Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

FIMBULTYR LYRICS

1. Oförgätlig erinran


En ny epok för de av nordisk härkomst
De ålderstigna har bugat och bönfallit
Nordens andar och väsen som slagit dövörat till

De unga har glömt forna tiders tidlösa fabler
Dåtidens urgamla sägner och seder
Bortdrivna av korsets söner
förgiftade av ljusets ormar

En erinran om nordmännens styrka
Som envar aldrig glömma skall
Den livskraft som sjuder och kokar blodet vårat
Det som skänker oss styrka och ändlös makt

Ett välde försvunnet i tid
Fördärvat
skändat av Hvite Krist

Vi åkallar de som vi en gång troget tjänat
För att få den visdom
som de givit och alltfort giver
För att återställa nordmännens väldiga rike

En erinran om nordmännens styrka
Som envar aldrig glömmas skall
Den livskraft som sjuder och kokar blodet vårat
Det som skänker oss styrka och ändlös makt

Ett välde försvunnet i tid
Fördärvat
skändat av Hvite Krist

Vårat vrede väcks till världsaltets fasa
Och med svärd så skall ni nu förgå


2. Bergtagen av sorg


Stundom sker det förfärliga
Stundom de röva och korpa
Ty ära och anseende är
Vad de mest önskar och begär

Odöpt litet knyte
Blir offer för utbyte

Barnarov
När trollen tar vid behov
Avund
Illgärningars grund

Se modern bergatagen av sorg
Hennes sinne fångat i en bergaborg
Se fadern kokar utav ilska
Då trollen valde att trilska

Sorgespel
När hjärtat brister itu
Vrede
När tandagnisslan brister

Moderns tårar slutar ej rinna
Faderns raseri våldsamt brinna
Likt Ymers blod blev till flod
Så utspelar sig hennes sorgmod

Likt urtiders blodflod
Som dränkte rimtursar
Flödar hennes sorgetårar i misär

Ruttnandes under jord och mull
Litet trollknyte så ondskefull
Men hans skalle ser man ej av
Ty man i raseri högg den av

Faderns ilska blev för stor
Människobarnet aldrig mer får se
Sin far eller faktiska mor
Kvarlämnad med hidös svärmor

Se modern bergatagen av sorg
Hennes sinne fångat i en bergaborg
Se fadern kokar utav ilska
Då trollen valde att trilska

Moderns tårar slutar ej rinna
Faderns raseri våldsamt brinna
Likt Ymers blod blev till flod
Så utspelar sig hennes sorgmod

Likt urtiders blodflod
Som dränkte rimtursar
Hennes sinne i berg fjättrat är


3. Lindisfarne


Över mörka vatten
Glider vi fram
Över kolsvart hav
Till Ansgars land

Där klosterbröder
Skall möta sin undergång
Med Asar
Bringar vi ond bråd död

Deras livslågor
Släcks i plågor

När de skådat våra drakskepp i dimman
Är det för sent att be till sin falske fader
Som ingenting till er har gett

På vår sida har vi han som bringat oss urkraften
Som vi erhållit från Enöga
Den mäktige allfadern

ODEN!

Över mörkaste hav
ODEN!
Visar du oss vägen
ODEN!
Nu i strid mot ljuset
ODEN!
Låt oss krossa Lindisfarne

Lönlösa böner ekar i mörkret
Utöver klostergården

Deras livslågor
Släcks i plågor

Sådant är ödet för de som tvivlar
De som i kloster sig försöker gömma

Ni ska efter denna dag inte tro
Att eran fader framkallar oro
För på våran sida
Har vi den mäktige Enöga


4. Själaberövad


där sitter den ålderstigne karln
orkeslös och fåordig i tal
ihålig blick från ögon döda
ingen livslust där mer glöda

Själaberövad

i sin ungdoms sötebrödsdagar
han levde fritt efter egna lagar
en dröm om en välskapt mö
fager fram men bakåt död

den som med Råndan delar bädd
får sin själ aldrig återsedd

efter långvarig och bister vandring
han blickar mot denna åtrådda fägring
som lockande uppvisar sina former
sjungandes på de vackraste sånger

Själaberövad

omfamnandes varandra de falla neder
i hennes frodande nejder
karln hänförd av älskogens karaktär

ty den som med Råndan delar bädd
får sin själ aldrig återsedd
den som söker majestätisk sällhet
får ofta bekosta sig med livet


5. Balders död


Den älskade och lysande asen Balder
Son till Oden, härskare av kommande tider

Offer för Höders båge
Tisteln som ej tog Friggs löfte
Ty ung kan ej avkrävas ed
Offer för den ondsinte Loke

Ringhorne sätts i brand
Balder och Nanna hand i hand
Deras kroppar brinna skall
Se asagudars tårars fall

Hermod till Hel nu rida
För att Balders död bestrida
Hel förkunnar gudaretur
Om allt guden begråta

Torra tårar faller dock
Loke förklädd till jättinnan Töck
Då någon sorgen svalde
Förpassas Balder till Hels välde

Gudasorg, för den skönes bortgång
Saknad, förlorad, till allts undergång

För att hämnas den fagres död
Avlas bödel med Enögas säd
Skändat sköte alstrar yngel
Balders banemans olycksfågel

Sådant öde visar snöret
Livets styrka och skörhet
Spunnit av vad som en gång varit
Vad som är och vad som komma skall

Till Hel sänds nu Höder
Väl mottagen av sin broder
Dräpt av Allfaders arvinge
Odensonen Vale

Tillsammans i Hel
Till Ragnaröks mörka skugga
Till Asgårds undergång
Tillsammans skola de härska

Gudasorg, för den skönes bortgång
Saknad, förlorad, till allts undergång


6. Av resen snärjd


Ökänt och omtalat äro Utgårdalokes list
Med svartkonst och trolleri han förvillar

Ifrågasätter Tors styrka och mod
Ivrig att lura vänder sig jätte till as
"Lyssna nu på mig Asator
delta i mina grenar och kanske triumfera
Eller har du modet tappat uti de gyllene salarna?"

Se dig om mången gång
Över egen skugga vaka
Vänd dövörat till
förförisk sång

Förrädiskt och falskt äro hans sätt
Dumdristigt att vara djärv
De utav hans blod och ätt
Leder dig till olycka och fördärv

Loke äter mot lågorna
Tjalve springer mot hågen

Av resen snärjda
Asaögon förledda uti Utgård

Driven av övermod
Förblindad av högmod

Tor dricker ur hirdmännens horn
Skapar ebb vid världshavets strand
Tampas och tar livtag på döden
Sliter nästanpå jordens band

Tors lynne hettade tidigare till
Dundrandes han stormade golvet
"Ingen utmaning kan ni giva mig
som jag inte utföra kan
dagen när jättar står över asar
aldrig komma skall"

Endast en faller ej pladask
En som troget tjänar
Som i sinnet är rask
Tjänarinnan Röskva

Av Resen snärjda
Asaögon förledda uti Utgård


7. Skåda Hels armé


Länge har denna dag inväntats
Då era illgärningar skall bestraffas
Denna åtrådda dag infaller
Då hon från sitt rike upp kliver opp

Det ni ser när maran er rida
Besannas framför era skräckfyllda ögon
Likt råndan skola hon
stjäla själar med våld

Bevare er för hennes vrede
Som brinner starkare än Muspelheims eldar
Dödsrikets härskarrinna
Dotter till Angerboda

Döden nalkas och fränder styckas
Dom du känner dom förolyckas
Vålnaderna kring er flockas
Försöker värja sig men misslyckas

Skåda
Hels Arme
Skåda
Döden kommer

Döden kommer

Ty tiden är nu inne
Då härskarrinan kommer
Ridandes på den trebente
Ni fumlar över fallande fördärv

Skåda nu Hel
Hennes groteska anlete
Skåda Hel
Hennes sköna anlete

Länge har denna dag inväntats
Då era illgärningar skall bestraffas
Denna åtrådda dag infaller
Då hon från sitt rike upp kliver opp


Önskar ni överleva natten
och den kommande morgondagen
så faller ni ner på knä
Så fall nu ner på knä

Skåda Hels arme marscherar

Känn nu hur marken skälver
Se hur de väller fram
Odöda svin och kräk
Dräpandes kristna lamm

Ett kolsvart mörker sänker sig
Över eran falska fristad
Bönehuset står nu i brand
Skåda hels arme


8. Hedningens tid


Efter att vi blivit krossade
Skola vi med yxan i hand
Resa oss

Fram rider krigets herrar
Vikingakraften flödar i blodet deras

Män av ljuset flyr i panik
När dom med yxan drar fram
Landet tas tillbaka

Från de beende kräken
Som på knäna krälar

När Ansgars hjärngrepp har kuvats
När hans avkommor renats
När våra bröder har hämnats

När stoltheten återskapats
När asarna mäter sin styrka
Med Jehovas män och dennes söner

Fram kliver Heimdall med mäktiga steg
Han lyfter Gjallarhornet

De överlevande ges ingen nåd alls
I fimbulköldens frostnätter skola de förgå
I hedningens tidThanks to back for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


FIMBULTYR LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -