Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DISSIMULATION LYRICS

1. Aš Jusu Prakeikimas


Stovedamas ant kaukoliu kalno
Regiu besiraitančias šlykštynes
Jus šliaužiojantys purvyne
Nematote prašviesejimo
Traukdami vieni kitus
I melo liuną
Didžioji gyvate kelia galvą
Pakelkit akis
Ir pažvelkit aukštyn
Štai aš ugnies eros šauklys
Aš jusu prakeikimas
Kodel sukate nuo manęs akis
Ar ne jus didieji
Purvo drabstytojai
Bukit sutrypti mano prakeiksmo
Ir te pasiglemžia melo liunas
Besiraitančius mirties agonijoje
O jus išgirdę mano balsą
Atsiverkite savo demonui
Ir išvysite purve
Sužibusią jusu žvaigždę
Ir tik ji nušvies jums kelią
Aukštyn kur stoviu aš
Ugnies eros šauklys
Aš jusu prakeikimas


2. Suteikim Jiems Kančią


Pažvekit i nukryžiuotojo kuną
Štai jis bejegiškumo simbolis
Mazochistinis mokslas
Iš sukepusiu jo lupu
Kokia palaima masems kvailiu
Aš sedžiu gyvates soste
Gerdamas iš bedievystes taures
Skęsdamas ištvirkeliu glamonese
Po ju purpuriniais apdangalais
Aukso taures dugne
Aš išvydau vergus
Paklusniai atsisakiusius laisves
Ar neverti jie nuodingo spjuvio
Juk jie taip trokšta kančios
Suteikim jiems kančią
Tegu skausmas tampa
Ju gyvenimo palydovu
Tegu ašaros neišsenka
Laikant mirštančio ranką
Tegu visas gyvenimas tampa kančia
Juk tai ir yra kvailiu kelias i 'dangu'
Suteikim jiems kančią


3. Ju Septynetas


Pagimdyti chaoso iššaukti keru
Šliaužiantys žeme
Ir metantys pražuti iš aukštybiu
Jie požemio vaikai
Gulintis blogis tykantis aukos
Ju septynetas
Sužlugdyti didieji miestai
Užtvindytos žemes rytu
Jie dievu nuodai
Rukas kylantis aukštyn
Gailestis jiems svetimas
Akli jie besimeldžiantiems
Storiausios sienos ju nesulaiko
Galinga srove besiveržiantys
Maras jie
Ištuštinantis gyvenvietes
Kerštas jie senuju dievu
Ju septynetas
Chaoso pradžia
Jie iš ten
Erdve nežinoma niekam
Jie iš ten
Altoriai mirusiu šventyklu
Jie iš ten
Ju septynetas


4. Omega Et Alpha


Aš keliu aukso taurę
O Chaoso nuotaka
Mano kraujas gyvenimas mano
Atiduotas visatai atiduotas tau
Ar girdi kaip nutyla širdies plakimas
Dulkes be gyvybes
Vejai neškit jas i piramidžiu miestą
Ir te bedugnes sargai
Atveria jums kelią
O prakeiktoji
Akys žvelgia gašliai i begalybę
Aš išraunu meilę iš širdies
Paskęsdamas malonumu šventoveje
Tu suteiki turtus ir šlovę
Ir vis tik esu dulke tarp dulkiu
Išnykęs eone
Nematomojo rankose virtęs pelenais
Virtęs dulkem
Ir visa tai tampa neapykanta
Ir visa tai tampa malone
Nes tai mano kelias
Kelias nežinomas tau
Kaip nežinomas ir Chaosui
Pabaigoje ir pradžioje


5. Kol Viskas Niekur


Tikybos vergai išnyra iš tamsos
Aš jaučiu ju mirtiną kvepavimą
Nebylus šauksmas iš vidaus
Mano siutina esybę
Aukodamas gyvenimo ramybę
Arteju prie kraujuojančiu kuneliu
Šedevras iš anapus
Kunais nutapyta drobe
Aš seilejuosi iš nuostabos
Lytedamas gleivetą niekieno pasauli
Aš girdžiu šlamejimą tylos
Tyloje kvepavimą mirties
Niekada neatsiras to
Kuris atneštu man kažką iš ten
O pirštai liečia mane
Aš jus matau
Jus atsispindite kraujo klane
Jus atsispindite tol
Kol viskas jumyse
Kol viskas niekur


6. Karo Ugnys / I Dausas


Mirštančiu švokštimas
Ir šaltas plieno skambesys
Virš ukanotu giriu aidi
Žvarbiuose vejuose rudens
Kraujo upes teka
Stovi miglose mirtis
Kai isižiebia karo ugnys
Didybes amžinos vardan
Šimtai kariu lavonu
Nukloja šaltą žemę
Sustingę akys žvelgia
I toli be jausmu
Didi mirtis triumfuoja
Kai karo ugnys dega
Kai karo šukiai aidi
Iki pat sutemuThanks to Damned for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DISSIMULATION LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -