Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

KARST LYRICS

1. Kettős


[lyrics: Kristóf]

Leheletből keletkezett híd, amin vergődöm
Nem számít, milyen csellel vetsz
Mikor én már a szemed vizében aratok
Révbe ér a szellem-eke

Úgyis elbuksz
Úgyis meghalsz
Én mondom meg mikor
Az epecsarnoknak oszlopából iszol

Gyengülök, kúszok
Mégis halhatatlan vagyok

Úgyis elbuksz
Úgyis meghalsz
Én mondom meg mikor
Az epecsarnoknak oszlopából iszol

Ez a vívódás benned ér véget
Nem bennem

[English translations:]

[DUAL]

[lyrics: Kristóf]

Breathing out built the bridge I'm squirmin' on
Kind of fetch you are sowing with matters not
As I already harvest in the water of your eye
The ghost-plough is coming to a haven

Anyway you'll fall
You will die anyway
Drinking from the gall-hall

Getting weak clambering
But still undying

Anyway you'll fall
You will die anyway
Drinking from the gall-hall

This struggle will come to an end in you
Not me


2. Oltalmazó


[lyrics: Kristóf]

Hat sárga szirom
Eleven húsuk hízlalják, táplálják

De minek, ha tengernyi csontjaink
Kordában tartják?

Osztoznak, hisz van még elég hely
Burokba zárt univerzum, két elégedetlen istennel

Ahogy nőnek, úgy lesznek zsarnokká
S a tyrannusok nem élnek soká
Ahogy nőnek, úgy lesznek zsarnokká
S a tyrannusok nem élnek soká

Oltalmazó végtelen
Ketten a hidegben
Úgy szeret, ahogy odakint
Senki sem

[English translations:]

[SHELTER]

[lyrics: Kristóf]

Six yellow petals
Their living flesh fostered and fattened
(But why, as seas of bones keep them well?)

They share places 'cause there is enough
Universe closed in vaginae with two discontent gods

As they grow, become tyrants
And such despots live no long

Sheltering infinity
Two of us in stony cold
Loves us as nobody outside


3. Beteg


[lyrics: Kristóf]

Uram, kinek nevére minden lény meghajol
Hatalmad szédítő, de véges, tudd meg, nem vagy úr bárhol
Halld csepűrágó szolgád, egy porszem szavát

(Mikor) egy rozsszem repített a sötétségben
Úticélomhoz a te fényedet vittem

Erõsíts meg újra, végy magadhoz
Élesítsd meg fogaim
Ringass zsibbadt álomba
Erõsödjenek csontjaim, kész legyek az új útra

Hozzád, gyötrő garázda
Nem terem több a kalászba
Ocsuidat lehántolom
Beteg fényben uralom

Így ér véget

Nyugtalanság lesz úrrá halott országodban
A félelem eloszlik, felszabadult, (még) bizalmatlan
S akik eddig lázálmukban feledtető dúrokat pengettek
Egy pillanat alatt minden hangra ráébrednek

[English translations:]

[SICK]

[lyrics: Kristóf]

My Lord, whose name when heard every creature bow
Your sway is vertiginous, but let you know
its finite, you are not a lord anywhere
Hear your buffoon's, a dustmotes word

(When) a grain of rye sent me in darkness
To my destination I took your light

Strenghten me again
Take me to yourself
Sharpen my teeth
Slue me into torpid dream
Make me prepared for the new journey

To you, tormenting rowdy
No more grain in the spike
Stripping off your tailings
Dominion in sick shining

That's how it ends

Concern takes over your dead land
Fear dissolves, loose but mistrustful
And feverish dreamers that plonked
Majors to make you forget
Suddenly realise every note


4. Megbomlott


[lyrics: Kristóf]

Összeállt bennünk a világtalanság
Olajos massza, bonyolult felelősség

Minden, mi eddig rideg valóság
Összegződik itt minden egyenlőtlenség
Az x-tengely bal oldalán

Egy a cél
Ízelt lábért rikolt
Tehetetlenség
Anyagi talapzat, szégyenfolt

"Öltözetjét rendbe hozza,
Kendőjére fordít gondot,
Szöghaját megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott"

Megcsináltam, vár meleg dunnám
Tudatlanságba kerít majd a rögeszme
Ilyen koromban ki nem mondják, hogy középszürke

Kerevetbe kerget
Öklendezi lelkemet

Idegen szavak, monotónia
Egyforma kakofónia

[quotation: Arany János]

[English translations:]

[DISSOLVED]

[lyrics: Kristóf]

Aggregated blindness in us
An oily dollop, complex trust

All that was severe reality until now
Sum unequal sum up in this mess
To the left of x-coordinates

One purpose
Screech for arthropodic leg
Incapability
Substantial pedestal, a blemish

"Öltözetjét rendbe hozza,
Kendõjére fordít gondot,
Szöghaját megsimítja,
Nehogy azt higgyék: megbomlott"

I have done it, warm eiderworn calls me
To the ignorance pandered, lying with obsession

Chasing me into divan
Retching my soul

Foreign words, monotony
All-the-same cacophony


5. Halandó


[lyrics: Dániel]

Rövidebbek lettek a nappalok s az éjszakák
Felére fogytak a napok, gyorsulnak tovább
Siet az idő, megunt minket
Nem bírja a szorítást

Kérded, miről szólok?
Viseld hát az embernép szúrását
Nem maradunk soká
Nem
Zavarunk
Soká

Egy éjjed lesz zavartalan
Pihentesd hát a sebzett kérged
Hisz nem is voltunk elsõk
És nem lesz holnap sem csönd

Nem maradunk soká
Nem
Zavarunk
Soká

[English translations:]

[EARTHBORN]

[lyrics: Dániel]

The daytimes and nights become shorter
Terms cut in half, quickening forth
Time's in a rush, got bored of us
Can't stand it's cramp anymore

Asking what I am about
Now bear the sting of mankind for some more
We don't stay for long
We
Won't bother
For long

You'll have one last tranquil sleep
So rest your wounded crust
Cause we weren't the first
Same tomorrow without a hush

We don't stay for long
We
Won't bother
For long


6. Közös


[lyrics: Kristóf]

Veletek kell élnem
Társaságunk pár kiszáradt növény
Nem az a baj, hogy gondozatlanok
Csak nem érte őket elég fény

Más tények világítanak mintáknak
Kérges, mesterséges csövein átbugyogva
Mutatnak útvonalat e korcs fajta gondozóknak
Egyik odaadó tojó volt valaha, anya
A másik példát emelt, kotorékukat közben
Szárnyai alatt tartotta

Eképp próbálta védeni
Míg ki nem repül
Amerre ő akarta

Éles ez a lét s el is hiszi,
Aki csupán két végét látja
Pedig egyenként bonthatná a
Kórképeit ki

Körülöttem
Dráma a fészekaljban

[English translations:]

[COMMON]

[lyrics: Kristóf]

I must live with you
Company's just dry plants, a few
The point is not the lack of care
But they haven't got enough light and air

Different facts glow
Through these tubes now
And show path to these mongrel
One of them was once a mother
Laid eggs before and kept warmth
With the other, that kept warren
Now mixed up, unefficient tender
Under his sheltering wings

False method of protection
Until flying out
As meant to be

Existence is sharp
And one may believe
Those that see
Opposite edges only
But could've also been
Split up as the ill's records in turn

Drama in the nestful all around


7. Etlen


[lyrics: Kristóf]

Feneketlen tengerek
Ráspolyozzák le hasonlóan
Recézett nyelvemet
Rám szabadítják a
Keveredett kételyeket

Így egy lapon majd
Emlegethetsz ellenséget
Olyan szempontból, ami
Lehet, nem is létezett

Baráttal utadon, aki
Terelgetett, egyengetett
S minden nézőhelyről
Szebb szög felé kerített

Hagyom magam
Ezer felé húzni
Általatok leszek
Boldogan majd semmi

Korhadó elmém beengedi
Az ingatni érkezõ érveket
Járatos anyaga kiereszti
Nem szül szúféle férgeket

Értékes már, ami karcol, minden
Pihenj elvetéltetett kincseken
Meg egy idõre, hol idõ nincsen
Táguljon keretem élőhelyről

[English translations:]

[-LESS]

[lyrics: Kristóf]

Bottomless seas rasp
Similarly knurled
Tongue of mine
Letting loose those
Mashed-up doubts on me

So as you'll hold a candle to enemy
From angle that might have never existed
With friend that shepherd you
And baffled you to a nicer view

Letting myself
Dragged a thousand pieces
By you, blissful nothing
I will become

Decaying mind of mine
Swaying arguments let inside
Material filled with ducts
Letting out all wood-borer bugs

All that scratches valuable now
Just rest on treasures made not to born
For a while where time lacks miscarriage
Habitat - let the frame stretch


8. Sóvár


[lyrics: Kristóf]

Van-e
Közlés

Egyedül
Kihez szól? Ima
Érintést
Sóvárgó

Kevés a felbontás
Szűk a látószög

Kormos gödrei
Óljai nyüzsgése

Rég látott, hólepte
Szétnyitott kelepce-
-tág tér
Támad a tél

Semleges magány
Mondd el, tagadd le
Mondd el, tagadd le

[English translations:]

[EAGER/SALT CASTLE]

[lyrics: Kristóf]

If there's
Statement

To whom only
Speaks the eager
To touch prayer

Dissociation's not enough
Angle of sight way too narrow

Kormos's potholes
Swarm of its pounds

Long no seen
Snow infested
Pitfall
Just opened
Vast clearance
Winter's springin' up

Neutral loneliness
Tell it, traverse


9. Bead A Part


[lyrics: Kristóf]

Holding wires
Every daylight
Pre-requires

Compromise between swamp of ideas
Documental emesis
Pseudo-cultural crippled talk
(Of) the never really hungry ones
And the inner self
The always spinning half

Constantly searching
Supplemented to be
One

I don't want my snail projection
Lurking when you're
Dreaming with that sour skeleton

Sinus resigned
Finding some harmony by
Knowing you will play on my
Shin bone once

So bead a part for me
Bead a part for me


10. Jövő


[lyrics: Balázs]

Letépi majd az érett porszem
Múltja ágán nőtt semmit
Mellyel hímezte körül
A tudat perifériáit?

Élted jövő súlyát
Színtellenné szűrte át
Élted jövő súlyát
Színtelenné szűrt át

Arat majd fény, ha elnémult a szférák zenéje?

Mindenné foszlik a fonál
Mit lég helyett nyelt
Õrzi sikamlós pillanatát
S egységükbõl szõtt fal
Gyökerein sem tűr már fát

Élted jövő súlyát
Színtellenné szűrte át
Élted jövő súlyát
Színtelenné szűrt át

[English translations:]

[INCOMING]

[lyrics: Balázs]

Will the seasoned dustgrain tear down
Nothingness, grew on the arm of its past
Which embroidered around
The peripheries of sense?

Your lives filtered the weight
of coming to pale
You lived its coming weight
filtered you to pale

Will light harvest, when music of spheres turned to silence?

Thread dissolving to everything
Swallowed instead of air
Keeps its gross moment
Even beyond the roots of the wall
Spun from their unity
Can't stand a tree

Your lives filtered the weight
of coming to pale
You lived its coming weight
filtered you to paleBalázs Hubicska – Bass
Dániel Czakó – Drums, Guitars, Piano (track 9), Vocals (additional) (track 10)
Kristóf Váradi-Orosz – Vocals

Thanks to kolernap for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


KARST LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -