Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

DISSIMULATION LYRICS

1. Bilietas į cirką (Ticket To The Circus)


Kviečiu visus į pasaulio cirką -
Bilietas į jį jūs patys.
Susėdę ložėse nuleiskit galvas -
Šventais botagais dresiruotojai talžys.
Žinokit, jūs nebe žiūrovai,
Jūs dieviškos avių bandos dalis.
Sveiki atvykę į pasaulio cirką!
Jis traukia jus kaip peteliškes prie ugnies.
Susipažinkit su iliuzija,
Su savo atvaizdu,
Pagerbkit savo padermę
Plojimais ir ovacijom
Tikėkit, mato cirko šeimininkas,
Kas verda pragaro arenoj,
Kokie viduj paklusnūs,
O išorėj karingi jūsų žvėrys.
Jūs patys žvėrys,
Kuriuos kaip pasiklydelius
Dar reikia išganyti.
Sveiki atvykę į pasaulio cirką!
Jums tenka didelė garbė
Matyt nepridengtą save.

[English translation:]

I invite you all to the circus of the world
Where your soul is the price of admission.
Sit in rows and bow your heads,
As the ringmaster scourges with holy whips.
You are no longer spectators,
You are of the divine flock.
Welcome to the circus of the world!
Tempting you as a moth is drawn to the flame.
Be at one with the illusion,
As it is a reflection of yourself,
Honor your race
With applause and ovation.
The ringmaster sees all
Observing the writhing on hell's stage,
Yet how humble inside
And outwardly vicious are your beasts.
You are the beasts
Who just as the forsaken ones
Need to be saved.
Welcome to the circus of the world!
Great honor is bestowed on you
To behold thyself revealed.


2. Šliundra (Slut)


Eikš mano glėbin, nuodinga modernizmo šliundra,
Raitykis savo vystančioj palaimoj,
Sprink savo nuodėmingom seilėm,
Gomoros padugne,
Te tavo kirmėlėtu kūnu
Sotinasi nihilizmo šunys.
Progrsas veda į naikinimą.

[English translation:]

Let me caress you, poisonous slut of modernity.
Writhe in your fading revelry,
Choke on your venomous spit.
Vermin of Gomorrah,
Let the nihilistic dogs
Scavenge through your worm-riddled body.
Destruction through progress.


3. Praregėjimo diena (The Day Of Afflatus)


Ei, jūs, teisieji, stovėkit nulenkę galvas,
Klausykitės tų - kurie iš tylos.
Jie pranašauja akimirksnio karą,
Kai nebūtis užrėplios ant planetos
Spinduline liga - kaip angelas.
Jis ateis, kai tirpstantis gyvenimas
Ims plūst kaip alavas latakais
Į formas pragaro varpų,
Kurių gaudimas - tuštumos vibracija
Ar angelo šviesos galingas spinduliavimas,
Atlėksiantis laižyti kaulų ir mėsos.
O, tikintieji,
Jo vardo jūs bijokit, vadinkit radiacija.
Jo vardas - jūsų pabaiga.
Ir tūkstančiams mažų pasaulių
Užtems dangus nuo branduolinių saulių,
Vartus į rojų atrakins didi šviesa,
Klausykitės, aklieji, ji jau aušta.
Aušta ta diena, kai nuo maldų apkurtęs
Grįžta angelas
Su milijono rentgenų per valandą jėga.
Klausykitės tylos,
Tokia bus jūsų diena.


4. Šaltyje akmens (In The Cold Of Stone)


Sušokit! Paskutinį šokį!
O speigiratyje kaukiantys vilkai,
Raitykitės, kaip mirdami raitysitės
Prieš akmenį - kur velnias nešė -
Prieš akmenį - prieš tylą,
Kuri iš kraujo skerdžiamų aukų
Išspaudė paskutinį siaubą,
Bežadį sielvartą ir įtūžį.
Klausykitės!
Štai kaukia mirtingieji,
nutolę nuo akmens,
Niekingai tiesdami
Rankas į apgaulingą šviesą.
Akmuo, bedvasis luitas,
Vėsus kaip mirtingųjų viešpaties lavonas,
Kaip įšalas užgesusių akių
Mirties nemirtingumas.
Raidėm ant antkapio išplaukianti fantasmagorija -
Tai jūsų šmėkla simbolių tuštybėj,
Tarytum pasiklydus vizija,
Prabėgusio gyvenimo, iškalto akmeny,
Akmens gelmėj - kaip laiko kapsulėj -
Iš praeities į ateitį gabenamas vėsumas,
Kuris mirtim užpildys jūsų tuštumas.
Juk kosmosas didingas ir be jūsų.
Jūs atsimerkdami sukūrėt žvaigždes -
Pas akmenį keliaukit užsimerkę.
Jisai tamsa, slypinti po kaukole,
Jis amžinybė pati savaime.


5. Prasmekit (Go to Hell)


Kraujas iš venų, nuodai į žemę,
Negyvėlių inkštimas - gyvybė sunkias gilyn.
Šimtai karstų, liekanos juose belikę,
Aš skradžiai visa tai matau.
Esu aš kartais vienas visoje visatoj,
Kartais jūsų daug aplink mane.
Gyvi jūs dar vis...
Aš nematau jumyse nieko gero.
Mirties vežimas rieda,
Dovanos iš ponių rankų -
Gaudykit visi - jų daug!
Kad jūs prasmegtumėt, bjaurybės,
šliaužiokit, kabinkitės gyvenimo,
Įsikabinę raukit su šaknim.
Aš jus stebiu, jumis bjauriuosi,
Maudausi ligotų kūnų voniose,
Vaikštant po nakties galerijas
Gėriuosi įkapėm aprėdytais lavonais.
Jie dar nauji, negyvėlių inkštimas glosto širdį,
Aš skradžiai visa tai matau.
Keliauju tarp dviejų pasaulių -
Gyvi man mirę, mirę man gyvi,
Neapykanta iš jūsų egzistencijos.
Prasmekit!


6. Jums (For You)


Springdami gerkit neapykantos antpilą,
Jūs - pūvanti pasaulio plotme -
Rykit jį kaip ryja dykumose vandenį,
Taip ilgai brandintą mano sielos gilumose.
Tylomis burnodami išreiškiat garsiai meilę
Tikėdamiesi taip nupirkti vietą danguje.
Ei, atsigręžkit į mane - aš spjaunu jums į veidus,
Mano "meilė" jums gyvatės nuoduose.
Raitykitės veidmainiško gyvenimo euforijoj,
Kaip mūsų lervos raitos mėšlo krūvose,
Euforija pradings mirties agonijoj,
Ir beprasmybė išsityčios tunelio gale.

[English translation:]

Drink and choke on the cocktail of hatred,
You - the rotting veneer of the world,
Drink it like water that quenches the desert.
It has been nurtured in the depths of my soul for aeons.
Resentfully pouring your love,
Looking forward to buying your place in heaven.
Turn to me - I spit you in your face,
My "love" for you is like venom,
Writhe in the euphoria of your sanctimonious life,
Like maggots writhe in shit.
Euphoria will disappear in the agony of death
And insanity will mock you at the end of your journey.


7. Aš grifas (I Am A Vulture)


Skystas azotas iš pragaro angarų
Įstingdo beprasmybės įšalą į jūsų šiltą mėsą,
Ir ciniškom grimasom viepiasi mana tuštybė,
Maitėda mėgaujasi jūsų dvėsimu.
Iš kūno tuštumos į tuštumą be kūno
Keliauja pojūčiai, gyvastis, efemerija.
Dievai keliauja iškapotom akim,
Kaip kažkada kažkas vagonais krematoriumuos.
Nujautimas - tykojimas - užpjudymas -
Mano dalgiai prašiepia žaizdas,
Iš perkastų gerklių lipniais lašais
Kaip seilės persisunkia mano biblija.
Gašlumo dėmės, besotės nuodėmės
Užlieja mano sielos pradžiamokslį,
Godumo reitingai formuoja mano aurą.
Ryškėju aš - ryškėja grifas.


8. Atiduokit mirusius (Back The Dead)


Sukapotų sapnų šukėmis akla beprotystė sėlina,
Plaka juodais botagais šviesų nekaltą miegą,
Gedulingi kabliai susminga į paklaikusią girtą sąmonę,
Lėtai iš praeities keliauja artimųjų netekties siaubas.
Košmarų subadytomis gyslomis teka bemiegės naktys,
Prisirišimo žvėrys kaukia klastingą raudą,
Praeities pamėklės klajoja po nualintą psichiką
Ir tiesia kaulėtas rankas - atiduokit mirusius...
Atiduokit mirusius
Atiduokit mirusius
Atiduokit mirusius
Atiduokit į pragarą

[English translation:]

Prowling blind madness over the fragments of shattered dreams,
Flogging the light and innocent sleep with dismal whips,
Mournful hooks ravage frantic drunk consciousness,
The horror of bereavement clambers solemnly from the past.
Sleepless nights flow in veins wreaked by nightmares.
Beasts of affection sing diabolical lamentations,
Shadows of the past slug through the exhausted psyche
And reach with their bony hands - Back the dead...
Back the dead
Back the dead
Back the dead
Back to hellSubmits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


DISSIMULATION LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -