Det förgångna, och
det i fjärran uppenbara
Endast en är nödvändig,
och jag har alltid gått vid sin sida
Mitt namn är Döden, upphöjd
i evighet äro min förekomst


3. III


Djäfvulsbesättelse ock trolldom
Djupt i mitt hjärta,
där andas du fortfarande
Min själ i dig,
mitt kött för dina lustar starka.

Skinande stål,
jag besjunger dina ord,
ett tveeggat svärd,
lifvet och döden,
i en symbios så evinnerlig.

Att födas i en redan svunnen tid,
och att förenas där hjärtat
binder oss samman,
samma hjärta som en gång
slet oss isär.

Jag ger blod till mossbeklädd mark,
begraf min kropp i ditt sinne
och låt synden förmultna
i den rena jorden, vi äter
af äpplet igen, och igen

Jag har dröjt mig kvar,
i en värld som rämnat,
i en värld utan slut
Du har dröjt dig kvar,
i mitt hjärta, i min själ


4. IV


[Instrumental]
Thanks to pierre.b.jonsson for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


LIFVSLEDA LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -