Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FORLORN LYRICS

1. Lik Av Falne Menn


Med blanke sverd
Mot kongens menn ventet grusom hevn
og ei gudene kunne hjelpe dem ne

Ravnen kom, glupsk og gredig
for e fretse: lik av falne menn

Spydene strakk seg etter smertefull død
hjelmer knustes av ulvhedners øks
Fem hundre menn av baneser falt
i hærskarens møte i ufredens barm.

[English translation:]

Corpses Of Fallen Men

Proud men in army rank went
With shining sword
Against the king's men waited a cruel destiny
And no gods could help them now

The ravens came voracious and greedy
To gorge: corpses of fallen men

Spears stunk behind the painful dead
Helmets broken by werewolves' axes
Five hundred men died of mortal wound
In the host's clash in the war's embrace


2. Ærefull Ferd


Sverg ved den gamle
Og forlat ditt liv
følgoss mot fjeller
til Villmarkens Viv
Kjemp med ære
of du vil forste,
at dødenpuster
men lager ei ser
Kom bli med!
Folk og Fe
Opplev
ærefull ferd

Ser du ilden
i det du ger,
Kampen kaller
og dødenrer

[Refrain:]
Ner den dag da
dødenkaller,
hils oss fra
de store haller
E dø i kamp er
den sanne Ære,
men dødenskappe
vil ingen bære

[Refrain]

[English translation:]

Honourable Journey

Swear by the elders
And forget your life
Follow us towards the mountains
To the Wilderness’ Wife
Fight with honour
And you'll understand
That the dead breathe
But have no wound

Come join in!
People and cattle
Experience!
Honourable journey

Do you see the fire
In that you go,
The battle calls
And death rules

When it is the day that
The death calls
Hail us from
The great halls
To die in the battle is
The true Honour,
But the dead's cape
Nobody will bring


3. Barer Av Nordstjernen


Kalde Stjerner glimtet pe himmelen høyt
Natten syntes endeløsog uten tid
Menen skinte vagt over de krystallklare himmler
og viste vei giennom tid og universer

(Tross nattens barske motstand
Tross dypets og skyggers skapninger)

Alt liv stivnet i ærbødighet
Fryktinngytende trollmenn og alskens rodyr
hedret henne, (Bærer av Nordstjernen)

Ne veker hun over den stjernestrøddekappen
og ser omgir henne, like inn i øyetav den
kalde vinden.

(Tross nattens barske motstand
Tross dypets og skyggers skapninger)


4. The Magellanic Clouds


[Instrumental]


5. The Crystal Palace


Journey's...
...to world beyond
Black-holes and lightyears
Floating through realms of energy
Aestethic beauty meets my eye
As I behold
The Crystal Palace

Through infernal eclyptic flames
I urge to be set free
There I merge with power
Filled with energy...
...energy from
The Crystal Palace.


6. Ragnarok


Austpe satt den gamle
i jernskogen
og fødteder
Fenris unger,
av alle disse
skal en komme
i trollham
og tyne sola,
Garm gjørkraftig
ved Gnipaheller,
lenken slitner,
løs farer ulven,
eldgamle frasagn
og framtid vet jed,
ser Ragnarok koome
for kampguder.
Bror skal gi sin bror
sbaneser i kamapen,
søskenbarnskal
slite blodsbend,
hardt et det i heimen,
hor skal re der,
økstid, sverdtid

sjkold blir splintret,

[Refrain:]
Sola svartner
jord stiger i hav,
fra himmelen kverver
klare stjerner.

[Refrain]

vindtid, vargtid
førverden ger under,
ingen skener en annens liv

Ygg-drasil ster,
men det eldgamle treet
jamrer skjelvende,
jotnen løses.

[English translation:]

Ragnarok

On the east sat the old one1
In the iron wood
And gave birth there
To Fenris youngs2
Of all those
Shall one come
In magic features
And shall cast away the sun

Garm3 become stronger
By Gnipaheller4
The chain wears out,
Let the wolf wander;
The old legends
And future I know,
See Ragnarok come
For the battle gods

Brother shall surrender to brother
Mortal wounds in the battle
Cousins shall
Cut bloodline;

Hard it is in the house
Whore shall rule there
Axetime, swordtime
Shield are splintered,

The sun darkens
Earth sinks in the ocean,
From the sky disappear
Bright stars;

Windtime, wolftime
Before the world goes down;
Nobody spares one other's life

Yggdrasill5 stands,
But the ancient tree
Mourns trembling,
The Giants turn loose.


7. Gate Of Mystic


Dare I walk this ground
Where souls of poets lie
Need I know those sacret words
Which opens the gate of mystic
What lies there which I need know
To fulfill the dream of gothic.


8. Lunar Eclipse


[Instrumental]1. It’s Angrboda, the giantess who gives birth to Fenriz-wolf, Loki and the Midgard’s serpent
2. The wolves children of Fenriz that eventually shall swallow the sun and the moon at the end of the days
3. The infernal hound guarding netherworld’s gate
4. The infernal gate
5. The cosmic tree bearing the nine wolrd of norse mythology

Line-up:
S. Aske: vocals
Alvarin: guitars and keyboards
C. Woran: guitars, bass
Solheim: drums

Facts:
All songs written by Forlorn. Produced by Forlorn.
Engineered and mixed by Oyvind Grodem.
Recorded and mixed at Mansio Studio.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FORLORN LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -