Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

HUNTER LYRICS

1. Misery


I feel your pain, sicken war over me
Who help you die? MISERY!
I see your death, lonely road to the sea
FORGOTTEN SEA...

You - You can't cross this way
You can feel your pain
Can you hear my crying?
You - You can't breake it down
You can't stop it now
MISERY - YOU'RE INSIDE OF ME!

How could you think
You can win war so mad?
The last one will live!
Award will make him sad
Here comes the rain
Sweet hopes of one
Nightmares for others
THAT'S MISERY!

You - You can't cross this way
You can feel your pain
Can you hear my crying?
You - You can't breake it down
You can't stop it now
Can you hear me?

MISERY
I can feel so more real
I can not find myself
I will die... Morbid lie!
MISERY- YOU'RE INSIDE OF...
OF ME!

I feel your pain...


2. Blindman


Going on across the lands
Nobody wants to hear your voice
Bring your news, wisdom of life
In whipping dance of sicken choice

Fearless wretch, insanity
He's running blind to set us free

Falling to his dirty feet
You change your mind
You change your dreams
You have to twist across your lies
In whipping dance of falling size

Fearless wretch, insanity
He's running blind to set us free

Run - RUN to die for right
Only empty laughs at your sensless fight
Fear's creeping to your mind
You're looking for, but you'll never find!

Marching on across your lies
You're searching for your promise lands
Endless chain of living flames
Are waiting for you to burn your hands

Fearless wretch, insanity
He's running blind to set us free

Run - RUN to die for right
Only empty laughs at your sensless fight
Fear's creeping to your mind
You're looking for, but you'll never find!


3. Introduction


[Instrumental]


4. Screamin' Whispers


Hollow scream
You should turn away
Hollow cry
You can't be made of clay
Empty words, empty cries
Do you get it? DON'T FORGET!
NEVER!

Whispers lost
Silence screams so loud
Are you blind?
Our life will be the price!
Empty words, empty cries
Do you get it?
Don't forget! Never, NEVER!
LIES!

Whispers lost - SILENCE!
Cryin' kid - VIOLENCE!
Screamin' soul - SADNESS!
Are you blind? MADNESS!

PROMISE DAY
Don't believe in lies
Are you blind?
Our life will be the price!
Our life, our child
Do you get it?
Don't forget! Never, NEVER!
LIES!

Whispers lost - SILENCE!...


5. Freedom


I close my eyes
Look deep inside
All what I see
It's neverending lies
YOU!
You made me feel so grown
And late throw down my crown
So now my youth is gone...

I feel closes of fear
Deep in my brain
All what I feel it's neverending pain
MY!
My pride was silent cry
My life was sacrifice
I DON'T FORGIVE MY CRY!

Now I ask you
Set me free
Pray the heaven
I must stay like a steel
My belief
You should now give back to me
To my eyes can look and SEE...

HATE!
This life that we create
This pain behind the gate
I need to feel my hate
PRIDE!
I introduce my bride
All always by my side
I hate my deadly pride

Now I ask you...


6. Time Of Hate


World, blood, overflow, full of madhate
Now when we are young, we want to survive
Day we've lost liberty - Independence
And created hell for us. TO THE LAST!

Brains fused together in silent crime
Now we are soldiers of THE LIES!

Who told us - You must fight?
Who's defender?
Fate throws lies in your face
Dread in eyes!
Who signed this pact of blood?
Was it human?
Victims of our pure flesh
THINKIN' DEATH!!!

Brains fused together in silent crime
Now we are soldiers of THE LIES!

World, blood, overflow...


7. No More Cry


All is gone
Expect to kill
You' ll pray to be so real
Lost in war
Lost in pain
You've got wet in scarlet rain
You gotta fight for state's might
SO YOU'LL DIE!
BE HAPPY, NO MORE CRY!

You've lost your life
And not to say
Just no wonder you must pay
Heroe's death-
-THAT'S THE ONLY WAY!
To be immortal simplest key
Stop your tears and be like steel
BECAUSE YOU'LL DIE!
BE HAPPY, NO MORE CRY!

All is gone...


8. Żniwiarze Umysłów


Człowiek bez twarzy zszedł wtedy między nas
Budząc nadzieję w tych, którym było źle
Krew z jego ust spijaliśmy
Ogłuchli od braw
BO ON MIAŁ SEN...

Kosiarz bez twarzy wskazał nam nowy plon
Naród wzruszony do łez zbierał żniwo zła
Mówił, że widzi wyraźnie jak bliski jest cel
Bo on miał sen. SEN!

Nie wątpił nikt - w bezmyślny potok słów
Szaleńczy śpiew - wydobył z naszych ust
Miał nadejść dzień,
Wraz z nim nasz nowy świat

Nasz nowy świat,
Gdzie krew i łzy wyblakną jak
Wspomnienie...

Nagle ktoś szybko wstał
Chciał odnaleźć w morzu słów
Dziwny sens wiary swej
Dostał lustro. NIE MIAŁ TWARZY!
Przerażony zachwiał się,
NAGLE ODSZEDŁ W MROK...

Nie zwątpił nikt - w bezmyślny potok słów
Szaleńczy śpiew - wydobył z naszych ust
I NADSZEDŁ DZIEŃ!
Wraz z nim nasz nowy świat...

Nasz nowy świat
A KREW I ŁZY
DODAŁY BARW SZTANDAROM!
Nasz nowy raj
Fałszywy bóg wyznaczył cel - SZALEŃCOM!!!

Ludzie bez twarzy wciąż schodzą między nas
Budząc nadzieję w tych, którym CIĄGLE ŹLE
A KREW SPIJAMY WCIĄŻ NOWĄ,
OGŁUCHLI OD BRAW
BO KTOŚ MIAŁ SEN. SEN!!!

NIE ZWĄTPI NIKT W BEZMYŚLNY POTOK SŁÓW
SZALEŃCZY ŚPIEW WYCISNĄ Z NASZYCH UST
BY PRZYSZEDŁ DZIEŃ
WRAZ Z NIM NASZ NOWY ŚWIAT!

ZNOWU KTOŚ SZYBKO WSTAŁ
Chciał odnaleźć w morzu słów
Dziwny sens wiary swej
Dostał lustro. NIE MIAŁ TWARZY!
Przerażony zachwiał się
NAGLE ODSZEDŁ W MROK...

[English free translation]

Harvesters Of Minds

A man without a face stepped down among us
Awakening the hope in those who were doing badly
We, striken deaf from clapping,
Have been drinking the blood from his mouth
BECAUSE HE HAD A DREAM...

The mower without a face pointed at a new crop
A nation moved to tears collected a harvest of evil
He spoke that he see clearly how near the purpose is
Because he had a dream. A DREAM!

No one lost his hope - in silly words
Insane chant - emited from our mouth
The day was expected to come
And our new world as well

Our new world
Where the blood and tears will fade away like
Reminiscence...

Suddenly someone stood up quickly
Wanted to find in the sea of words
Strange sense of his faith
Has been given a looking-glass. HAD NO FACE!
Being shaken and terrified, THEN LEFT INTO THE DARK...

No one lost his hope - in silly words
Insane chant - emited from our mouth
AND THE DAY HAS COME!
And our new world as wel...

Our new world
AND THE BLOOD AND TEARS
HAVE ADDED A COLOUR TO FLAGS!
Our new paradise
A false god has marked a purpose - For MADMAN!!!

People without faces keep stepping down among us
Awakening the hope in those, who STILL ARE DOING BADLY
AND WE KEEP DRINKING UP THE BLOOD,
STRIKEN DEAF FROM CLAPPING
BECAUSE ONE HAD A DREAM. A DREAM!!!

NO ONE WILL LOSE HIS HOPE - IN SILLY WORDS
INSANE CHANT - EMITED FROM OUR MOUTH
TO MAKE THE DAY COME
AND OUR NEW WORLD AS WELL!

AGAIN SOMEONE STOOD UP QUICKLY...
Wanted to find in the sea of words
Strange sense of his faith
Has been given a looking-glass, HAD NO FACE!
Being shaken and terrified
THEN LEFT INTO THE DARK...


9. Branded


[Instrumental]


10. Post Scriptum


[Instrumental]


11. Requiem


Wake up again hollow sceam of night
To play my fiction shape of darkness
Your madness dream was not illusion
Bathed in blood was night and day
In name your dreamed about your nation
You stole from life so many people
EXTERMINATION - IN NAME OF FREEDOM!
Now you're burning in your hell...

DREAD - so it's a maddening hurt
Death bred invading your suggestions
TO BE - IT'S ONE! Such a fool and ruthless word
All in the crimson day by day
Night soaking you, in scarlet creep again
Into the shape of human shadows - FLASH!
And nestle ground, you listen to someone's laugh
That which for death was given light

Like a torch in fire you're burning alive
Like a flame very lifeless in this dirty game
Madness and fear eating your brain
Now you're fine: DRESS IN LINE!
Like a torch in fire you're burning alive
Like a flame very lifeless in this dirty game
Not any fate, close every gates
CAN'T YOU JUST CRY? YOU WILL DIE!

Wake up again hollow scream of night
To play my fiction shape of darkness
No mercy slaughter was not illusion
All in the crimson day by day
YOU'LL BE BURNING INTO THE FREESING FLAMES
BRANDED BY VISION OF YOUR BLOOD-HANDS
LOOK! IT'S A REQUIEM!
ALSO IN YOUR PRIDE
YOU COULD SUBSCRIBE IT BY YOUR HAND!

Like a torch in fire you're burning alive
Like a flame very lifeless in this dirty game
Madness and fear eating your brain
Now you're fine: DRESS IN LINE!

Like a torch in fire you're burning alive
Like a flame very lifeless in this dirty game
Not any fate, close every gates
CAN'T YOU JUST CRY? YOU WILL...

DIE...


12. War


[Instrumental]


13. Amen


[Instrumental]


14. Ultimate Silence


[Instrumental]


15. Requiem (Polish Version)


Budzi cię znów głuchy nocy krzyk
Myśli zaszczutych złudny cień
Obłąkańczy sen fantazją nie był
Skąpane we krwi noc i dzień
Śniłeś w nim, że w imię swej nacji
Zabrałeś życie wielu ludziom
EKSTERMINACJA - W IMIĘ POKOJU!
Teraz w swym piekle palisz się...

STRACH-irracjonalnym złem
Wtopił w twe myśli piętno śmierci
ŻYĆ-TO JEDNO! Bezwzględne słowo
Zlany purpurą dzień za dniem
Noc wchłania cię, w szkarłacie czołgasz się
Poprzez popioły ludzkich ciał - BRZASK!
Wtulony w ziemię słyszysz opętańczy śmiech
Tych, którzy śmierci dają blask

Jesteś żywą pochodnią swoich myśli i słów
Martwym życia płomieniem w tej parszywej grze
Obłęd ci już wyżarł twój mózg
Teraz więc już: RÓWNAJ KROK!
Jesteś żywą pochodnią swoich myśli i słów
Martwym życia płomieniem w tej parszywej grze
Nie wierzysz w nic, nie chcesz już żyć
NIE UMIESZ WYĆ? NIE MÓW NIC!

Budzi cię znów głuchy nocy krzyk
Myśli zaszczutych złudny cień
Obłąkańczy sen fantazją nie był
Skąpane we krwi noc i dzień
W ZIMNYCH PŁOMIENIACH BĘDZIESZ PALIŁ SIĘ
SKALANY WIDMEM SWOICH RĄK
SŁYSZYSZ? TO REQUIEM!
WŁAŚNIE NA TWOJĄ CZEŚĆ
SWĄ WŁASNĄ RĘKĄ SKREŚLASZ TREŚĆ!

Jesteś żywą pochodnią swoich myśli i słów
Martwym życia płomieniem w tej parszywej grze
Obłęd ci już wyżarł twój mózg
Teraz więc już: RÓWNAJ KROK!

Martwym życia płomieniem w tej parszywej grze
Nie wierzysz w nic, nie chcesz już żyć
NIE UMIESZ WYĆ? NIE MÓW

NIC...Thanks to Damned for sending these lyrics.
Thanks to drak for sending English translation of these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


HUNTER LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -