Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FINNTROLL LYRICS

1. Intro


[Awakening]

[The trolls who lurk beneath the great caverns awaken and head for the world above. Towards their final battle.]


2. Svartberg


Norrut längre fram vi drar,
vi skola finna det svarta berget
Vårt lovade land riket underjord,
riket där ingen man satt sin fot

Underjorden skall vi förbli,
ständigt vi växa i styrka
Och på den sista dagen stiga vi fram
för att ta igen det som en gång var vårt

Ty himmelen förblir svart och röd,
ur askan och elden
Stiger vi än en gång fram,
vi från de svarta bergen

Norrut längre fram vi drar,
vi skola finna det svarta berget
Vårt lovade land riket underjord,
riket där ingen man satt sin fot

Så följ mig till trollkungens tron,
kom an kom an med svärd i hand
här frodas ingen felaktig tro,
här skall inte vitekrist få nån ro

Här sitter han på sin tron...
Här styr han med eld och stål...

[Tells the tale of troll-kin travelling far north to their promised land. Deep under the black northern mountains lies the throne of the ancient troll-king "RivFader". Once united in the troll-kings court they shall surface to do battle against Christianity.]

[English translation:]

[Black Mount]

Far northwards we draw
We shall find the black mountain
Our promised land, underground kingdom
Kingdom where no man's laid his foot

Underground shall we remain
Constantly growing our forces
And in the final day we rise
To take back what once was ours

For skies remain black and red
From ashes and flames
Yet we rise towards the path
We from the black mountains

Far northwards we draw
We shall find the black mountains
Our promised land, kingdom underground
Kingdom where no man's laid his foot

So follow me to the trollking's throne
Come on and on with a sword in hand
Here thrives no menacing belief
Here shall no christian find any peace

Yet here he sits at his throne...
Here reigns he with fire and steel...


3. RivFader


Ut långt långt långt i skogen där brinna en eld
Ut långt långt långt i skogen där springa en ulv
Sönder ska han trasa kött och ben av kristi lamm

Nu stiga ohygglig fasa
ur gravens kyla mull och damm
Han kommit igen för att slita huvud och lem.
Äntligen har RivFader kommit hem

"Århundraden må löpa
människoliv må vittra bort
Ty när den vite ormen skådas på den norra himmelen
då skola RivFader stiga ur sin långa sömn
för att slå ner nordens kristna plåga"

Ut långt långt långt i skogen där springa en ulv
Ut långt långt långt i skogen där brinna en eld
Ur vittrans brasa stiga onda tankar fram

[A great wolf lurks in the forest and an evil fire burns between the trees. Two prophecies predicting the return of RivFader, a legendary troll-king who once ruled the northern lands. When the white serpent is seen on the arctic sky RivFader returns and shall strike down the followers of the christian plague. Hail, RivFader!]

[English translation:]

[RivFader]

Out far, far, far in the forest there burns a fire
Out far, far, far in the forest there runs a wolf
He shall tear apart flesh and bones of the christian lamb

Now rises appalling terror
from the grave's cold soil and dust
he's coming back to tear heads and limbs down
Finally RivFader has come home

"May centuries run,
may men's lives crumble down.
When the white serpent beholds in the Nordic sky
then shall RivFader rise from his long sleep
to strike down the christian plague of the North."

Out far, far, far in the forest there burns a fire
Out far, far, far in the forest there runs a wolf
From the scent of bonfires evil thoughts are rising


4. Vätteanda


Med skrik och skrän som tusen korpars rop.
Vi sliter oss fram ut ur berg och grop
Klor vassa som svärd, käftar lik ulvens
Fram kommer vättar, smaka vår eld

Vi dricka ert blod, vår livets saft
Så mycket av det, vi inte på årtusenden haft
Blod och lik nordens kanter randa
Vi är här, Vi är här. VÄTTEANDA

Ögon lysa bland skuggor, näbb och klo
Kött skall slitas för okristen tro

Ofött barn och havande kvinna
de smaka bäst i nattens dimma

RIV,BRÖDER,RIV!
RIV,BRÖDER,RIV!
RIV,BRÖDER,RIV!

[Goblins awaken from the bowels of the earth and destroy the villages and cities of the north. Feasting on humans for the first time in thousand years, they prefer the unborn and their carrying mothers. The bodies are piled along the boundaries of the northern lands.]

[English translation:]

[Gnome Spirit]

With screams and howls thousand ravens call
We blaze our trail out from the mountain and holes
Claws like swords, jaws of wolves
Towards come gnomes, tasting our flames

We drink your blood, our life sap
For the first time in a millennium
Blood and corpses mark the boundaries
We are here, we are here. GNOME SPIRIT

Eyes shine among the forest, beak and jaw
Flesh shall be torn for the unhallowed throne

Stillborn children and carrying mothers
They taste the best in the mist of the night

TEAR, BROTHERS, TEAR!
TEAR, BROTHERS, TEAR!
TEAR, BROTHERS, TEAR!


5. Bastuvisan


Aamund och Kettil,
tvenne prästermän skulle bada bastu
Då hördes muller och brak, helvetiskt knak från deras farstu.
In kom trollen med jävla fart, skogens oknytt i all sin prakt,
Aamund fick öron avskurna,
Kettil fick sig tills bastun SPRACK!

[Aamund and Kettil, two men of the cloth, are bathing in a sauna. Suddenly trolls break in! They cut Aamunds ears off and beat up Kettil until the sauna explodes!]

[English translation:]

[Saunasong]

Aamund och Kettil,
two men of the cloth are bathing in a sauna
At that time hears roaring and crashing, griping in the vestibule
Trolls come in with damned speed, forests scent in its splendour
Aamund gets his ears cut off,
Kettil gets beaten up until the sauna EXPLODES!


6. BlodNatt


Jag slipar mitt svärd, jag oljar min brynja
Flätar mitt skägg och tjärar mitt tryne
Solen sjunker och skyn färgas röd
Blod skall drickas. Blod skall drickas inatt

Nattulv ska jag rida till kyrkofolkets port
Därhän ska jag dra mitt svärd, slå ner var man
Månen lyser upp mitt mörka land
Och Blod skall drickas. Blod skall drickas inatt

Svärdet sliter en strupe opp,
I snön ligger än en kropp.
Nattulv biter ett huvud loss,
Blodet rinner som en fors.

Prästdräpe vid min sida nattulv ska jag rida
och blod skall drickas inatt

[A mighty troll warrior sharpens his sword. He prepares his armour, binds his beard and tars his face. As the sun sets, he rides a giant wolf to the crusaders fortress. He slays the wrong-believers and feasts on their blood.]

[English translation:]

[Blood Night]

I sharpen my sword, I oil my armour
Plait my beard and tar my snout
The sun sets and skies turn red
Blood shall flow. Blood shall flow tonight

A nightwolf shall I ride into fortress of Christians
That far shall I draw my sword, stricken down are men
The moon rises upon my blackened land
And blood shall flow. Blood shall flow tonight

The sword slices throats
Yet in the snow lies corpses
Nightwolf bites the heads off
Blood runs like a rapids

Into priestslaughter with my nightwolf shall I ride
and blood shall flow tonight


7. Midnattens Widunder


Trollmakten jag ser uppe i bergen.
Försvinn du som lyser över mitt folk.
Ge dig iväg! Ge dig iväg!

Vår eviga pakt med natten skola ge oss liv,
efter ond bråd död, efter ond bråd död

Eld och blod för mitt folk
mitt svärd skola törsta för blod
blod utav evas svaga barn
blod utav kristi stam

Blod utav krististam, utav krististam

Nattens eviga kraft svärdets kalla
skärpa månens stilla ljus vinterns bleka skugga
Riv ditt hjärta, riv din själ, solens svärta,
jag är nattens träl

Trollmakten jag ser uppe i bergen
FÖRSVINN!

[A greeting for the trollkingdom in the mountains and a threat against the children of Eve and the tribe of Christ.]

[English translation:]

[Midnight's Creature]

Trollforce I see up in the hills
Vanish thou, who shine over my folk.
Get away! Get away!

Our everlasting pact with the night shall give us life
After a violent end, after a violent end

Fire and blood for my folk
My sword shall thirst for blood
Blood of Eve's weak children
Blood of the christian tribe

Blood of the christian tribe, blood of the christian tribe

Night's eternal strength, sword's cold
Clarity of moon's calm light, winter's pale shade
Tear your heart, tear your soul, sun's blackness
I am the slave of the night

Trollforce I see up in the hills
VANISH!


8. Segersång


Solen sjunker mellan fjäll och is
Ur marken stiger en märklig dis
Oknytt vakna de skrida fram
Undan springa helige kristi lamm
Vinden stiga till storm så mäktig
Likt en orkan den sveper fram
undan springa helige kristi lamm
De skall minnas denna dag
De skall dömas av nattlig lag
Mäktig sång ljuda ur trollens läger
De sjunga lovord fördömdas seger

Blodet rinner klingan skiner blöt
Ur svärdet som givit jesu sista stöt
Blodet dryper snön färgas röd
Här firas månen och kristi eviga död
Kom igen mörkrets väsen, denna natt är evigt lång
Inatt vi fira, Inatt vi sjunga vår segersång!!!!!

[The trolls and goblins celebrate their victory over the tribe of Christ with a majestic feast and songs praising the moon. This night is eternal? Beasts of the night? This darkness will never end!]

[English translation:]

[Victory Chant]

The sun sets between mountains and ice
From the domain rises remarkable haze
Scent awakens them to stride towards
Away runs the holy christian lamb
Winds gather for the storm so powerful
Like a hurricane that sweeps towards
away runs the holy christian lamb
They shall remember this day
They shall judge of nocturnal law
Powerful song sounds from the camp of trolls
They sing to praise the condemned victory

Blood flows the soaked blade that shines
From the sword that gave Jesus the final thrust
Blood drips staining snow to red
Here celebrates moon and Christianity's everlasting death
Arrives the beasts of the darkness, this night is eternal
Tonight we celebrate, tonight we sing our victory chant!!!!!


9. Svampfest


[Mushroom Feast]

[Feasting ends in sleepy harmony as the mushrooms used as spice start to affect the minds of the celebrants. The moon stands high and everything remains dark eternal.]TUNDRA: bass dirty works and background vocals
SOMNIUM: guitars, background vocals and blacksmith's apprentice
KATLA: vocals
TROLLHORN: orchestrations a?la keyboard and background vocals
ÖRMY: guitars and background vocals
B. DOMINATOR: drums, background vocals and blacksmithry

Recorded and mixed 6th-17th September 1999 at Walltone Studios by Tuomo Valtonen
Mastered at Finnvox by Mika Jussila

Clean vocals on "Vätteanda" and "Midnattens Widunder" by Wilska
Accordion on "Midnattens Widunder" by Mistress Helga

Cover photography by Saila Hänninen. Band photos by Jan Carlsson.
Cover image manipulation by Katla & Örmy. Lay-out by Janne Peltonen.
Special thanks to Tuomo Valtonen and Sami Tenetz.

Thanks to northern.darkness for sending translations to these lyrics.
Thanks to gisnook for correcting track #3 lyrics.
Thanks to lol_tommy for correcting track #7 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FINNTROLL LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -