Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

GRAFVITNIR LYRICS

1. Kenaz


In my lucid dreams my somber spirit soars
And leaves this world fiercely burned and scarred
In cold lifeles embers, fragments of a dying world
Led by mournful whispers and a dark light from afar

Far away from the sun's warm rays

Leaving the mortal world far behind
Treading the path of obscurity
The path of rapture and dark knowledge so vast
Far beyond human comprehension
Far beyond the edge of sanity

Crossing frozen wastelands of death
In quest for the source, the throne of blackened light
An entrance to the otherworld realm
Of hidden secrets and wisdom of the night

Greeted by the eerie winds of damnation
And their increasing freezing cold breath
strenghtened by the shadows of the darkside eclipse
And the liberating powers of death

Constantly drawn by the call from the shadow realm
Sinister is the path to the black light

Entering the temple of arcane mystery
Of secrets since time immemorial concealed
Thrilled to see the unseeable
the splendours of the shadow realm
The abyss of horrid ecstacies

A forthcoming meeting with the majesty of death
The unquestionable ruler of the night
I shall face the beauty of death's incarnate
Enlightened by the blackest of lights

Far away from the sun's warm rays

Prime dark illumination - A fearsome liberation of a frozen soul


2. Awakening Of The Dragon


Into realms where time stands still
Beyond your darkest dreams
Unto paths unimagined
Where the winds of obscurity screams

Ascending flame of the underworld
Ignite my inner spark
Tearing the nine worlds asunder
Tearing the profane man apart

Through aeons of perpetual night
Through the acosmic haze
We wish to see this world succumb
to the fires of your rage

Awake O ancient dragon
Set this world ablaze
Awake O ancient serpent
Unfold a brand new age


3. Vessels Of Serpent Fire


Sorcery...
performed in the nightly gloom
Witchery...
Under the blackened moon

Summoning the forces of the void
Black hole of nonexistence
Forces of primordial chaos
Matters of dark persistence

Boundless, ageless
Powers of the nightside eclipse
Invoking the most ancient of serpents
From the abyss

Rituals to make the shadows whirl
And the snake uncurl
Summoning the ancient serpent
from the depths of the underworld

Fatal desires to bring forth
the day of reckoning
Red eyes burning in the black
Whispers so beckoning
From the other side

Open the devil's eye!

Come forth
Apostles of the raging chaos
Bringers of death and pain
Vessels of serpent fire
(Thrust your) daggers
through the hearts of the profane


4. Varulvsnatt


Hinsidan världen är ett mörker
Oblida vretar i vanmakt förstuckna
stansade av drakväldets mordiska harm
av Elivagars strömmar druckna

Knivtid och skräcktid
Villfarna hävdars länkar brister
Stovulet bladverk rämnar allena
Vårdträdets rötter rister

Mordålder och vindålder
Töckenvärldens hirdar på stråt
Tursabettets marter betvingar
I brinnande ättehögars ståt

Urkaosets häroldar kräver gäld
I vargtimmens vånlösa harm
En köldvind av förintande etter
Bemästrar min mörkvulna barm

Ohelig visdom bevärar raskt
Svarta tankar närs av vredesmord
Förenade av svartsejdens rus
Förmälda i järn och blod

I hätska ödets tordön
Mordvargar fylkas till strid
Likstrandens tredska ulvar
Hirdmän av vår tid

Ett förebud av thursmörkrets öd
En utmark däven och svart
Det nalkas den digraste död
Nu råder varulvsnatt

Ulvar tjöto, ödemarker ljödo
urgamla jorden av ångest skalv


5. Fires Of Golachab


Thunderous rumbling of things unknown
A glowing light shines through the mist
Into the sphere of the acausal I am thrown
In the grip of invicible fists

So repulsive so attractive
The fire of Golachab burns within my soul
As I stare into the abyss with horrid glee
I can hear the bells of apocalypse toll

The greater picture reveals itself to me
In death's icecold embrace
Sickening splendours becomes clear to see
As the black sun breaks through the haze

Its flaming rays cuts life knives
Through the illusion of deception and dismay
I cleanse myself in its radiance
As it burns all the dogmas away


6. Elddop


Likt gastars sylvassa naglar
Sliter sönder en illusion av harmoni
Likt kaos-ormens svans piskar till spillror
En värld av hyckleri

Skall eoner av väntan nå slutet
Den fängslade skall slita sig fri
Fasans legioner marscherar i takt
Till dödens melodi

Forna världars själar väcks till liv
Av undergångens storm
Hagel och eld saluterar
En transformation så abnorm

Skrikande stormvindar under vingarna
På dödens monark
Draken av kaos skall flyga fri
Och aldrig någonsin taga mark

Likt tusen blänkande dolkar
Skall strålglansen från Lucifers öga skina
Likt tusen aborterade fosters jämmer
Skall stormvindar av vedergällning vina

Himlar rämnar, solar svartnar
Den yttersta tiden är här
Genom den mundanes ruttnande kött
Vår härskaras knivar nu skär


7. Into The Vast Forever


Into the death mist
Sworn to the force of darkness
A force that whirls around me
As I enter the eternal night

Into the vast forever
Beyond both time and space
Freed from this mortal prison
These shackles of flesh and blood

Into the vast forever
To this mortal coil finally unbound
Into the realms of shadows
Fulfillment of my darkest desires

Ordained to crush the creation
Destined to murder the world
Strengthened by the icy cold shadows
Enriched by the wisdom of the grave

An interdimensional journey
To where all the stars are burned black
Drawn by tremendous dark powers
Into the unseen, the dark realms of infinity

Into the void of ultimate blackness
I am crossing forbidden wide gaps
Mysterious forces to be unleashed
As I approach the ancient kingdom of death

Into the vast well of darknessSubmits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


GRAFVITNIR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -