Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

GRAFVITNIR LYRICS

1. Where Time Has Ceased To Be


I have glimpsed the future in flames
A future so dark and grim
As the forces of creation will perish
Creation's light in growing dim

Mankind's fate is written in stars
Stars that will wither and die
A breath of darkness falls heavy on the world
Make us all at one with the night

We welcome the ageless reign of darkness
Rotting roots at the tree of life
The skies of the end will be as black as night
The sun will be turned into darkness,
and the moon into blood

Where time has ceased to be

Unfold the age of fire
Let Cosmos burn in the raging flames of hate

Forgotten pathways
Doors to eternity opens wide
Foundations of the mundane sphere
has shattered and died

On freezing winds of death and damnation
we will ride side by side
Into realms of eternal night
Where reality and time has ceased to be
Where the dark lord who sees mankind as prey
is unleashed

Where time has ceased to be

The violent rapture of the blissful end


2. Descendants Of The Serpent


Tremble...
As this world tears asunder by ghoulish winds of ice
Lucifer's dagger shall slit the throats of the profane and pierce their eyes
Violently tearing away pieces of flesh, sever into shreds a world of lies
Spawn from hell's fire, militias of menace shall arise
...As this world dies

A brotherhood of black fire, sprung from the serpent's seed
Legions of the left light shall make the profane bleed
Awake the fires of hell, unleash all it's furious morbidity
Beyond the spheres of "god" the black sun streams revealingy

Descendants of the serpent - The offspring of NaHash
Heed the call of the blood of Qayin and tear the clayman's flesh!
Apostles of black purity - Sons of the serpent's blood
Bloodline of the black light - Hack to death the son of "god"!

O Qayin - Your mark burns upon our brows
We bear your mark with pride
We are sprung from your cunning seed
Your flame we bear inside

Your flaming blood flows inside our veins
The wisdom of the snake
Spawn from hell's fire
The cosmic barriers we will break

O Qayin - Bringer of acosmic light
The wisdom of the grave
Master of the primal fire
And primordial ocean waves

Ignite the blood within us
Liberate us from the flesh
Baptize us in wisdom
Your dark breed of NaHash


3. Av Ormens Blod


Dväljandes i skuggorna
En legion av mörker skapad
En legion av Lokes flammande säd

Svarta själars sammanslutning
som det högra ljuset ratat
Klättrare på kunskapens yttre träd

Skuggsidans pilgrimer
En hird av ormens blod
Bärare av den svarta drakens gener

Ättlingar av en tidlös tid
från riket bortom
Med Lokes brinnande blod i våra vener

Brinn - Du flamma av underjorden!
Lys upp vår dunkla väg
mot befrielse och dom

Svart och blänkande
Likt kaos svarta hav
Likt svarta lotusar slår ut i blom

En stig så karg och kall
En värld kantad av sorg
Likväl så flammar elden inom oss

En eld så uråldrig
Ett ursprung så abstrakt
Upplysta av Lokes heta bloss

Döpta i kaos svarta hav
Smekta av dödens kalla vind

Upplysta av flammor
från en tidlös tid
Bortom dödsrikets grind


4. Sword Of The Damned


Wordless whispers from within
urging me onward on the darkest of trails
The light is growing dim
and the winds of enchantment wails

Energies whirl around me
as I am approaching my fate
To slice the throats of the mundane
and to unfold raging fires of hate

Apocalyptic visions appear before my eyes
as I stare into the abyss
Surronded by stormwinds from beyond the poles,
I am granted K'tonians bliss

Howling nightwinds bring to me
the beckoning whispers of the dark
Urging me onward on the path of might
lighting up my internal spark

The deepest of spiritual mysteries,
unseen hands are guiding my feet
From this wordly plain I will soon be released,
my mission here is complete

I have wielded the sword of the damned,
of spirits of hatred and scorn
Between the gates of hidden wisdom
lies the burning darkness to which I am sworn


5. Poisonous Streams Of Hraunn
6. Seed Of Apep


Black flame - rage untamed
In anticipation of a forthcoming age
A legacy from the dwellers outside the universe
An internal burning brand
The flame of sacrificial pyres
of a million bonfires
that has lighten up the path for the few
Sprung from the seed of Apep
since the dawn of time
It proclaims a rising tide

Death will follow death
In the screaming storm to come
A storm of demonforged steel

Unfold your wings, dragon serpent of Omega
Your scaly wings as black as the flame you provide
Steam rising from your nostrils
Your tail lashed in fury
Your prey, mankind's fate and the entire creation

Dragon serpent lustrous black
Wings so vast
Whole worlds are swallowed up in their shadow

Black glistening scales of mysteries so obscure
Slashed with streaks of vivid scarlet
Eyes shimmering with the darkest wisdom
Dark provider of the transcendental sacred black flame

The torch of enlightenment
The flame of perception
In a world on the brink of extinction

Guide to the kingdom of profound mystery!

Turn the key and open the gateway

From the darkest depths
Open the gate to the dark beyond

Fill us all with spiritual awe!


7. Vilddjurets Återkomst


En isande vind över vidder av frost
Ett varsel om en annalkande tid
En vind som viskar om en framtid
där den fjättrade sliter sig loss
Om ett uråldrigt uppdämt raseri

Visioner tar så form i våra sinnen
Skuggor rör sig under månens iskalla ljus
Ett förebud om rättvisa
en förnimmelse av död
Ett uråldrigt väsen vaknar
till nordanvindens sus

En uråldrig mordisk urkraft
Av den isande natten åter väckt till liv
Ett urtidsväsen som höjer sina käftar
En fjättrad best skall slita sig fri

Dess lockrop skall oss alltid förtrolla
Vi som beträder nordstjärnans karga stig
skälvandes av blodtörst
En varulvsflock ger sig ånyo ut i krig

Ett uråldrigt fjättrat vilddjur
Av det iskalla mörkret åter väckt till liv
Höj nu åter dina blodiga käftar
Förtrolla oss med din blodisande symfoni

Att se glittrande hjärteblod
Förefalla svart i månens iskalla sken
Väcker en längtan i våra köldslagna själar
Som fyller märg och ben

Ett uråldrigt nordiskt vilddjur
Av den rasande stormen åter väckt till liv
Höj så åter dina bloddrypande käftar
Förhäxa oss med din blodisande symfoniSubmits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


GRAFVITNIR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -