Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

KARST LYRICS

1. Halogató


[words by Kristóf and Dániel]

Lábammal árkot
A régi porba
Túl mélyre ás
Bűntudatot szül a halogatás

A szilvóriumból
Elpárologva
Késő, hogy árts
Bűntudatot szül a halogatás

Sorjába sorjába sohase végzel
Sorjába sorjába sohase végzel

Bűntudatot szül a halogatás
Bűntudatot szül a halogatás

[English translation:]

Trenching my feet
In the olden dust
Too deep it digs
Delay raises the sense of guilt

Evaporated
From strong water
Too late to harm
Delay raises the sense of guilt

Step by step you'll never finish
Step by step you'll never finish

Delay raises the sense of guilt
Delay raises the sense of guilt


2. Szagodakvusz


[words by Dániel]

Száj és végűr
Nyílik egyre
Vég nélkül
Amerre
Gyűlik és apad
Tetemből salak
Gyűlnie kell - gyűlnie kell

Ébresztené a Mértékhordót
Ki rendet vág, erővel gyomlál
Ébresztené, ha ellankadt volna
De nem hagyták, mióta lüktet a világ

Nyeldeklő korok
Tartják mozgás alatt

A Szagodakvuszt hívja
A fenséges parttalanság
Hogy ott rejtőzzön zsíros szíveken
Szűkülő erek falán

Hívatlan vendég
Méreggel arat
Bőven időzik
Hiszen a bőségből fakadt

A túltelített örvénylő kavargásból
Éjente indul el a régóta járt útján
Úgy mondják, hogy magához vegye vétkesét
Hagymázas álmokat bocsásson rá
Hagymázas álmokat bocsásson rá

Vártak rád
Hogy felriasszon a rád küldött lidércnyomás
Hogy ma éjjel indulsz
Honnan is tudnád
Hogy ma éjjel indulsz

[English translation:]

Mouth and scumhole
Opens on end
Infinitely
Where
Sludge of carcass
Gathers and wanes
It must gather - it must gather

To wake the Bearer of Measures
Who exterminates, roots out with strength
To wake, had he languished
No, he's on since the world pulsates

Kept in motion
By swallowing ages

Majestic shorelessness
Calls for the Shagodyoweq
To lurk on fat hearts
On wall of narrowing veins

Guest unbidden
Reaps with wrath
Stays for long
Arisen from galore

From the oversaturated, churning swirl
At nights he starts his same old way
It it said; to ingest the guilty
Send forth febrile dreams
Send forth febrile dreams

You're awaited
To scare you up with obsession sent on
You'll depart tonight
How would you know
You'll depart tonight


3. Eszmélve


[words by Dániel, based on Kristóf's conception]

Nyisd fel fásult pillád, közönynek szülötte
Tekints a fertőre, magadnak elébe
Végy példát a célodhoz köpenyforgatókról
Nem számít, csak magyar legyen, teli torokból

Rovással a jövendőért
Megoldás ellen
Dívik a hanyatlás
Sírva vígad a címeres...

Vérük csapra vernék, ha elegendő látja
Rendületlen hívek, amíg érdemes
Zöldülő tavasz helyett a görcsös világfára
Homályfedte estvél jő s bétemet

Múltnak nyíló mélye ásít
Nyögve az ősök borús sóhajtásit
Hogy végre süllyedjünk az igazságig
Eszmélve

Nyisd fel fásult pillád, közönynek szülötte
Tekints a fertőre, magadnak elébe
Hogy végre süllyedjünk az igazságig
Eszmélve

[English translation:]

Open your numb lashes, born of unconcern
Stare down the cesspit before yourself
Exemplify turn coats for your aim
Never mind; just be patriot at the top of your lung

With runes for coming ages
Against solution
Decay's on the rampage
Crying revelry of fools...

They would tap their veins, if there's enough viewer
True faithful ones, as long as it's worth
Instead of green Spring, gloomy eve arrives
On the Tree of Life, to cover it over

Opening abyss of past breathes
Groaning up the sullen moan of ancients
To sink 'till verity at last
Awaken

Open your numb lashes, born of unconcern
Stare down the cesspit before yourself
To sink 'till verity at last


4. Fajkísérlet (Prelude To Halomra)


[words by Kristóf]

"A magasabb rendű faj csak az egyformaságot ismeri. Helyreállítjuk tehát a rendet!
Boldogság! Boldogság! Megváltás az embernek, megváltás nekünk!
Boldogság! Öröm! Éljen az egység, az egység!"

Sok telet megéltem már
Hogy széles e világnak minden
Viszályságát
Testvériknek vérszomját értsem

Kevésszer virított az orgona
Hogy eme sárgolyónak összes
Visszásságát
S balul fordításit népeinek jóvátehessem

Észnek olyan forgása kell
Írul a mostoha időkre
Mely egy tőről fakad

Emberek szándéka egymáshoz simul
Nagy szintézis célom, nem tagadom
A legnagyobb egységben majd
Dicső nemünk egy irányba halad

Parányi gyógyír kell, mely sejtként működik
Mikronnyi szerkezet őrzi majd a rejtjelet
Nem lesz titok többé, ajándékul ezt adom
Fejébe férkőzik fiatalnak-öregnek

"Sajnálom, de számunkra mindig a végeredmény a fontos. A világűr nyugalma.
Az egyes egyének egyáltalán nem érdekelnek minket.
Ezt maguk nem értik. Csak úgy érünk célt, ha határozottak vagyunk.
Rájöttünk, hogy a fegyverekkel gyorsabban érjük el céljainkat.
Ma már olyan fegyvert gyártunk, amilyet csak akarunk. A hatalmunk végtelen."

Bábel újjáépül, Isten átkát a tudomány fordítja meg
Mit évezredek verítékével, egymástól elszakajtva alkottunk-ápoltunk
Törlődnek a sok korcs nyelvek, világállam születik romjain

[English translation:]

'Supreme race knows only uniformity. So we restore the peace!
Bliss! Bliss! Redemption for humans, redemption for us!
Bliss! Joy! Long live unity, unity!'

This open-wide world, all the winters
I have lived through long enough
To understand
All discordance and bloodthirst of brothers

On this ball of mud
Laburnum bloomed barely enough
For me to redeem
This averted thwarting of all the folks

A turn of mind is needed
Cure for hostile ages
Grows from the same root

Osculant will of men
My goal is synthesis
Human kind will prosper
Advancement is my plan

Microscopic mechanism needed
Working as cell preserving code
My gift of no more secrets
Infiltrates minds either old or young

'I am sorry but for us only the result is important. The serenity of space.
We are not interested in singular individuals at all.
You don't understand it. We can only reach the aim if we are determined.
We realized that we can reach our goals faster with weapons.
Nowadays we can produce any kind of weapon we want. Our power is boundless.'

Walls of Babel re-erected, curse of God permuted by science
All that we have produced and cherished torn away
Once and for all mongrel languages shall be revoked
And the triumph of logic, a World State is about to begin


5. Norák És Lidércek


[words by Kristóf]

Norák és lidércek
Vízből kiáltó szellemek
Csodás állatok, ördögök
Tűzben táncoló tündérek

Egyszerű embernek tudata tiszta
Természettel élőknek kristályos
Félelme az egyensúlyt megtartja

Hová - merre meneküljetek?
Mondjátok, ti tejet szopó
Szerencsét s nagy bajt hozó lények

Menedékük fogyatkozik
A rideg tudománytól
Kubikusok munkájától, fűrésztől, vasúttól
Vacogva félnek - vacogva félnek

Nincs még egy állat
Amely magát mérgezi
És közben élvezi

Rég számláltnak harmada
Sincsen már az armada
Tiszának sűrű vidéke
Úgy mondjuk ma: puszta
Bükknek ősi erdei
Feldúlta favágó, kohász, bányász, laktanya

Menekültek odvas fákba
A halandó ilyen szervezet - maga ellen szövetkezett
Duzzadó vízfejből csorog szakajtónyi ötlet
Zárjuk mindet karanténba
Zárjuk mindet karanténba

[English translation:]

Wisps and demons
Ghosts crying from rivers and ponds
Wondrous animals with devils
Fairies dancing in fire

Conscience of simple men
Living with nature crystalline
Fear keeping the balance

Where to refuge for you?
Tell me, you creatures sucking milk
Bringing either luck or hardship

Shelter diminution
Of austere science
Saw, rails, shovel men
They shiver - they shiver

No other animal
Poisoning itself
Enjoying the process

Army's getting fragmentary
Dense landscapes of Tisza
Turned to wasteland, the Puszta
Ancestral forests of Bükk
Ravaged by woodcutter
Metallurgist, miner and barrack

Ran for dry-rotten trees
Cooperating counter-self - the mortal squeeze
Capital of veg vomiting ideas
Let them all be quarantined
Let them all be quarantined


6. Kistérségi


[words by Kristóf]

Nyílt tény, hogy nem titok:
Nem mondok semmit, mert nem tudok

Karóba húznám az összes véglényt
Szép gúnyába bújt, oszt úgy nyújt kérvényt:
"Daráljuk be, ami őszinte
Esznek majd granulátumot helyette"

A szakadék szélére szorulva
A szemétben meddő édesanya
Nájlonburokban ad életet
Fröccsöntött gyermekének

Apád majd egy nap Flair széket gittel
Anyádba pumpálják a szintetikus vért
Most még röhögsz, de nem fogsz, hidd el
Mikor botra húzod sültnek Blökit, a kövért
Ugyanúgy trónolnak attól is
Nyugdíj nem lesz, minek is

Szan fran Szikszó - Kell egy szép szó
Szan fran Szikszó - Hogy mondjam finoman:
Jobban csúszik Metropoliszban

Gondolod: semmi gond nem érhet
Míg nitrohígítósat lélegzek

[English translation:]

Open fact that it's not a secret:
I will not tell a thing 'cause I can't

All the vermin I would impale
Taking fine clothes, handing petition:
'Grind all that is upfront
They will consume granulate instead'

Pushed to the edge of the abyss
Lying in litter a sterile mother is
Giving birth in nylon placenta
For her compound child

Paternal obstipation on plastic chair
Maternal pumping of synthetic blood
You still guffaw - you won't, believe me
The time you consider roasting your dog on a stick
They are comfy on their thrones anyway
There won't be pension, not a chance

San Fran Szikszó - Better term needed so
San Fran Szikszó - How do I say gently:
In Metropolis everything is more slippery

Thinking nothing bad can happen to you
While I breathe nitro diluent


7. Savós


[words by Kristóf]

Fél napja hadilábon állnak a számlappal a pálcák
Szanaszét terpeszkednek, surranójukat felhúzták
Talpuk alatt fonnyasztott túró
Retkes rongyból áradó savó

Csípős bűz, amit akkor érez ember-állat
Mikor ökle-lába görcsbe szárad

Okádd tele a vermet
Essen csak az idő bele
Önző tested csikorgó bele

Törd csak bátran le a szarukezdeményt
Engem ugyan nem zavar, megszárad majd rajta a var

Igyad, nyeljed
Ugye, hogy ízlik
Igyad, nyeljed - Ugye, hogy ízlik, kölcsönös
Mindenki maga felé a legkevésbé közömbös

Törd csak bátran le a szarukezdeményt
Engem ugyan nem zavar, megszárad majd rajta a var
Elvérezni nem fogok
Rosszabb szagot is megszokok

[English translation:]

Clock hands in war with the dial
Sprawling got on their sneakers half a day ago
Parched curd cheese under their feet
Whey leaking from a filthy rag

Pungent stench that human-imal smells
When his fists and legs dry in cramps

Fill the pit with vomit
Let time fall in
Screeching guts of your selfish body

Break down those inchoate horns
I don't bother, crusts dry anyway

Drink it, swallow it
Delicious, isn't it?
Drink, swallow - Delicious and mutual
Everyone is the least neutral towards oneself

Break down those tiny horns as you want
I don't bother, crusts dry anyway
I won't bleed to death
I'll get used to a worse reek


8. Halomra


[words by Kristóf]

Atlasz megfáradt
Századok mérge fut
Mocsokkal kirakott
Bőrére okádott
Epétől ráncossá
Gyötört ereinek
Évezredes falai közt

Tövénél elrágott, kiszáradt kóró
Galacsinjának megannyi szőre csak
Parazitáktól hemzseg az ürülékgolyó
Szaporodó férgek, kiutat nem találnak

Földnek mételye
Mállasztja szét bölcs egységünk
És világtalan, ki nem tudja
Így haladunk, hová érünk

Minden irányba gondolkodó
Nyüvek ezek, közülük egy
Ugyancsak kitűnik, közös mederbe
Tereli tekervényeiket

S ezzel véget ért az időszámítás
Senki se számolja, hanyat ver az óra
A kaszás fenőkövét messzire hajította

Magába fordul a kuruttyolás
Elhallgatott az örök krónikás
Vége van mindennek, egy napunk van arra
Hogy ürességbe temetkezzünk és...

- a vákuumban valami gödröt ás -
- Atlasznak karja ernyed, lába gombás -
...sietve feledjük: léteztünk valaha
Egymást gyilkoljuk, homlokunkat marva
Halomra halomra halomra halomra...

[English translation:]

Atlas got worn-out
Venom of centuries run
Between the thousand-year old
Walls of his veins
Inlayed with sleaze
Vomited on skin
Anguished to wither with gall

Several hairs of his pellet
Are just dried root-bitten thistles
Globe of feces swarming of parasites
Multiplying worms without a way out

Blight of the Earth
Weathering our wise unity
And only blind can't see
Where we'll arrive on this round

Maggots they are
Thinking in all directions
One of them marks out
Diverting their brains into common channel

And so, our time came to an end
No one counts th
The Reaper threw his scythe-stone far

Croaking turns to Void
The Eternal Chronicler fell silent
All is done, we have a day left
To bury ourselves in Emptiness and...

- in the vacuum something digs a hole -
- Atlas' arm clacks, fungal are his legs -
...in a hurry we forget: once we existed
Scraping our foreheads, massacring each other
Mound mound mound mound...


9. Footprints Of Harrison Crabfeathers


[words originally by Steve Kuhn]

Now and then I think of when his teeth were so small and white
He laughed when he heard the songs in the distant night

Later on his smile was gone, his lips spoke of silent things
The least he could do was more than his life could bring

Oh what a shame, what a terrible shame
To be lost and found below the ground, beneath every child that play
His life were so short, it's hard to believe today


10. Van Egy Malom


[words by Kristóf]

Van egy malom
Kötelékeket őröl
Lisztje méreg
Szaporán veszi fel a vizet

Gombától dagad
Iriggyé kél
Félelemben sül
Jóllakottakat étet

Hol kezdődött az elidegenedés
A jó szomszédság hogyan foszlott szét
Nincs kemence, csak hideg, halott bőrülés

Fényesre nyalt körmű sertések és csahosaik!
Nem nyugszom, míg kandeláberen nem lógtok!

Otthonunk kártyavár
Amég a pohos biztonság
Márványba nyomtatott, arannyal futtatott
Áramkörökben áll

Ígéret földjét - gyaluljuk el!
Nagy almára - napalmot!
Közben amoda is figyelj
Mert bekebeleznek a mandarinok!

[English translation:]

There is a mill
Grinding bonds
Flour of poison
Enrolling waters rapidly

Swelling from fungus
Raising to be jealous
Baking in dismay
Feeding gorged ones

Where alienation began
How neighbourliness disappeared
No more furnace, just cold, dead leather seat

Shiny nailed swines and their sychophants!
I won't rest until you all hang on lamp posts!

Our home is a card castle
Until corpulent safety
Exists in circuits
Printed in marble, plated with gold

Let we obliterate - the Land of Promise!
Napalm - to the Big Apple!
Meanwhile be prepared
Mandarins come to incorporate!Dániel Czakó – Drums, Vocals (lead), Vocals (backing), Percussion, Keyboards
Balázs Hubicska – Guitars, Guitars (acoustic), Vocals (backing), Effects
Kristóf Váradi-Orosz – Vocals (lead), Folk Flute, Effects
Tamás Várkoly – Bass, Vocals (backing)

Thanks to kolernap for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


KARST LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -