Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DUSK LYRICS

1. A Broken Dead Soul


Minden ima és sikoly
Mit üvöltöttem egykor
Minden belsõ fájdalom
Mely lelkemben tombol

Az élet lángja
A lét kardja
Hasítja lelkem
El kell mennem

Annyira vágyva el...
Hogy elértem...
Minden kapu kinyílt
Leállt szívem megnyílt

Vágyni messze el
Átlátni mindenen
Túl az életen
Túl mindenen

Porladó testem hamvain
Átlépek a halál kapuin
Az elhagyott élet szálait
Mindörökre elvágom

Hív egy holt hely
Hol kopár minden
Hol nem terem
Semmilyen élet

Vár egy halott hely
Ahol nincs élet...
Örök kárhozat
MI feloldozhat

Csak sötét és halál
Érzelem mentes sivár
Végtelen örök üresség
Egy halott Sötétsé

Nincs itt se fény
Se más ami él
Csak halott végtelen
Minden élettelen

Fojtogató füstös
Rohadó bûzös
Bomló tetmek
S holt szemek

Meghallgatott imák helye
Sötét lelkek szentélye
A megmaradt vágyam
Rohadni a halálban

Pusztító gyülöletként
Fojtogató ködként
Lerombolni a világot
S elérni a halálom

Rohadni a halálban
Izzó gyülöletben
Örökké küzdve
Az élet ellen...

Elégett életek
Rohadó tetemek
A halálnak szaga
S pusztító szava

Megpihenve és megnyugodva
Egy végtelen halálban
A roahdó halálban
A végtelen Sötétben

Rohadni a halálban
Izzó gyülöletben
Örökké küzdve
Az élet ellen....

Füstként szállni
A hamvak fölött
Örök elmúlásban
Rohadni a halálban

Minden sötét vágy
Mi egykor hajtott
Most megszabadult
Egy örök halálban

Rohadni a halálban
Izzó gyülöletben
Örökké küzdve
Az élet ellen....

Egynek a Pusztító gyûlölettel
Ami elsöpör mindent
Egynek a mérgezõ köddel
Ami ellep mindent

Egynek a Halál suttogásával
Ami minden élethez szól
Egynek a Sötétséggel
Mi mindent megöl ...

Rohadni a halálban
Izzó gyülöletben
Örökké küzdve
Az élet ellen....

Rohadni a halálban
Izzó gyülöletben
Örökké küzdve
Az élet ellen....


2. In Eternal Death


Ott ahol a hideg csontig hatol..
Ott ahol a fényt sohasem látod...

A végtelenbe nyúló idők kezdetétől
A megmaradt fagyott érzések erejétől

Örök magányban
Örök halálban
Fekete ködben
Örök gyülöletben...

Távol a mennytől
Távol a fénytől
A fájó élettől
A gyötrelmétől

Mind jobban vágyva
Örökre bezárva
Egy végtelen sötétbe
Örök fekete ködbe

Örök magányban
Örök halálban
Fekete ködben
Örök gyülöletben

Most ott szállva
Örökre bezárva
Visszatérve hosszú időkre
E halott elhagyott helyekre

Gyülöletet merítve a csurgó
Csurgó véres folyóból
A fekete ködből
S örök sötétségből

Örök magányban
Örök halálban
Fekete ködben
Örök gyülöletben......


3. The Gate Of Hell


Hívni szólítani őt
Hívni hívni őt...

Odaadni testünk neki
Kapukat nyitni neki
Oltárrává válni
És meghalni

Meghalni Ő érte
A test kapuit feltörve
Meghalni Ő érte
A falakat ledöntve

Egy akarat! Egy harc!
Egy gondolat! Egy hang!
Egy cél! Egy vég!
Egy vég! Egy vér!

Odaadni lelkünk neki
Teljesen megnyílva Ő neki
Az Ő oltárává válni
Az Ő akaratává válni

Egy akarat! Egy harc!
Egy gondolat! Egy hang!
Egy cél! Egy vég!
Egy vég! Egy vér!

Érte élni és szenvedni
Érte halni és győzni
A Pokolban lebegni
Végre megnyugodni

Csak a Pokolban
Csak ott nyugalomban
Csak a Pokolban
Csak ott nyugalomban

Hívni szólítani Őt
Hívni hívni Őt

Kapujává válni
Örökre megnyílni
Övé a lelkem
Övé az életem

Szívem utolsó dobbanása
Az Ő suttogó hívása
Tiszta szívből hívni
Tiszta szívből akarni

Egy akarat! Egy harc!
Egy gondolat! Egy hang!
Egy cél! Egy vég!
Egy vég! Egy vér!

Csak a Pokolban
Csak ott nyugodva
Csak a Pokolban
Csak ott nyugodva

Egy akarat! Egy harc!
Egy gondolat! Egy hang!
Egy cél! Egy vég!
Egy vég! Egy vér!Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DUSK LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -