Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

GRIMNER LYRICS

1. Vargamarsch


[Instrumental]2. Färd


Natten faller som löven från träden
Vi har lång tid kvar innan vårt mål är nått
Som bröder vi ror vårt skepp mot ett främmande land
Låt gudarnas ljus leda oss mot det vi vill ha

Likt en piska blåser den ylande vinden kallt
Vi har färdats långt, och längre har vi ännu kvar
Stjärnorna leder vår väg mot drömska skatter
Tor styr sin vagn ikapp med vÂra Ârors slag

I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag

Ge inte vika, mina brˆder
Oden är med oss idag
Se asarnas ljus p horisonten
Håll hoppet uppe och låt det leda oss

Havet är hårt men vårt mål är i sikte nu
Vi lägger till vid en strand för att vila oss

Föga anade vi ett bakhåll där
Men vi tog deras liv och färdades vidare igen

I tre år vi har rott på detta hav
I tre år har vi hållit ut
I tre år har vi sjungit på denna sång
I takt till årornas slag
Gör er redo, vi far mot det okända
Tag en åra och kasta loss
Så för äran vi strider till siste man
Tills valkyriorna hämtar oss


3. Runstenen


Skårorna som pryder stenen fylls med färg så röd som
blod
nu vi reser den för att förtälja våra bröders mod
det ger dem frid i gudars sal att veta att vi minns
den gången då de föll
och att de med oss finns

deras dåd de står nu skrivna ristade i sten
den står nu fast och stolt i jorden
upplyst av solens sken
en sann berättelse om styrka och om död i
valhall nu de strider och blodet färgar månen röd

Nu svärden svingas av krigare med vargasjäl
vi stenen reser ty den är ett farväl

av våra bröder i gudars sal
ett arv till ättlingar
ett monument som står emot, tidens vingslag

runorna i stenen äro lika klara än i dag
likt stjärnors ljus och än idag förtäljer den det slag
i vilket många män mötte sina öden
valkyrior sedan tog de hem de bar in dem in i döden

farväl
av våra bröder i gudars sal
ett arv till ättlingar
ett monument som står emot, tidens vingslag


4. Forna Dagar


Vi hör vindars viskning
Och trädens kall
För en ändring i vårat tidevarv
Som en blixt från himmeln
Kommer sanningen
Om ett bortglömt arv

Vi hör det nu
Som stål mot stål

Förfäders lidande
Ger oss kraft och mod
Som ett vargaskall
Se oss som då
Forna dagar härskade stort

Som en blixt från himmeln
Kommer sanningen
Om ett bortglömt arv
Om heder, mod
Och en skatt som kanske
Aldrig hittas mer

Vi hör det nu

Vi hör det nu
Som stål mot stål

Förfäders lidande
Ger oss kraft och mod
Som ett vargaskall
Se oss som då
Forna dagar härskade stort

Hör nu mitt kall, mina bröder
I sten vi ristar våra namn
Med blod som färg och med svärd i hand
Ska vi nu slåss för vårt hedniska forna arv.


5. Bärsärkaraseri


Vi smyger ej när striden nalkas
Vi rusar fram
Som hökar jagar vi ej med yttersta försiktighet
Men som vargar sliter vi deras strupar
Och ger dem en sista dömande blick

Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Vi är de största krigarna
Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri!
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri!

Utan nåd tar vi deras liv
Offrar dem till asarna
Vi kommer att mötas igen
Vi känner deras rädsla
För den sista blick de får
Deras förtvivlan brinner som
Muspelheim i deras ögon

Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Vi är de största krigarna
Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri!
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri!

Ett ögonblick av sanning
Era bortkastade liv
Skall nu gå till spillo
Som gåvor till gudarna

Slagfältet äro tyst och livlöst än en gÂng
Jorden är fuktig av blod från dessa människor
Slagen och huggen ekar ännu ut i tystnaden
Och sjunger visor om blod till närmsta by

Med yxa i hand
Med knutna nävar
Och säkra tag runt svärden
Rusar vi obarmhärtigt in
Bland de som vågar stå kvar

Vi är de största krigarna
Vikingafolket intar stigarna
Den blodiga slätten möts i
Bärsärkaraseri!
Benflisor yr och huvuden huggs av
Fienderna lämnas i ett blodhav
De fick känna på vårt raseri
Bärsärkaraseri!
Bärsärkaraseri!
Bärsärkaraseri!


6. Völvans Spådom


När mörka dagar väntas från öst
Känner jag tyngden i mitt bröst
Ty tiden är knapp
Skoll hinner i kapp
Och solen skall slukas först
När solen icke skiner mer
Skall himlavalvet rämna ner
Heimdall slår larm
När vargen Garm
Sliter sig loss från Hel

När nornorna spått
Och asar förstått
Att världar skall rasa samman

Vid tidens slut skall bröder dö
Och allt skall tyna bort
När köld från Nifel tränger in
När livet blev för kort
När Surt skall svinga svärdet högt
Och allt skall falna snart
När allt som var faller i glömska
Finns det inget kvar

När Tor svingar Mjölner mot Jörmungand
Och tar nio steg mot land
Då Týr dräper Garm
Med blott en arm
Blir spådomen än mer sann
Asakungen skall svinga Gungner
Men själv falla livlös ner
Att Vidar tar vid
Och fäller Fenrir i strid
Blir det sista ting han ser!!!!

När jättar vandrar från Jotunheim
Och Loke har skiftat sida
Einherjar kämpar för att stoppa dem
Alla världar syns nu strida
Elden härjar fritt över Midgård
Mimers brunn har dunstat
Yggdrasil har fallit hårt
Gudar har förlorat sin all sin makt

Vid tidens slut skall bröder dö
Och allt skall tyna bort
När köld från Nifel tränger in
När livet blev för kort
När Surt skall svinga svärdet högt
Och allt skall falna snart
När allt som var faller i glömska
Finns det inget kvar

Vid tidens slut har bröder dött
Och allt har tynat bort
När köld från Nifel har trängt in
När livet blev för kort
När Surt har svingat svärdet högt
Och allt har brunnit klart
När allt som varit fallit i glömska
Finns det inget kvar


7. Bastu

Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


GRIMNER LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -