Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DYING PASSION LYRICS

1. No Time


[S. Jelínek]

On the edge of all understanding of reality.
Memories of the past bother your soul.
You fall through.
Is it reality?
Pain! Run a needle into your finger.
It is reality!
Careworn in own running present behind all time d i r e c t i o n s.
It was at that time, somewhere,
Now behind endless horizons of own m e m o r y.
You went to the flow of human society.
The truth is quite destroying you.

You are following it, you want to get over it. No Time.

It's where blue and green mists surround your soul
They will make you hide your m i s t e r y.
Sad dreams fly away, you’re standing there
Following it up into i n f i n i t y.
Maybe due to the reason of loneliness, help, message
You went to the flow of human society.

You are following it.
You want to get over it.
No Time.

Don't remember what it was you realise.
Don't remember where it was you realise.
Don't remember when it was you realise.

[Czech translation:]

Na pokraji všeho porozumění, vší skutečnosti.
Vzpomínky na minulost sužují tvou duši.
Propadáš tomu. Je to skutečnost?
Bolest. Jehla se zabodne do tvého prstu.
Je to skutečnost!
Ustaraný stálou přítomností
Za všemi směry času.
Bylo to tenkrát někde za horizonty
Tvých nekonečných vzpomínek.
Opouštíš tuto lidskou společnost.
Ta pravda Tě ničí.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez času.

Tam kde modrá se zelenou obklopí tvou duši,
Skryjí v ní tvé tajemství.
Smutné sny odletí,
Ty dál tam stojíš, jdeš za tím dál a dál do nekonečna.
Možná z důvodu osamění, pomoci, poselství
Tys vydal se na cestu od lidské společnosti.

Následuješ to a chceš, aby se stalo pochopitelným
Místo bez času.

Nepamatuješ si co to bylo,
Snad na to přijdeš.
Nepamatuješ si kde to bylo,
Snad na to přijdeš.
Nepamatuješ si kdy to bylo,
Snad na to přijdeš.


2. Smoke And Dust


[D. G. Michajlov, Z. Lípová]

When you take into your head
Change your way of u n d e r s t a n d i n g.
Same things in different view
You're not able to recognise.

Attention to your feelings
Feelings and words.
Your mind must be cleared of
Smoke And Dust.

Don't be afraid of take first step into the unknown.
It makes you feel like the best thing you can do is l a u g h.

Attention to your feelings
Feelings and words.
Your mind must be cleared of
Smoke And Dust.

Emotions are boiling inside of you,
If you're able to love, start with yourself.

[Czech translation:]

Když si vezmeš do hlavy
Změnit způsob svého chápání
Stejné věci kolem tebe
Rozeznat je nedovedeš.

Dej si pozor na své pocity a slova
Tvá mysl musí být čistá od
Kouře a prachu.

Neměj strach udělat
První krok do neznáma
Poté pocítíš, že jediné co můžeš
Je se smát!

Dej si pozor na své pocity a slova
Tvá mysl musí být čistá od
Kouře a prachu.

Emoce v tobě vřou
Jestli máš schopnost milovat
Miluj sebe nejdříve.


3. New World


[S. Jelínek - P. Biro, S. Jelínek - Z. Lípová]

I'm screaming with passions,
I'm smiling over death,
I'm walking in outer ocean,
I’m walking in evening pool.
All is shinning around me.
I love everything around me.
The touch of the sunset and fresh air
Give me the shivers down my spine.
Ecstasy of the space I find in.

I'm following the star advice
The star of power and l i b e r t y.

Take the air, fly above and go with me.

I'm flying above the scenery of sorrow and pain
and above the valley and woods above the craters
to the clouds high above and their splendour
as far as the sun above the s p a c e
beyond the dike of an ether
where the utmost of the days and star spheres end.

[Czech translation:]

Řvu rozkoší,
Usmívám se nad smrtí,
Procházím se kosmickým oceánem,
Procházím se večerní tůní,
Všechno kolem mě září,
Všechno kolem sebe miluji.

Dotek zapadajícího slunce
A svěží vánek, až mi mráz běhá po zádech.
Extáze z prostoru ve kterém se ocitám.

Následuji rad hvězdy,
Hvězdy síly a svobody.

Vzneste se, vzleťte vzhůru
A pojďte se mnou.

Vzlétám vzhůru nad krajinu,
Krajinu smutku a bolesti.

Nad údolí a lesy, nad krátery,
Až k mrakům nahoře a jejich nádheru,
Až k slunci nad prostor a za hráz éteru,
Kde končí nejzazší mez dní a hvězdné sféry.


4. Bloody Crying


[S. Jelínek]

My heart is aching...
I'm falling down into deep e m o t i o n s
You brought me in your hand
Something that couldn't bear nobody else but y o u.

So strong the wind is blowing
To us I'm afraid of this g i f t.

Beneath us the green field is d y i n g
The wind took you away from me.
Why are your tears changing in the crystal ice?
I see the glitter in your eyes and I feel just cold.

[Czech translation:]

Bolí mě srdce...
Já propadám se do hlubokých emocí.
Tys donesla jsi mi v ruce
Prý co se dávno nenosí.

Vítr do nás fouká,
Já bojím se o ten dar,
Pod námi umírá louka,
Ten vítr mi tě vzal.

Proč se tvé slzy mění v křišťálový led
Třpytí se v tvých očí
A cítím jen ten chlad.


5. When I Die


[S. Jelínek / S. Jelínek - Z. Lípová]

When I die...

What is gonna happen with me when I fall?
What feeling?
Can I feel anything at all?

When I die...

You know'st 'tis common all that live must die
Passing through nature to e t e r n i t y.

There must be a place for my desolate soul
Out of body that wasted away and suffered from sorrow.

When I die...

Forever you will wipe away every tear from my eyes
And there'll be no more death nor sorrow nor crying.
Forever you are with me to the end of the age
And there'll be no more pain for the former things have passed away.

It turns my eyes into my very soul
And there I see the things I wanted to know....

...When I die.

[Czech translation:]

Až zemřu...
Co se mnou bude až zemřu? Jaké pocity?
Jsem schopna vůbec cítit?

Až zemřu
Už je to tak, že lidé umírají
A žitím se na věčnost ubírají.

Přece musí být někde místo
Pro opuštěnou duši
Ze svého zchátralého těla trýzněného bolestí.

Až zemřu
Ty mi vždy setřeš každou slzu z mých očí
A nebude již smrti ni žalu ni nářku.
Navždy budeš se mnou až do skonání věků.
Již nebude více bolesti neboť co bylo,
Pominulo.

Až zemřu
A to zrak mi obrátí až na dno duše
A tam spatřím věci jež jsem chtěla znát.

...až zemřu.


6. The Request


[S. Jelínek, T. Braxatoris]

Into the sea I want! Into the sea!

I want to merge with the sea,
With this stormy azure space!

Into the sea I want! Into the sea!

And ships float.
They flow to shoreless horizons.
Their white sails blow with sorrow.
Let my life be severed
Like a suddenly disappearing sail.

Should the death come,
Let her come.
Let me shine like the flesh of light above the stormy space!
Let me merge as a sail with the blue horizons!

Into the sea I want! Into the sea!

[Czech translation:]

Prosba

V moře chci, v moře!

Chci splynout s mořem
S bouřným azurovým prostorem!

V moře chci, v moře!

A lodě plují, plují k bezbřehým horizontům,
Jejich bílé plachty se nadouvají smutkem.
Ať se můj život přerve,
Tak jako naráz zmizí plachta.

Má-li už přijít smrt, ať tedy přijde.
Ať jako paprsek světla
Problesknu nad bouřným prostorem!
Ať jako plachta splynu s modrým obzorem!
Splynout chci s mořem!

V moře chci, v moře!


7. Erection


[D. G. Michajlov]

[Instrumental]Thanks to info for sending these lyrics.
Thanks to Damned for sending Czech translation of these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DYING PASSION LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -