Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FRONTSIDE LYRICS

1. Apokalipsa Trwa


Apokalipsa trwa
Już płaczesz nad sobą!

Gdzieś pomiędzy piekłem, a niebem
Błogosławieni niech będą przeklęci na wieki
Zaprawdę powiadam wam,
iż koniec jest początkiem
Nie cofniesz tego,
nie zatrzymasz tego, nie, choć chcesz
Jestem posłańcem niosącym zbawienie
Obleczonym w szaty z krwi ostatnich chwil
Niezmordowany w misji swej zapełnie ołtarz ten
Nie macie wyjścia - Nie! Poddacie teraz się!

Już prosisz o litość
Już płaczesz nad sobą
Ja stoje przed Tobą
MILCZEĆ!

Bóg stworzył piekło w samym sercu raju
Widzę czarną masę, ciemność aż po kres
Nie, nie, nie, nie przekonasz mnie,
ja widzę, czuję to i wiem
Opanuj moją furię, burzę ognia,
która we mnie jest
Była zawsze i wciąż odzywa się
Nie pokonam jej! Nie pokonam jej!
Pokaż mi swoją duszę, niech popłynie krew!
To wszystko czego chce,
to wszystko czego chce!

Już prosisz o litość
Już płaczesz nad sobą
Ja stoje przed Tobą
MILCZEĆ!

Czyjś śpiew zamienia się w szept
Czy to Bóg do mnie przemawia czy Szatan?
Czyj słysze głos? Czyj głos słyszeć chce?
Czy zrozumiem te słowa?

Nie, nie, nie, nie, nie, nie...

Już prosisz o litość
Już płaczesz nad sobą
Ja stoje przed Tobą
MILCZEĆ!

[English translation:]

[Apokalipse Continues]

You weep over yourself!

Somewhere between heaven and hell
Blessed be the eternally cursed
Verily I say to you
End is the beginning
Irreversible truth
Beyond alternation
I am the bringer of your final salvation
Enclothed in robes weaved with sacred sanguine
Perseverant in my way, I will prepare this altar
Deprived of choice, you will bow down before me

You're begging for mercy
You weep over yourself
Here I stand before you

Silence!

God created hell in the heart of Eden
I see the abyss, the infinite darkness
Try not to alter my mind
'Cause I see and feel and know
Leash my fury, my internal firestorm
That always haunted me and still whispers in my ear
I cannot overcome it! Cannot overcome!
Expose your soul before me and let it bleed
It's all that I desire
Its All that I want

You're begging for mercy
You weep over yourself
Here I stand before you

Silence!

A song turns into whisper
Is that God or Satan who speaks?
Is it real? Or is it in my head?
Will I understand?
You weep over yourself

Silence!


2. Brzemię Piekła


Ja jestem drogą!

Są wszędzie jak okiem sięgnąć,
porzucone przez Boga
Niezliczone ludzkie dusze
Zostawione by gnić
Chłód i lód, złamane krucyfiksy,
płonące świątynie - Sanktuaria win
A to co robię całe moje życie,
już tylko zbliżam się do piekła
A to jest tylko kolejna próba
Rozwikłania własnej tożsamości

Już przeklinasz Bogów za swój nędzny żywot
Odmawiasz litanie, prosisz o śmierć
Zaprawdę powiadam wam,
tych parę słów jest niczym
Stan wiecznego cierpienia, żebrzemy u bram

ROZPADAM SIĘ
Nie zatrzymasz mnie
Spadam w dół

ROZPADAM SIĘ

Czy chcesz podążać za mną?
Przemierzyłem sam już milion mil
Gubiłem się nie raz, nigdy nie będe stał
Nie powiem Ci jak żyć bo tego nie wie nikt
Możesz przyjąć wyzwanie,
możesz powiedzieć nie
Mogę się mylić,
mogę widzieć wszystko jak przez mgłę
Lecz to nie wystarczy,
bym zwyczajnie poddał się
A to czym jestem mój drogi przyjacielu,
już tylko zbliża mnie do piekła

ROZPADAM SIĘ
Nie zatrzymasz mnie
Spadam w dół

ROZPADAM SIĘ

Coraz bliżej piekła

[English translation:]

[Burden Of Hell]

I am the way!

Go!

All around beneath horizon
Forsaken by the Lord
Countless helpless human souls
Lying scattered, cursed to rot
Stone cold Earth, broken crucifixes
Burning temples, sanctuaries of the sins
And all that I do, everything that's my life
Pushes me straight down to the hellish fire
And that is just another frail attempt of mine
To discover what is truly deep inside me
Now you curse all the Gods for such a worthless life
Kneeling and praying, you beg for death
Verily I say to you
Those few words ain't worth dust
Eternal torment, we're beggars at the gates

Falling apart
You won't save me
On my way down
Falling apart

Would you like to follow me now?
Million miles I walked alone
Been lost so many times, but never stopped
I don't know how to live, no one does and no one will
You can accept the challenge
Or you can just flee
I may be wrong
My perception might be weak
But that is not enough
For me to give up
And my existence, my human nature
Pushes me straight down to the hellish fire

Falling apart
You won't save me
On my way down
Falling apart
Falling down to hell


3. Syndrom "Mesjasz"


Kto?
Powiedz kto?!

No dalej!

Powiedz kto zasłużył na piekło?
Komu przyjdzie skończyć tam?
Komu korona cierniowa,
komu czyściec, komu raj?
Jakim prawem wydajesz osąd?
Nie będziesz sądzić mnie!
Sam wyznaczę karę,
sam położe temu kres!
Szepczesz o tragediach życia
Podczas gdy sam niewiele możesz dać
Pragniesz by świat oszalał
Ośmielasz się
Przed trybunałem stawiać mnie

Czekam
Na wszystkich Bogów piekieł
DOŚĆ!
Zaciśnięte pięści
DOŚĆ!

Twoje ciało wypełnia wściekłość,
duszę podłość, obłuda, lęk
Jesteś obrazem własnej nienawiści
Szkicem bezwartościowym,
fragmentem jesteś Ty!
Nie mów nic!
Nie mów nic!

Czekam
Na wszystkich Bogów piekieł
DOŚĆ!
Zaciśnięte pięści
DOŚĆ!

Czuję i widzę jak upadasz
W jednej sekundzie odwracasz się
Trucizna,
z Twoich ust sączy się krew
W jednej sekundzie rozpadasz się

Zaprawdę powiadam Ci,
nie mów nic!

[English translation:]

[Messiah "Syndrome"]

Who?
Tell me who?! Go!
Come on!

Tell me who deserves the hellfire
Whose destiny ends in there?
Who will wear the crown of thorns?
Purgatory? Paradise?
Why it's you who makes the judgment?
Try to judge me? I refuse!
I will choose my own punishment
I will end this now myself
Whispering the tragedies of life
When there is nothing that you could give
You desire a world of lunatics
And dare to pass your judgment on myself

Waiting!

In the name of all demons
Enough!
I clench my own fists
Enough!

Your body's full of anger
Fear and malice fill your soul
You are the projection of your own hatred
A worthless outline
That is what you really are!
Say nothing! Say nothing!

Waiting!

In the name of all demons
Enough!
I clench my own fists
Enough!

I sense and see you falling
One second and you turn away
Poison
Your mouth spits blood
One second and you fall apart
Verily I say to you
Say nothing!


4. Naszym Przeznaczeniem Jest Płonąć


Wystarczy jedna iskra,
by niebo spowiły płomienie
To jest mój czas, to jest Twój czas
Nic nie zatrzyma nas!
Kiedy chcę to płaczę,
kiedy chcę przelewam krew
Dla Ciebie kropla w morzu, a dla mnie sens!

Tylko raz kiedy mnie opuszczasz chcę
Mieć tę jedną szanse by zostać wysłuchanym
Nie zdołąm cofnać czasu - Wiem,
w niepamięć wtapiam się
Wciąż boje się, że zabraknie również mnie

Chcę z Tobą przejść przez piekło
Na drugą stronę przejść

ZOBACZ JAK PŁONE!
ZOBACZ JAK PŁONE!

W każdej chwili możesz wszystko zmienić
Z losem rozegrać partię,
przetrwać posępne dni
Zaprawdę powiadam wam,
jestem już tym zmęczony
Bez Ciebie nie ma mnie,
z Tobą chcę osiągnąć kres

Chcę z Tobą przejść przez piekło
Na drugą stronę przejść

ZOBACZ JAK PŁONE!
ZOBACZ JAK PŁONE!

Tylko...
Przez moment...
Nim zaśniesz...
Ja spłonę...

Chcę z Tobą przejść przez piekło
Na drugą stronę przejść

ZOBACZ JAK PŁONE!
ZOBACZ JAK PŁONE!

[English translation:]

[We Are Destined To Burn]

One spark is more than enough
For flames to ignite the night sky
This is my time, this is your time
Nothing can stop us now!

I cry when I want to
I spill blood if that's my wish
Drop of rain into the ocean can make difference
Only once, when you leave me, I do pray
For you to receive these words I want to say
Can't turn back time - I know that well
What will it be when the time will come for me?

Through hell I will go with you
Straight to the other side
Look at me burning
Look at me burning

You can change it all in every passing moment
Play a little game with fate
Survive the bitter days
Verily I say to you
I'm so much tired of this
Without you there's no me
Semper fi for eternity

Through hell I will go with you
Straight to the other side
Look at me burning
Look at me burning

It's only
One moment
You fall asleep
I'm burning


5. Huragan


Dusze się, brak mi tchu, płonę tu!
Dusze się, brak mi tchu, płonę tu!
Ogłaszam wszem i wobec stan gotowości
Tylko teraz możesz zmienić bieg historii
Już czas powstrzymać koniec,
koniec tego świata
Przerwać ten proces
Zaćmienie uczuć, letarg w nas

Wzywam was!
TU I TERAZ!

Huragan!
Zaprawdę powiadam wam,
wierzcie mi lub nie!
Nikt nas nie poprowadzi,
tylko nasze serca!
Pogrzebać histerię,
zatopić lęk, uśmierzyć ból
Ulokować naszą wiarę w nas!

TERAZ!

Już czas powstrzymać koniec tego świata!

[English translation:]

[Hurricane]

Suffocating, without air, I'm in flames!
Suffocating, without air, I'm in flames!

I hereby announce the state of emergency
Only now you can alter history
It's time to save this world
Break the downward spiral
Abort the process
Of desensitization in us!
Come to me!
Here and now!
Hurricane!
Verily I say to you
Believe me or not
No one will lead us
Apart from our hearts
Let's bury hysteria
Let's drown the fear and numb the pain
And put our faith in ourselves!
Right Now!
It's time to abort the countdown to extinction!


6. Pozew O Przebaczenie


To zabija mnie!
Niszczy!

Oto ja - Żywczem pogrzebany
Oto ja - Spętany ciężarem winy
Ja!
Zawiniłem - Jestem chory i zmęczony
Zanurzam się w piekle - Ono wre potępionym

ZABIJA!

Oto ja - Dosczętnie spopielony
Oto ja - Na zawsze okaleczony
Ja!
Spośród wielu blizn tę najbardziej znać
Wyryta w mej pamięci na wieki wieków
Skąpany we krwi chce obmyć swoje rany
Zaprawdę powiadam wam - Jestem zrujnowany

ZABIJA!

[English translation:]

[Appeal For Forgiveness]

This is killing me!
Destroys!
This is me - buried alive
This is me - burdened by guilt
I am guilty - I am sick and tired
I descend to hell - it boils with sinners

Killing me!
This is me - buried alive
This is me - I'm guilty

This is me - burnt to ashes
This is me - forever impaired
The most significant scar of mine
Imprinted in my memory forevermore
All stained with blood I want to clean my wounds
Verily I say to you, I'm ruined

Killing me!
This is me - buried alive
This is me - I'm guilty


7. Czas Rozgrzeszenia


Jeden z nas!
Głębiej we mnie, w głębi siebie
Chcę przełamać tę ciszę
Wzniecić ogień, rozbudzić gniew

NIE!
Ustały pieśni radości
Wiem!
Wiem!
Zamilkły hymny miłości
Poznaj to co gorzkie
Smutek, łzy, gorycz tych słów
Poczuj gwałtowny podmuch
On jest zwiastunem burzy
Zobacz jak płaczą, jak płaczą miliony

Wzniecam ogień
Wzniecam ogień
Powiedz mi, że chcesz tego co ja
Powiedz mi, że chcesz tego co ja
Wzniecam ogień

Głębiej we mnie, w głębi siebie
Pragnę oczyścić się z piętna grzechu

NIE!
Ustały pieśni radości
Wiem!
Wiem!
Zamilkły hymny miłości
Wolno sączy się krew
Jeszcze wolniej odradza się nadzieja
Zaprawde powiadam wam
Nie jest jeszcze zbyt późno
Chcę wstać, zerwać łańcuchy,
Wiem! Zrobie to!

Wzniecam ogień
Wzniecam ogień
Powiedz mi, że chcesz tego co ja
Powiedz mi, że chcesz tego co ja
Wzniecam ogień

NIE!

[English translation:]

[Absolution Hour]

One of us!
Deeper inside my deepest mind
I will break the silence
Ignite flame, awake the anger

No! No!
Died the songs of glee
Why? Why?
Love hymns ceased to be

Taste the bitter and sour
Experience sadness and tears
Feel the sudden gust of wind
Violent storm is near
Look at them, look at these millions cry

Ignite fire
Ignite fire
Simply tell me that you want the same
Simply tell me that you want the same
Ignite fire

Deeper inside my deepest mind
I yearn to be free of sinner's stain

No! No!
Died the songs of glee
Why?
Why?
Love hymns ceased to be

Blood spills so slowly
Even slower does the hope rebore
Verily I say to you
It is still not too late
I will rise, break the chains
I know I will!

Ignite fire
Ignite fire
Simply tell me that you want the same
Simply tell me that you want the same
Ignite fire
No!!!


8. Przyjmij Tę Przysięgę


Odkrywam wiele kart
Jedną z nich jestem ja!

Mogę wszystkp dać
wszystko to co mam
Tylko powiedz, że
nie zawiedziesz mnie
Możesz wszystko mieć
wszystko to co chcesz
Chcę zobaczyć tylko Twoje "Ja"
Pokaż mi swoją twarz!

NIE!
Każdego dnia bije się w pierś
I zastanawiam się - Ufać czy nie?

Już tak wiele blizn
mieszka w sercu mym
Tych piekących ran
nie ukoi żadna łza
Chcę odpocząć już
więc zapewnij mnie
Ciało i krew - Nierozerwalna więź
Pokaż mi swoja twarz!

NIE!
Każdego dnia bije się w pierś
I zastanawiam się - Ufać czy nie?

Zaprawdę powiadam Ci, doceń te słowa
To jest
Ode mnie dla Ciebie

[English translation:]

[Embrace This Promise]

Uncovering the cards
One of them is my heart
Go!
All of what I have
I would give away
For the assurance
That you're here to stay
Anything you want
You can have at once
If you show me who you really are
Unveil your face to me!

No!

Every another day I contemplate
Whether to trust or not? Question's the same

So many deep scars
Mark my weary heart
Wounds inflamed so hot
That no tear will make it stop
Rest is all I need
So assure me now
That our flesh and blood is forever bound
Unveil your face to me!

No!

Every another day I contemplate
Whether to trust or not? Question's the same

Verily I say to you, apprize these words

This is!
My promise to you!


9. Kształt Bólu


Piekło - Kroczy za nami
Ogień - Zalewa nas
Piekło - Czymkolwiek jest
Poznałem jego część

Samotnie przeklinam się
Sumienie dręczy mnie
Bastiony nikczemnych,
tabuny głupców, tak!
Armie pozbawione sztandaru

Przykuty cierpiałem sam
Przybity płakałem tam
Zaprawdę powiadam wam,
nie chcecie tego doświadczyć
Jestem tylko biedną duszą jakich wiele

SAM
Błagałem tam, Błagałem tam
SAM
Błagałem

Samotnie przeklinam się
Sumienie dręczy mnie
Widziałem twarze konających,
widziałem na ich dłoniach krew
W niełasce trwają tak,
w niebycie trwają tam

Przykuty cierpiałem sam
Przybity płakałem tam
Nie jestem godzien, aby o tym mówić
Jedyne co mogę zrobić to myśleć o tym wciąż

SAM
Błagałem tam, Błagałem tam
SAM
Błagałem

Gdy jesteś nieszczęśliwy,
gdy gardzisz sobą lub myślisz
Że inni gardzą Tobą, wtedy właśnie mścisz się
Ja!

Gdy doświadczysz hańby,
zobaczysz obraz prawdy swej
Będzie przy Tobie już zawsze,
nie odwrócisz tego, nie
Gdy usłyszysz lament swój,
płacz, zawodzenie i krzyk
Doświadczysz objawienia,
że przegrany jesteś Ty!
Ty!

[English translation:]

[Shape Of Pain]

Hell is one step behind us
We vanish into its blaze
Whatever it may be
I know a part of it

Solitude I curse myself
Tormented by conscience
Bastions of the wicked, blinded mob, yeah!
Armies of those deprived of banners

Imprisoned, suffering soul
Condemned there, I cried alone
Verily I say to you
This is too much to take
For a soul like me, like you

Torn
I begged alone, I begged alone

Torn
Alone

Solitude I curse myself
Tormented by conscience
I've seen faces of agonized
I've seen their dirty bloodstained hands
Banished from their world, they exist without point
Imprisoned, suffering soul
Condemned there, I cried alone
Not worthy enough, I can't speak about it
Contemplation is all that I have left

Torn!
I begged alone, I begged alone

Torn
alone

When you're full of misery
When you despise yourself or think
That others despise you
it's then when you take revenge!

Yeah!
When you fall down in shame
You see the true image of yours
Will haunt you till the end
You won't change this, no, you can't
When you will hear your own cry
Filled with pain and misery
Only then will you realize
That you have lost this game!
You!


10. Symfonia Odkupienia


[Redemption Symphony]

Uwolnij mnie!

Ty obracasz wszystko w popiół
Zamieniasz w marny pył
Wbijasz się tak głęboko
Bym poczuł, że tak nie da się żyć
Wchłaniam to w amoku
Lecz otwieram nowy rozdział dziś
Gdy opadnie mgła z cienia wyjdę ja!

Krzyczę!
ŻEGNAJ!
Nie chce widzieć Twoich łez!
Krzyczę!
ŻEGNAJ!
Zostań tam gdzie jesteś!

To jest Twój pogrzeb,
nie będzie żadnych róż,
nie zabrzmią fanfary,
nie zaśpiewa anielski chór
Zaprawdę powiadam wam,
nie wiecie co czynicie
Tych parę słów przez łzy,
zapewniam was jest niczym!

Krzyczę!
ŻEGNAJ!
Nie chce widzieć Twoich łez!
Krzyczę!
ŻEGNAJ!
Zostań tam gdzie jesteś!


11. Moje Ostatnie Tchnienie


Jestem niebezpieczny,
kto z was powstrzyma mnie?
Ciągle tutaj, każdego dnia mijacie mnie
Cały czas tuż obok - Kto pomoże mi?
Żądny, żądny krwi, niełatwo jest z tym żyć
Chcecie zabrać każdą moją część na kawałki
Rozdzieracie mnie, nie, nie mam sił
Chcę dalej trwać, tylko jak?
Powiedz jak?

Jak to POWSTRZYMASZ?

Jestem niewidoczny,
zwiastunem nieszczęść jestem ja!
Ciągle sam tkwię wśród pustych ścian
Nie, nie jestem zły lecz nie ukryje już
Rozczarowania słów, rozgoryczenia ból
Wypełnia mnie smutek i żal
Chcę poznać życia smak
W kordonie idą, orkiestra gra
Wielka uroczystość - Gwiazdą jestem ja!

Jak to POWSTRZYMASZ?

Moje ostatnie tchnienie

Płoną świece nad mym grobem
Płacze niebo, muszę odejść

Moje ostatnie tchnienie

Gdzie znajdziesz mnie?

Zaprawdę powiadam wam, to
Moje ostatnie tchnienie!

[English translation:]

[Exhaling Final Breath]

Remove these bonds!

You incinerate existence
Into the ashes, into dust
You put your teeth so deeply
I almost feel I cannot live
Inhaling this berserkly
New chapter I'm starting today
And when the mist will leave
Shadows unveil me

I scream
Farewell

I don't want to see your tears
I scream
Farewell

Just stay where you are!

This is your funeral
No roses lying on the grave
No trumpets filling the air
No chanting angel choir
Verily I say to you
Senselessly you do act
And this few outcried words
Have no real worth!
I scream
Farewell

I don't want to see your tears
I scream
Farewell

Just stay where you are!

Make no move!English translation of the album's title: "Twilight Of The Gods: A First Step To The Mental Revolution"

Thanks to piecha666 for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FRONTSIDE LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -