Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ISKALD LYRICS

1. Hymn of Desolation
2. The Shadowland


Welcome to the Shadowland
This place where evil seems to reign
The land has drowned in chaos
An unknown power is commanding this domain

Enter this mortal land
Inhale the smell of death
Watch the fallen victims
Crawl into this endless pain

Coldness is surrounding the landscape
Darkness is hunting the air
The ground trembles in thunder
Death is now serving everywhere


3. Eden


The Gatekeepers are holding the obscured key
Watching and killing things we never thought to see
They keep order on faith and reality
Guarding the mystical demonic gate

As sand springs to dust she opens the gate
Dressend in her gloomy light she takes our heart in the night
Fearless as an ancient warrior she walks the path of the dead
On black bones of tombstone she lies in her bed

Beyond the seven gates she must travel
To overtake the mighty underworld domain
Ereshkigal's face gloomed up her rage
The throne on which she stands

Trained by the souls of the dead
Tortured by the sister and the beast
Feasted on her own sweat and blood
She rules the dark part of ....Eden!

Eden!

Trained by the souls of the dead
Tortured by the sister and the beast
Feasted on her own sweat and blood
She rules the dark part of ....Eden!


4. Lokes Dans


Falskhetens far trer atter inn
Blandt stridsmenn tales ondt svik
Hods synd renner inn i hans blod
Balders gråt så evig foredlet
Blodet blandes ved hans komme
Han som alle hav seglet

Om arven snakkes mye vondt
Utgards svarstkap skimrer opp
Vargtimen skal ingen mann skåne
Trollskap og horskap i evig pakt
Jormungands offer skal lide
Niflheim skimrer i all sin prakt

Lokes svik
Skrik fra mørke haller
Lokes vrede
Menn så guder falle
Lokes kraft
Herskerenes bane ved Ragnarok

Skarp i alt snakk som forlot
Blod lå evinderlig i hans ord
Aldri jaget og aldri elsket
Banemans ære og visdommens sønn
Balders bane og alles pest
Ingemann akte og Gudenes bønn

Blindemennsvenn står han bi
Hersker og herjer blandt menn
Sterk i kløkt og klør
Auser av kvinnehjertes hat
Surts hær stiller hardhauset opp
For han som onskapen sår

Blodet som rant i sten
Lokes Dans i harddømdes sal

Alltings enda råka jord
Lokes Dans på falne lik

Som jern klinger trer han frem
Herskerens bane ved Ragnarok


5. Då Gjallarhorn Song


Ein tretten om mørketid eg no ska fortella
Då sola svartna og hanene gol
Då Garm bryter lenkene som rota i jord
Og Fimbul kaster vinter ned frå Nord

Kulde og is dei ser inga ende
Knivar opp over far og frende
Herja i ulag utan å skåna
Ulvane glefsa både sol og måne

Ulven og Ormen side om side
Kjempar mot Gudar og tar frå dem live
Ute på vollen der høre me dunder
Då Gjallarhorn sång og verda gikk under

Ormens eiter og ulvens flammer
Knekkar i hopen Thors lille hammer
Odins spyd det har inga skjebne
Alle gudar dei leiar drepne

Frå Surt`s gamle flammar der er ikke ly
Ikke for Odin og ikke for Ty
Saman dei sloss for å hevne han Balder
Tomme står no alle gudanes haller

Då Gjallarhorn song det var inga håp
Ulven og Ormen dei alla gudar åt

Då Gjallarhorn song det starta ei åpning
Gudane mista alt av forhåpning

Då Gjallarhorn song, det sång for ein skjebne
Gudane sprang for sitt liv, for å leva


6. Pesten


På sorgsvarte enger vi stod der å sørget
For heder og ære de hadde forlatt
Svette og tårer de fant ikke frem
For sorgen hersket i gudenes hjem

Blandt guder vi sloss, på enden vi kjempet
Men nå er vi slitne og likene lempet
Alle vi savner de ligger her døde
Stridsmenn og barn gjør elvene røde

En krans i blandt engler vi la på en grav
Som stod der å brant i et tårefylt hav
En ny verden skulle atter ta over
Med nye guder og nye lover

Med svartsvidde hjerter vi står klar til strid
Hvitekrist's kirker skal vi brenne med flid
Med Odin og Tor vi hadde vår fest
Men mørket kom med kristi' pest

På sannheten de vendte, vridde og vrei
Og sa de fulgte guds hellige vei
Men til krigen de så sannelig går
Og krigen skal de sannelig få

Med velsignelse og benådning de kom med fryd
Men hva hjelper det når de ikke hadde spyd
Av hvem skal de lære, av hvem skal de se
Når de skjønner at det ikke nytter å be

Sorte er husene med hvitkledde kjoler
Som styrer åndsvake og skitne hjerter
Fra tårn som strekker motmånens garm
Hører vi pestens hellige larm

Snart trodde folk på alt det de sa
Gikk til sine herrer og gjorde som de ba
De satte bort øksa og klipte sitt hår
Men regel'n er den at man høster slik man sår

Stålet det glinser i skinnet fra månen
Klare vi sto i vrede av hånen
Vi lette, vi brant, vi drepte til vi fant de
In nomine patris, et filii, et spiritus sancti

Dagenes ende har skjønt kommet klar
Vi kjemper mot pesten, deres eneste far
Med skipet som kom, begynte vår fest
Nå er det tid for å utrydde en pest


7. Shades Of Misery


Inhaling the aurora of despair
Crawling in dimness and pain
Like a cold gasp from the absence
The pestilence is here yet again

Shades Of Misery
Shades Of Misery


8. Warriors of the Northern Twilight


Time stands still
The dim light in horizon has faded
The winds of the sea has gone
Coldness is left behind
The sun has found better places

Wolves howl in fear
Their castle is a throne of shadow
Their lust isn`t mentioned in words
Ancient wisdom reigns
Our fathers has awakened

Sorcery written in blood
A torch breaks the addicting silence
A shape of forgotten times is rising
Life is long gone
Even ice is freezing

[Ref:]
You have seen them in the eyes
You can smell their terror inside
With shapened blades they fight
The warriors of northern twilight

Sons of serpent chaos
They ride the wings of sorrow
They mourn to heed their dead
Driven by their lust
The dead rise in fear

Scholared by immortality
Rulers of black moonlight
Rulers of illuminative kingdoms
We shall never forget
They`ll make us forgive

Shadows of aurora
They attack where we can`t defend
In our dreams they take us in hand
With pride they kill
Demonized they are!

You have seen them in the eyes
You can smell their terror inside
With shapened blades they fight
The warriors of northern twilight

We feel cold
We are loosing our dreams
We have been vanquished
By the warriors of northern twilight!


9. When Hell Freezes Over


Of bloodwork and pain
And revelation to thy nine worlds beyond
Of lunacy from an arch-heretic
And failed believes from thy mortal souls

I am thy savage guard
Thy keeper of thy ninth gate of Ishtar
I conduct all your wishes and lusts
I am Mephisto himself

In a bed of roses and wine
Thou whilst shed your last tears in life
When hell freezes finally over
Blood will be shed in twilight of October

Of Blizzard winds and frost
And absence of love and celebrating survey
We envy thy beasts that fell
Into thy gloomy, freezing pits of hell

I am thy savage guard
Thy keeper of thy ninth gate of Ishtar
I conduct all your wishes and lusts
I am Mephistophilus himself

As we all where afflicted
By thy sacred beliefs, thy spiritual flesh
A high-priest of hell
Declared war of savage and sorrow

I mourn as I drink their purified blood
Of servitude and labor it taste
Thy dismal sorrow lies in freezing hell
Oh, what a pity, what a horrible waste

All our losses, all our pain
Afflicted by thy way they all where slain
Our glory, our tremedious feast
Their defeat in thy eyes of thy beast

I am thy savage guard
Thy keeper of thy ninth gate of Ishtar
I conduct all your wishes and lusts
I am Mephostophiel himself

Time whilst celebrate
In a world of blister and torture
Where all life has decayed
When hell freezes over

I am thy savage guard
Thy keeper of thy ninth gate of Ishtar
I conduct all your wishes and lusts
I am Satan himselfSubmits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ISKALD LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -