Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

LIFELOVER LYRICS

1. Forspel & Intrang


[Instrumental]


2. Sweet Illness Of Mine


The whiskey bottle's almost empty
As well as the pack of smokes
Been awake for several days now,
Haunted by the memories

My heart has become colder than this room,
Long time since I felt joy or happiness
All of the roses you planted have lost
Their touch and faded away

Thinking back on the good times we had,
When we would laugh
The wind blew in your hair as we
Drove across the country

Not even all of the world's whores
Can satisfy me anymore
I've lost the spark and light,
Nothing to hold close to my heart

I keep staring at the chromed .45,
Lying on the living room table
A moment of silence...


3. I Love (To Hurt) You


Det blev för mycket igår,
Jag vill inte mer
Det enda jag ser nu är
Denna stengolvskalla stad,
Kärnan till dessa rader,
En institution för döende kött,
Glädjesteriliserad av apati,
Monoton dödsbringande betong

Mitt hjärta bankar genstridigt
Kväljningar uppstår vid rörelse
En själ färgad såsom aska
En stad, ett block av misär
Kontinuerligt elände

Jag älskar dig

En eremit, vad står det här?
En eremit vill leva ensam och isolerad.
Han får varken åsyn eller vju från andra människor.
Jag har kommit på en sak, jag passar inte in någonstans på denna jord.
Min bok är inte till salu, adjö!

[English translation:]

Yesterday was too much,
I don’t want any more
The only thing I see now is
This stone floor-cold city,
The core of these rows
An institution for dying flesh
Joy-sterilized by apathy
Monotonous death-bringing concrete

My heart barely beats
I get nauseated when moving

[Sample from a Swedish children’s show:]
“A hermit, what does this say? a hermit wants to live alone, he can’t stand the sights or sounds of other people”
“I’ve reached a conclusion, there’s no place for me in this world”
“My book isn’t for sale, and I don’t want to be disturbed by anyone. Good bye”

A soul colored like ashes
A city, a block of misery
Continuous woe

I love you


4. En Man I Sina Sämsta År


Min själ är kall och rå,
Likt en rysk oljetrålare på ett
Iskallt Decemberhav
All min ambition har sjunkit
Förlorad i kallduschblåsten,
Begravd och klädd i dy
Någonstans djupt där nere
Fientligheten är kapten,
Föraktfullt beordrar Han full fart
Mot grundet, mot katastrofen

[English translation:]

A Man In The Worst Days Of His Life

My soul is cold and raw,
Like a Russian oil ship on an
Ice cold December-sea
All of my ambition has sunk
Lost in the cold wet wind
Buried and clothed in mud
Somewhere deep down there
Hostility is the captain,
Full of contempt he orders full speed ahead
Against the shallows, against the disaster


5. Dödens Landsväg


Jag färdas längs Dödens
Otursbringande landsväg,
Där ett flertal människor
Förlorat sina liv

Om ändå de förstörda liken
Hade funnits kvar ännu,
Och beprytt asfalten med
Mängder av blod
Och diverse kroppsinnehåll,
Istället för att de skulle föras bort,
Och få en "anständig" begravning,
Så skulle jag kunna njuta mer
Av den här
Otåligt trista bilturen

Kommer jag möjligtvis
Vara den som dör härnäst?

[English translation:]

The Road Of Death

I travel along death’s
Unlucky road,
Where numerous people
Have lost their lives

If only the crushed corpses
Had still been here,
They would’ve adorned the asphalt with
Loads of blood
And various remains,
Instead of being brought away,
To get a “proper” funeral,
I would be able to enjoy this boring
Travel so much more

Will I possibly
Be the next one to die?


6. Välkommen Till Pulvercity


Det vilda livet i den gråa staden
Bland dessa lyckliga puckon
Isolering har blivit ett beroende
För att undgå de som stör mig

Leenden, tindrande ögon,
Vänliga hälsningar får mig att vilja spy
Uppmärksamhet som de trånar efter,
Har ingen betydelse för mig

Vända andra kinden till?
Älska min nästa?
Hjälpa mina medmänniskor?

Är det svårt att se föraktet och
Avskyn gentemot dig i mina ögon?
Njut av era kassa liv, men tro inte
För en sekund att ni är speciella

Ni skulle bara veta vad som döljer sig
Bakom mitt kranium,
Hur min syn på saker och ting ser ut,
Och vad jag är kapabel till

[English translation:]

Welcome To Powder City

The wild life in the grey city
Among these happy morons
Isolation has become an addiction
To avoid those who annoy me

Smiles, sparkling eyes,
Friendly greetings makes me want to puke
The attention that they so long for,
Has no meaning to me

Turn the other cheek?
Love my neighbor?
Help my fellow humans?

Is it difficult to see the hate and
Disgust towards you in my eyes?
Enjoy your shitty lives, but don’t think
For even one second that you’re special

If only you knew what hides
Behind my cranium,
How I look at things,
And what I’m capable of


7. Salvatten (Du + Jag Vs. Tellus)


Alkoholen är min enda vän,
När minnena av vår tid tillsammans hemsöker mig
Det enda som ekar i mitt huvud
Är hur min situation har försämrats
Konstant frågar jag mig
Vid vilket tillfälle det var som allting gick fel

Du lämnade mig ensam
Med fyrtio köttsår, som ärrat mig för livet,
Plus det obotliga såret i mitt hjärta
Som fortfarande är öppet
Om du någonsin kommer tillbaka,
Så mördar jag dig hämndlystet med glädje

[English translation:]

Saltwater (You + Me vs. Tellus)

Alcohol is my only friend,
When the memories of our time together haunts me
The only thing that echoes in my mind
Is how my situation has been degrading

I constantly ask myself
At what point everything went wrong

You left me alone
With forty flesh wounds, which have scared me for life,
Plus the incurable wound in my heart
Which is still wide open
If you ever return,
I’ll happily murder you in vengeance


8. Besatt


Bakbundna händer och ihopsydda läppar
Vid ett kärr som ingen valt att se
Omringad av bilder från mitt förflutna
Krossat glas och tomhet,
Men det finns bara en sak i mina tankar
Jag sträcker ut min hand
Kyla och skräck omfamnar mig
För att sedan genomsyra allt vid denna spegel

Tankarnas rinnande vener
Är detta vad vi lever för?
Denna ständiga längtan efter din röst
Varför svarar Du mig inte?

Leende, kastar jag mig ut i det eviga
För att omfamnas av mitt öde
Detta vatten av besatthet blir min grav

[English translation:]

Possessed

Hands tied behind my back and lips sewn together
At a swamp that nobody chose to see
Surrounded by pictures from my past,
Broken glass and emptiness,
But there’s only one thing in my mind
I reach out my hand
Coldness and fear embrace me
To eventually permeate everything at this mirror

The running veins of thought
Is this what we’re living for?
This constant longing for your voice
Why aren’t you answering?

Smiling, I throw myself into infinity
To be embraced by my destiny
This water of possession becomes my tomb


9. Höstdepressioner


Utanför blåser vinden bort de gula löven,
Medans jag ligger på min smutsiga madrass
I ett övergivet och fallfärdigt hus,
Där fönstrena är krossade, och jag fryser så
Om de kalla nätterna, när jag inget täcke har

För att släcka törsten vänder jag mig
Till de ljusbruna pölarna i asfalten,
Och min mage är tom sedan flera dagar tillbaka

Jag är den frusne vålnaden i trasiga, (f)rostiga kläder,
Som vandrar obemärkt likt en skugga
Genom den isblå stämningen
I staden utan ljus

Skjut mig i underarmen med heroin,
Eller sätt en kula i mitt huvud,
Och ge mig en snabb flykt härifrån

[English translation:]

Autumn Depressions

Outside the wind is blowing away the yellow leaves,
While I lay on my filthy mattress
In an abandoned and ramshackle house,
Where the windows are broken, and I’m so cold
During the freezing nights, and I don’t have any cover

To quench my thirst, I turn
To the light brown puddles in the asphalt.
And my stomach has been empty for many days

[Sample from a Swedish children’s show:]
"Do you know what a 'thing-searcher' is? it's someone who search for things"
[Repeated numerous times through the song]
"What have you done?"

I am the frozen wraith in torn and frosty clothes,
I wander unnoticed like a shadow
Through the ice-blue atmosphere
In the city without lights

Give me a shot of heroin in my arm,
Or put a bullet in my head,
Just give me a fast escape away from here

[Sample from a Swedish children’s show:]
“And that’s how the hermit Bertil left our world, never to return.”


10. Humörets Bottenvåning


Ska jag gratulera dig när det hänt
Något ovanligt bra istället för att tala
Om för dig hur mycket du stör mig,
Och hur litet värde du har i mina ögon?
Jag kan inte bry mig mindre om ditt välmående,
Och din dagliga, positiva tillvaro, bortsett från
Att jag önskar dig raka motsatsen

[English translation:]

The Bottom Floor Of Our Mood

Should I congratulate you when something
Unusually good has happened to you, instead
Of telling you how much you disturb me,
And how little you’re worth to me?
I couldn’t care less about your prosperity,
And your daily, positive life, except that
I wish you the complete opposite


11. Museum Of Past Affections


I stare out the window, everything is so bleak

Old wounds, unclean dusty wounds
I shall repress it all

Sterile, distant buildings, a thousand endless fucking streets, roads to the last unwilling breath

Memories and melancholy, despair and depression
The endless hall of omission
Fuck this, I don't care


12. Nitlott


Jag ser världen genom solglasögon
Du står vid Herr Dödens smärttröskel

Du är en perfekt start på en usel dag
Allt du glömt, och allt du förträngt,
Nu kommer hela alltet åter tillbaka,
Likt tusen och åter tusen knivhugg,
En isvind av AIDS-infekterade rakblad
Jag kallar dig för "hora" av en anledning

Det var som en frusen natt i S:t Petersburg,
Då öststatskylan inte direkt var på din sida
Tunt, stripigt hår, trådar av själanöd
Gaserna, utsöndrade från din anorektiska,
Lungsjuka kropp, var kvävande
Klädd i trasor, drabbad av könssjukdomar

Du blir neddragen i det kolsvarta fördärvet
Tårar ger ingen fribiljett härifrån,
Istället drog du otursdagens nitlott
Du har alltid varit död i mina ögon,
Du ska nu bli det i andras, också
Dö för världen, som härnäst står på tur

Sakta försvinner ditt korta liv
Jag ejakulerar på ditt benvita lik

[English translation:]

Blank Lottery Ticket

I see the world through sunglasses
You stand at Mr. Death’s threshold of pain

You’re a perfect beginning of a shitty day
Everything you’ve forgotten, and everything you’re repressed,
It’s all coming back now,
Like thousands and thousands of knife stabs
An ice-wind of AIDS-infected razor blades
I call you a “whore” for a reason

It was like a frozen night in S:t Petersburgh,
When the coldness of the eastern states weren’t on your side
Thin, lank hair, threads of soul-distress
The gases secreted from your anorectic,
Lung-sick body, were choking
Dressed in rags, suffering from sexually transmitted diseases

You’re being dragged down into pitch black ruin
Tears won’t help you escape from here,
Instead you got the “blank lottery ticket” of the day
You’ve always been dead to my me,
You’ll now be dead to others as well
Die for the world, which is next in line

Slowly your short life is fading away
I ejaculate on your bone white corpseBand Members:
( ) - Vocals, Speech, Guitar, Lyrics
B - Vocals, Guitars, Bass, Piano, Speech, Lyrics
LR - Additional Vocals, Speech, Lyrics
1853 - Additional Vocals, Speech, Lyrics
H. - Guitar

Recorded September - December 2006, Stockholm, Sweden.
Released By "Total Holocaust Records" in February 24th, 2007
Vinyl version released in October 2007 by Eternity Records and Blut & Eisen.
First 100 copies on red wax.

Thanks to en_souvenir, vardagsnytt for sending these lyrics.
Thanks to ruud_wolfs for sending these lyrics' English translation.
Thanks to cassus for correcting track #3 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


LIFELOVER LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -