Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

KARI RUESLATTEN LYRICS

1. I Manens Favn


Fall for meg na inatt
vinn min vilje, vinn min hand
Uten deg kan jeg ei leve
Ta deg i akt, min trolldomsmakt
vil fange deg inn og du blir min
Har vi en i manens favn?

Da hun sa han i dansen den aller forste dag
Sang hennes hjerte og lo hennes sjel, og lo hennes sjel
Det var han hun skulle ha

Hun hadde aldri sett slik ynde i en mann
Og dansen gikk pa vollen, pa vollen
Det var han hun skulle ha

Fall for meg na inatt
vinn min vilje, vinn min hand
Uten deg kan jeg ei leve
Ta deg i akt, min trolldomsmakt
vil fange deg inn og du blir min
Har vi en i manens favn?

Han sa, "skjonne kvinne, kom over hit
Hor, vil du vel gifte deg, gifte deg
med meg sa ung jeg er"

Hun ble nok blendet av hans sjarm og hans sote ord
For da hun vaknet den andre dag, den andre dag
Fant hun sengen tom

Fall for meg na inatt
vinn min vilje, vinn min hand
Uten deg kan jeg ei leve
Ta deg i akt, min trolldomsmakt
vil fange deg inn og du blir min
Har vi en i manens favn?

Sa kom den tredje dagen, og med den den tredje natt
og dansen gikk pa vollen, pa vollen
Han danset som om ingenting var hendt

[English translation:]

[In The Moon's Embrace]

Fall for me this very night
win my will, win my hand
Without you, I cannot live
Beware, my magic power
(will trap you and you will be mine
Do we have one in the Moon's embrace?)

When she saw him dancing the very first day
Sang her heart and laugh did her soul, and laugh did her soul
It was him she would have

She had never seen such grace in a man
And the dance was on the rampart, on the rampart
It was him she would have

Fall for me this very night
win my will, win my hand
Without you, I cannot live
Beware, my magic power
will trap you and you'll become mine
Do we have one in the Moon's embrace?

He said, "beautiful woman, come over here
Listen, will you pledge your troth, pledge your troth
to me, though young I am"

She certainly was blinded by his charm and his sweet words
For when she awoke the second day, the second day
She found the bed empty

Fall for me this very night
win my will, win my hand
Without you, I cannot live
Beware, my magic power
will trap you and you'll become mine
Do we have one in the Moon's embrace?

Then came the third day, and with that the third night
and the dance was on the rampart, on the rampart
He danced as if nothing had happened


2. Spindelsinn


Hei, vil du ta min hand
sa kan du bli med
til mitt annerledessted

Av et hav i stormens makt
ble jeg skylt inn mot land
en gang pa alle fargenes strand

Se meg inn i oynene
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?

Hei du, na favnes vi inn - i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro - i mitt spindelsinn

Jeg fulgte vindens sang
Her var toner som floy
som farger ut av skogens toy

Jeg vil ta deg med inn hit
Sa du kan se hvem jeg er
og om du vil bli v?rende her

Se meg inn i oynene
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?

Hei du, na favnes vi inn - i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro - i mitt spindelsinn

Og nar du ser lanterner lyse vei
Som en bro ut av hav og land
Kan du like det du ser?
Vil du se mer?

Hei du, na favnes vi inn i mitt spindelsinn
Her kan vi falle til ro - i mitt spindelsinn

[ENGLISH]
Hey, will you take my hand
and come along
to my unique place3

By a sea under the storm's control
was I washed ashore
once on the Beach of All Colours

Look me in the eyes
Might you like what you see?
Would you like to see more?

Hey you, we're being embraced - in my mind web
Here we can come to rest - in my mind web

I followed the wind's song
There were tones flying
as colours out of the forest's cloth

I want to bring you along in here
So you can see who I am
and whether you want to remain here.

Look me in the eyes
Might you like what you see?
Would you like to see more?

Hey you, we're being embraced - in my mind web
Here we can come to rest - in my mind web

And when you see lanterns marking your path
As a bridge over sea and land
Might you like what you see?
Would you like to see more?

Hey you, we're being embraced in my mind web
Here we can come to rest - in my mind web


3. Skogens Kjole


[The forest's gown]

Jeg vevde i stillhet og jeg vevde i sang
i mitt hus der langt mot nord
Med en hage av villskap og berusende klang
spant jeg mine ord

Jeg lyttet til vinden og jeg forte min trad,
med en nal fra regnbuens hand
Og til sist nar jeg stod der med kjolen pa,
ble jeg loftet av skogens and

Og kommer du ut forbi mitt hus engang
Skal du hore at jeg synger din sang
Og du vet du har et sted du kan ga
Nar du har skogens kjole pa

Jeg b?rer min kjole med stolthet og fryd,
da kjenner jeg at jeg er fri
Og nar jeg lytter til regndrapers lyd,
onsker jeg det var vi
Som danset av glede der ute i det bla,
selv om regnet oste ned
Vi er en av samme med skogens kjole pa,
og det tror jeg alle kan se

Og kommer du ut forbi mitt hus en gang
Skal du hore at jeg synger min sang
Og du vet du har et sted du kan ga
Nar du har skogens kjole pa

Og kommer du ut forbi mitt hus en gang
Horer du at jeg synger din sang
Vet du at du har et sted du kan ga
Nar du har skogens kjole pa

[ENGLISH]
I wove in silence and I wove in song
in my house far up north
With a garden of wildness and merry sound
spun I my words

I listened to the wind and guided my thread,
with a needle from the rainbow's hand
And finally when I stood there with the gown on,
I was lifted by the forest's spirit.

And if you come by my house some time
You shall hear me singing your song
And you know you've got a place to go
When you're wearing the forest's gown

I wear my gown with pride and joy,
and I feel I am free
And when I listen to the sound of raindrops,
I wish it were we
Who danced in joy out there in the blue,
even though the rain poured down
We are one and the same wearing the forest's gown,
and I think that's clear for all to see.

And if you come by my house some time
You shall hear me singing my song
And you know you've got a place to go
When you're wearing the forest's gown

And if you come by my house some time
You'll hear me singing your song
You'll know you've got a place to go
When you're wearing the forest's gown


4. Agatha


Se hva jeg ser
fra tarnet i nord
Jeg onsker meg hjem
til slik det en gang var

Hore dem si
du kan aldri dra
Men, de vet vel at jeg
lar vinden vise vei

"Mitt navn er Agatha",
sier hun og tar min hand
"Se at det er jeg som vil lede deg"
sier hun, Agatha

Nar jeg drar ut
vet jeg hun er her
For a si hva hun ser,
for a si hvor jeg skal ga

"Mitt navn er Agatha",
sier hun og tar min hand
"Se at jeg er den som vil lede deg hjem"
sier hun, Agatha

Agatha sier, "jeg er den
som vil lede deg hjem"

"Mitt navn er Agatha",
sier hun og tar min hand
"Se at jeg er den som vil lede deg hjem"
sier hun, Agatha

[ENGLISH]
See what I see
from the northern tower
I wish to come home
to how it used to be

Hearing them say
you can never leave
But, they must surely know that I
let the wind be my guide

"My name is Agatha",
she says and takes my hand
"Behold that it is I who will guide you"
says she, Agatha.

When I leave
I know she is here
To tell me what she sees
to tell me where to go

"My name is Agatha",
she says and takes my hand
"Behold that I am the one who will guide you home"
says she, Agatha.

Agatha says, "I am the one
who will guide you home"

"My name is Agatha",
she says and takes my hand
"Behold that I am the one who will guide you home"
says she, Agatha.


5. Trollferd


Hun lofter sitt blikk mot manen rund
Trollferd gjennom skogen
Alle de venter i innerste lund
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Latter og leven, balet blir tent
Trollferd gjennom skogen
Det bruser i tr?rne, det ventes spent
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Hun gar imot dem pa naken fot
Trollferd gjennom skogen
Hun vet at i natt teller hennes mot
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

Stunden n?rmer seg, hun er klar
Trollferd gjennom skogen
Vinden stilner i alle far
Trollferd gjennom skogen

Fang meg og fri meg, la dansen ga
Trollferd gjennom skogen
Fra alle kanter synges det na
Trollferd gjennom skogen

Kom, ta i ring - og dansen vil ga hele natten

[English translation:]

[Troll Journey]

She lifts her view to the moon round
Troll journey through the woods
Gathered they wait in innermost grove
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

Laughter and liveliness, the bonfire is lit
Troll journey through the woods
There's rustling in the trees, and excited awaitening
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

She walks toward them on naked foot
Troll journey through the woods
She knows that she must be brave tonight
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night

The moment approaches, she is ready
Troll journey through the woods
The wind dies down on every field
Troll journey through the woods

Trap me and free me, let the dancing commence
Troll journey through the woods
From all directions the singing comes
Troll journey through the woods

Come, join the ring - and the dancing shall last the whole night


6. Vintersol


[Winter sunlight]

Her hvor vinden blaser inn med kalde gufs
Virvler opp og faller ned i samme stund

Her kan ingen finne oss bak hoye fjell
Her kan ingen finne oss i ly av mitt tre

Kommer du til meg her
Kommer du til meg na

Kan du se meg i vintersol
Kan du se meg na
Kan du se meg i vintersol
Kan du se meg na
Her er ingen som horer, her er vi og vintersol

[ENGLISH]
Here where the wind blows in with cold gusts
Whirls up and falls down at once

Here, no one can find us, behind tall mountains
Here, no one can find us, in lee of my tree

Will you come to me here
Will you come to me now

Can you see me in the winter sunlight
Can you see me now
Can you see me in the winter sunlight
Can you see me now
There's no one here listening, here are we and winter sunlight


7. Jeg Kommer Inn


[I'm coming in]

Kom som du er
inn fra kulden
Kom inn til meg
sa kan du hore at det hviskes i natten
Om det som var og det som skulle bli

Kom som en drom
inn i min sovn
Du har nok v?rt her
Du har nok sett meg for og holdt om mitt ansikt
Ror meg na sa husker du mitt navn

Jeg kan finne tusen mater a lokke deg til meg pa
Eller jeg kan samle mot og finne veien inn selv
Jeg vil bare ha en a fortelle alt jeg tenker til
og jeg vil at den skal v?re deg

Jeg har sett deg komme inn fra vinteren som meg
Jeg har sett deg soke ut for sa a soke hjem
Jeg vil bare synge alt som engang var
Jeg kommer inn

[ENGLISH]
Come as you are
in from the cold
Come in to me
so you can hear the whispers in the night
About what was and what was supposed to be

Come as a dream
into my sleep
I reckon you've been here
I reckon you've seen me before and caressed my face
Touch me now and you'll remember my name

I can find a thousand ways to lure you to me
Or I can summon my courage and find the path in on my own
I just want someone to tell all my thoughts to
and I want that someone to be you

I've seen you come in from the winter as I have
I've seen you try leaving for only to seek home
I simply want to sing all that used to be
I'm coming in


8. Hor Min Sang


[Hear my song]

Naken under manelyset
forte jeg min fot ut i dans
Oyne sorte som av kull
Fulgte mine steg fra skogens rand

Hor min sang over salten hav - fra evig tid
Over fjell og gjennom dyp skog - inn i drom
Jeg kan se deg sove na - min kj?re
Alle vinder gi meg liv og hor min sang

Stille strekker seg hender
ut av morket og stryker ved mitt har
"Kom barn, la oss ga lenger inn i skogen
Legg ditt hode ned, sa skal du se ham igjen for dagen gryr"

Hor min sang over salten hav - fra evig tid
Over fjell og gjennom dyp skog - inn i drom
Jeg kan se deg sove na - min kj?re
Alle vinder gi meg liv og hor min sang

Jeg vil hviske ditt navn
Jeg vil leve uten savn
Jeg vil fylles av liv i all tid

[ENGLISH]
Naked under the moonlight
I guided my foot into dance
Eyes black as of coal
Followed my steps from the forest's edge

Hear my song across salty seas - from infinite time
Over mountains and through deep woods - into dreams
I can see you sleep now - my dear
All winds, give me life and hear my song

Silently hands stretch themselves
out of darkness and caress my hair
"Come child, let us go further into the woods
Rest your head, and you shall see him again ere break of day"

Hear my song across salty seas - from infinite time
Over mountains and through deep woods - into dreams
I can see you sleep now - my dear
All winds, give me life and hear my song

I want to whisper your name
I want to live without want
I want to be filled with life forever


9. Som Av Meg


[As of me]

Som av meg
Som ild i har
var du her

Jeg kunne v?rt alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Alle morke tanker ville vike i vart liv
jeg skulle elsket deg, skulle gitt deg mitt blod
Og om du ville hadde jeg levd for deg

Som av meg
Som ild i har
var du her

Jeg kunne v?rt alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Fantes det en evighet, sa var den til for oss
Jeg skulle ha sett for deg nar solen sank i hav
Og om du ville hadde jeg dodd for deg

Om jeg ser tilbake
pa alt det som var
Jeg foler hva jeg folte og vet at ingen noen gang
vil komme sa n?r

Som av meg
Som ild i har
var du her

Jeg kunne v?rt alt du er,
alt du var, og alt du ville bli
Tiden skulle bli en venn vi begge fant igjen
Men nar jeg ser deg ga na, vil jeg den skal ga med deg
Og viske ut den veien vi hadde lagt ut pa

[ENGLISH]
As of me
As fire in hair
were you here

I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
All dark thoughts would yield in our life
I should have loved you, should have given you my blood
And if you wanted, I would have lived for you

As of me
As fire in hair
were you here

I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
Were there an eternity, then it was there for us
I should have seen you when the sun set in the sea
And if you wanted, I would have died for you

If I look back
at all that used to be
I feel what I felt and I know that no one
will ever come quite so close

As of me
As fire in hair
were you here

I could have been all you are,
all you were, and all you wanted to be
Time was to become a friend we both rediscovered
But when I see you leaving now, I want it to go with you
And erase the path we had set out upon


10. Nordnatt


[Night of the north]

Nordlyset farger himmelen
Speiles ned pa isen
De sier tiden leger sar
De sier tiden leger sar

Betatt av synets makt
Den sterke sol og manes pakt
Vil sannheten bli meg forunt?
Vil sannheten bli meg forunt?

Mitt sinn er et hav
En alle tankers grav
Jeg ville gi det til deg
Jeg ville gi det til deg

Kan du se fargenes spill
Som horer Nordnatten til
Vil du dele mitt syn?
Tor du dele mitt syn?

[ENGLISH]
The northern lights colour the sky
Reflect on the ice
They say time heals all wounds
They say time heals all wounds

Seduced by the power of the sight
The powerful union of sun and moon
Will I be bestowed with the truth?
Will I be bestowed with the truth?

My mind is an ocean
A grave of all thoughts
I wanted to give it to you
I wanted to give it to you

Can you see the play of colours
Belonging to the Night of the North
Will you share what I see?
Do you dare share what I see?Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


KARI RUESLATTEN LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -