Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

HEIDEVOLK LYRICS

1. Ontwaakt


Onder het juk van het rijk geboren
In het vuur der vrijheid gesmeed
Het volk in chaos verloren
Ziet een toekomst en herleeft

Ontwaak in woede, neemt de saks ter hand
Zonen en dochters van het Noorderland
Verrijs uit de schaduw, vecht tegen het Rijk
Herneem het land, beantwoord de roep der vrijheid

De tijd verwondt, het verval is daar
Legioenen keren zich tegen elkaar
Keizers die bloeden, het rijk valt uiteen
Rome brand en scheurt in twee

Ontwaak, o goden, reik uw volk de hand
Verenig de stammen van het Noorderland
Vaderen schenk hem de zegen
En smeedt uw volk nu de aarde brandt

Nu is de tijd, bij het verval van het Rijk
Hernemen wij dit land
Nu de vrijheid roept en de aarde brandt

Schouder aan schouder verrijzen wij
Vechtend vol vuur voor ons gelijk
Schild aan schild overwinnen wij
En breken de macht van het Keizerrijk

Elke strijd door mijn volk gestreden
Elke slag klinkt in Rome voort
Met zwaard en schild wordt het Rijk verdreven
En wordt de stem van mijn volk gehoord

Nu is de tijd, bij het verval van het Rijk
Hernemen wij dit land
Nu de vrijheid roept en de aarde brandt

Nu is de tijd, bij het verval van het Rijk
Hernemen wij dit land
Nu de vrijheid roept en de aarde brandt


2. A Wolf In My Heart


Zwaard in mijn hand, vuur in mijn ogen
Nimmer zal ik mijn stam verloochenen
Mijn volk leeft in vrijheid, ongetemd door keizershand
Trouw aan de Goden, trouw aan het vaderland

De donkere wouden zijn mijn hallen
Moeras en weiden mijn domein
Ondoordringbaar, onvervallen
De woeste gronden aan de Rijn

Tussen wouden en rivieren
Heersend in woestenij
Onverzetbaar, onverschrokken
Istvaeonen aan de Rijn

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Volkeren onder de Rijn, verenigd met het Rijk
Verdrukt en verloren onder vreemde heerschappij

Geen keizer zal mijn land betreden
Geen rijksgezant mijn grondgebied
Geen verbond zal mijn stam bestelen
Van de vrijheid die mijn volk geniet

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Zolang het water door de beken stroomt
En het groen van het woud mijn land bekroont
Zal ik niet knielen op mijn vaders grond, maar strijden

De onberaden keizer die mij de wereld bood
Vrijheid, rijkdom en macht
Voelde mijn toorn toen ik zijn bloed vergoot
Een einde aan zijn leugens bracht

Want mijn woeden hart knielt voor niemand
Zweert geen trouw aan het Rijk

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Zolang het water door de beken stroom
En het groen van het woud mijn land bekroont
Zal ik niet knielen op mijn vaders grond
Maar strijden voor vrijheid waar mijn leven begon


3. Onverzetbaar


Zwaard in mijn hand, vuur in mijn ogen
Nimmer zal ik mijn stam verloochenen
Mijn volk leeft in vrijheid, ongetemd door keizershand
Trouw aan de Goden, trouw aan het vaderland

De donkere wouden zijn mijn hallen
Moeras en weiden mijn domein
Ondoordringbaar, onvervallen
De woeste gronden aan de Rijn

Tussen wouden en rivieren
Heersend in woestenij
Onverzetbaar, onverschrokken
Istvaeonen aan de Rijn

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Volkeren onder de Rijn, verenigd met het Rijk
Verdrukt en verloren onder vreemde heerschappij

Geen keizer zal mijn land betreden
Geen rijksgezant mijn grondgebied
Geen verbond zal mijn stam bestelen
Van de vrijheid die mijn volk geniet

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Zolang het water door de beken stroomt
En het groen van het woud mijn land bekroont
Zal ik niet knielen op mijn vaders grond, maar strijden

De onberaden keizer die mij de wereld bood
Vrijheid, rijkdom en macht
Voelde mijn toorn toen ik zijn bloed vergoot
Een einde aan zijn leugens bracht

Want mijn woeden hart knielt voor niemand
Zweert geen trouw aan het Rijk

En voor niemand zal ik knielen
Ik zal mijn hoofd niet buigen
Zolang er bloed door mijn aderen stroomt
En het vuur brandt in mijn hart
Blijft mijn vrijheid onbetoomt

Zolang het water door de beken stroom
En het groen van het woud mijn land bekroont
Zal ik niet knielen op mijn vaders grond
Maar strijden voor vrijheid waar mijn leven begon


4. Yngwaz Zonen


Waarheen leidt de reis, oh zonen van het Noorden
Westwaarts over woeste zee op weg naar nieuwe oorden

Wat zoekt gij over woeste zee, zo ver van uwer land
Wij zoeken naar de nieuwe grond, geleid door godenhand

Yngwaz' zonen, vaart uit naar de horizon
Ver van ons huis op zoek naar nieuwe grond

Waarom verliet ge uw land, o zonen van het Noorden
De zee verslond ons huis en haard en oogst ging verloren

Het tij keerde zicht egen u en honger plaagde uw stam
Wij voeren dit toen winterkou vele levens nam

Yngwaz' zonen, vaart uit naar de horizon
Ver van ons huis op zoek naar nieuwe grond

Nu dwaalt gij rond op woeste zee, o zonen van het tij
Daar aan de einder ligt ons doel, de goden staan ons bij

Gij koerst nu westwaarts naar het land, over woeste golven
Daar bouwen wij ons nieuw bestaan en velen zullen volgen

Yngwaz' zonen, vaart uit naar de horizon
Ver van ons huis op zoek naar nieuwe grond

Daar wacht ons de toekomst, daar bouwen wij de hal
Waar zee geen dreiging vormt of honger heersen zal
Daar wacht ons de toekomst, daar wacht ons bestaan
Daar feesten wij als goden en drinken tot wij niet meer staan

Yngwaz' zonen, vaart uit naar de horizon
Ver van ons huis op zoek naar nieuwe grond


5. Britannia


Over de zeeën kwamen zij
Hengist en Horsa ’t broederspan
In hun kielzog volgend wij
Zonen van de Saksenstam

Dromend van een nieuw bestaan
Betraden wij ’t verscheurde land
Verdrukt en ten onder gegaan
Wandaad van Romeinse hand

O, Britannia
Land van razernij (van razernij)
Verlaten door Rome
Na eeuwen slavernij (van slavernij)

O, Britannia
Betaalde de prijs (de hoogste prijs)
Vervloekte de Goden
Voor een hemels paradijs

Vortigern had hen geboden
Te strijden voor dit bloedend rijk
Wij bevochten de dreiging in het Noorden
En dwongen de Picten in het slijk

Hij beloonde ons met goud en grond
En feestte met ons in zijn hal
Wij dronken met hem op het verbond
De vrede vierend voor de val

O, Britannia
Land van razernij (van razernij)
Verlaten door Rome
Na eeuwen slavernij (van slavernij)

O, Britannia
Betaalde de prijs (de hoogste prijs)
Vervloekte de Goden
Voor een hemels paradijs

Maar de heildronk die vergaat
Want na vrede volt verraad

Vortigerns verbond vind geen medestander
Zijn volk geeft de grond niet prijs
En de Britse god die duldt geen ander
Zij erkennen slechts het hemels paradijs

Broeders van de Noorderzee
Vecht voor uw bestaan
Het verbond is nu verbroken
De vrede heeft afgedaan

In het nachtelijk uur
Breekt de Saks het verzet
Drijft de Britten naar de zee
Als vreemden aan de kant gezet

O, Britannia
Land van razernij (van razernij)
Verlaten door Rome
Na eeuwen slavernij (van slavernij)

O, Britannia
Betaalde de prijs (de hoogste prijs)
Vervloekte de Goden
Voor een hemels paradijs


6. The Alliance


Over de Noorderzee, doelgericht, met vaste hand
Snijden onze schepen door de golven naar het Brittenland
Ver van huis en haard waar Urth onze daden spon
De toekomst verweven met het land daar aan de horizon

Strijdend voor een vreemde heer, in een oorlog ver van hier
Betaald met nieuwe grond onze toekomst in 't vizier
Angel, Jut, Fries en Saks strijden zij aan zij
Samen in ons streven, het nieuwe heim nabij

See their ships cutting through the mists
As whispers in the wind herald our bliss
Forces from abroad have heeded our call
An alliance is forged to aid us all

Their ships have crossed the cold waves
Our allies, crawling every river, every stream

Saxons on our shores bleeding for our 'cause
Deeds to our lands, rewards their stand
The wind now whispers of a threat in the east
Friends will be foes as the alliance is breached

See the fires burning in the heartlands
Our enemies, crawling every river, every stream

We thought our salvation emerged from the channel's violent waves
Yet we invited our doom, for you intended to stay
You betrayed us and degraded, you took our hearths away
You dubbed us "stranger" and called our lands your own


7. Tiwaz


Tiwaz, o!
Tiwaz, o!
Tiwaz, o!
Tiwaz, o!

De stam is gebroken, de eenheid vergaan
In bloed verbonden maar in tweespalt ontdaan
Tiwaz, ontwaak! De nacht duurt te lang
Spreek recht in hun midden en verbind de stam

Als de vrede het volk verbindt
De moed weer groeit en zijn twijfel overwint
Dan verdwijnt deze nacht en zegeviert de dag
Eert de god: Tiwaz!

Zwaardgod, o hoort ons, wij roepen u aan
En kerven de runen in uw naam
Tiwaz, ons zwaard is aan u gewijd
Schenk ons de zege in de strijd

Kerft uw runen
Roept hem aan
Wijdt uw zwaarden
In zijn naam

Als de vrede het volk verbindt
De moed weer groeit en zijn twijfel overwint
Dan verdwijnt deze nacht en zegeviert de dag
Eert de god die de eenheid bracht

Wijze god, spreek recht op het Ding
Dat ons volk haar kracht hervindt
Inspireer onze daden met uw moed
Ontneem ons de twijfels, voorgoed

Kerft uw runen
Roept hem aan
Wijdt uw zwaarden
In zijn naam

Als de vrede het volk verbindt
De moed weer groeit en zijn twijfel overwint
Dan verdwijnt deze nacht en zegeviert de dag
Eert de god: Tiwaz!

De stam herenigd, de eenheid hervonden
Als broeders herrezen in bloed verbonden
Tiwaz ontwaak, uw volk roept u aan
Zij strijden voor zege in uw naam


8. Het Oneindige Woud


[Instrumental]9. Gungnir


In 't heldere maanlicht, in de stilte van de nacht
Daar zocht ik zijn wijsheid aan de bron van zijn kracht
Ik zwoer op Gungnir aan de wortels van 't bestaan
Dat ik zou zien en weten, zijn geheimen zou verstaan

Door 't oog van zijn raven ziet hij mijn pad
En hij kent mijn wegen die ook hij ooit betrad
Ik zwoer op Gungnir daar onder die bleke maan
Woede en wijsheid worden mijn deel als ik zijn juk heb doorstaan

Honger en dorst scherpen mijn geest
Leer mij de raadsels die runen omhullen
De spraak der stommen, het zicht der blinden
Mysteries die het wereldruim vullen

Daar in de leegte ontwaakt mijn ziel
Leer mij te zien door de sluiers der tijd
Door negen werelden, negen ruimten
En 't zicht van het eind

Want de weg die leidt naar de dans des doden
Waar hij hing aan de boom voor negen nachten
En doorboord met een speer gewijd aan zichzelf
Leer mij de spreuken die de runen brachten

De wijsheid lag in mij te wachten
Een offer voor een helder zicht
Mijn strijd beslecht na negen nachten
Door runenkracht mijn pad verlicht


10. Woedend


Dreigend galmt de hoorn over de velden in het nachtelijk uur
Woedend raast het bloed door onze aderen in de schildenmuur

Vuur brandt in de harten
Zonen en dochters van de woedende god
Geen angst om te sterven
Alvaders wil bepaalt ons lot

Geen vijand ontkomt de vurige toorn
Die de drift van onze krijgers voedt
De ziedende saks raakt hen diep in het hart
En koelt zich in hun kokend bloed

Vuur brandt in de harten
Zonen en dochters van de woedende god
Geen angst om te sterven
Alvaders wil bepaalt ons lot

Brullend en briesend storten wij ons in de strijd
Woedend, van angst en pijn bevrijd
De vijand die beeft, het bloed stolt in hun aderen
Woedend, zien zij ons naderen

Speren breken, schilden splijten
Schenk mij uw woede, Alvaders kracht
Dat mijn vijand zal bezwijken
En ik in uw hallen feesten mag

Rijdend naar de hallen
Zonen en dochters van de woedende god
Al strijden gestorven
Heldendicht verhaalt ons lot

Walkuren halen hen die vielen in de strijd
Woedend, van angst en pijn bevrijd
Ochtendrood gedrenkt in bloed
Woedend, verhalend van heldenmoed


11. Het Juk Der Tijd


Open uw ogen en aanschouw
Een wereld vol verzet en strijd
Volkeren vechtend voor hun bestaan
En rijken die ten onder gaan

Een volk ontwaakt uit een bittere slaap
En breekt de banden met hun heer
Het verzet verspreidt, het teken der tijd
En chaos verwond deze aard

Want heug u hoe de wereld bloedde
En stammen zochten naar hun heim
Eeuwen getekend door weerstand en woede,
Met vuur van verzet vochten zij

Geketend en bevrijd
Het juk der tijd

En gedenk hen die hun leven gaven in vrijheidsdrang
Voor eeuwig hun daden, hun vuur en verhalen
Weergalmen in onze samenzang

Geketend en bevrijd
Het juk der tijd

Chaos ontketend, de mensheid ontlaadt
Ordening wacht als de tijd zich herhaalt
Chaos ontketend, de mensheid ontlaadt
Ordening wacht als de tijd zich herhaalt

Opent uw ogen
Werp het juk toch af
Adem de vrijheid
Tot aan het graf


12. Drink op de Nacht


Ver van ons huis
Een zegetocht op vreemde grond
Wij vochten voor de winst
En feesten tot de morgenstond

Vul de nacht met gezang
Verdrijf de geesten van de dag
Drink op het leven dat ons is gegeven
Vergeet de gruwelen van de slag

En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht
Rust uw ziel en drink op de nacht

Laat de pullen maar klinken
Een heildronk op onze daden
Op hen die vielen, de reizende zielen
En de vijand die het leven liet

Want lang is de de weg
En de strijd is niet voorbij
Maar de dag is om en de nacht is van ons
En in haar pracht daar feesten wij

En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht
Rust uw ziel en drink op de nacht

En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht
Rust uw ziel en drink op de nacht
En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht
Rust uw ziel en drink op de nacht

En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht
Rust uw ziel en drink op de nacht
En het vuur dat dans in ons midden
En het bier vult onze pullen
In het land waar de zege wacht


13. Een Wolf in Mijn Hart


Een woeste ziel schuilt in mij
Ik vecht voor mijn bestaan
Mijn wolvenhart leidt mij op jacht
Om de honger te verslaan

Geboren in het duister
Razend door de nacht
Met mijn vijand op de hielen
Schuw ik de dag

Er leeft een wolf (leeft een wolf)
In mijn hart (in mijn hart)
En die vecht voor zijn bestaan
Vind mijn weg (vind mijn weg)
In de nacht (in de nacht)
En ik voel de kracht door de wolf in mijn hart
De wolf in mijn hart

Ik volg mijn prooi in de duisternis
Als ik een stille schaduw in de wildernis
Plots ruik ik bloed, ik val aan en slaak
Een wilde krijs terwijl mijn prooi het leven laat

Want ik leef voor de jacht
Ik leef voor de strijd
Ik ken wroeging noch spijt!

Er leeft een wolf (leeft een wolf)
In mijn hart (in mijn hart)
En die vecht voor zijn bestaan
Vind mijn weg (vind mijn weg)
In de nacht (in de nacht)
En ik voel de kracht

Ik verzamel mijn roedel als de dag ontwaakt
Mijn broeders en zusters, eens verloren geraakt
De honger naar bloed die de strijders verbindt
En een thuisland, waar de wolf zijn wraak en vrede vindt

Woest en ongenaakbaar
Want niemand krijg ons tam
In het duister houden wij ons niet meer schuil
Nu hoort: onze huil

Strijders verzamelt, hoort ons aan
Laat hen kruipend ten onder gaan
Ontketen de wolf en roep om wraak
En de vijand zwicht bij dageraad

Er leeft een wolf (leeft een wolf)
In mijn hart (in mijn hart)
En die vecht voor zijn bestaan
Vind mijn weg (vind mijn weg)
In de nacht (in de nacht)
En ik voel kracht
Door de wolf in mijn hart
En die vecht voor zijn bestaan (vecht voor zijn bestaan)
Vind mijn weg in de nacht
En ik voel kracht
Door de wolf in mijn hart
De wolf in mijn hartThanks to joost for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


HEIDEVOLK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -