Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

CHRISTIAN EPIDEMIC LYRICS

1. Intro


Térj magadhoz drága lélek, ha van még neked istened
Ki szívét megosztja veled s közben bünteti, akit szeret
Mit most hallasz, el ne hidd, hisz lesz perc majd, hogy
elveszít, s vér lesz majd a bíborod
S csak ő érti meg nyomorod


2. Véristenkirályság


Szomorúan bolyongani
A rövid földi létben
Ez lett a sorsod és te
Tűrtél testben és észben
Minden ami van, ami volt
S mindent ami várt
Egy ember aki él vállal sorsot,
Tragédiát

Rettegés, amit sokan
Nem is sejtenek, te élted
A föld egész virágzó szépsége
Az ember zsákmánya lett

Zaj és bűz, tömeg és por
Szemét és fekély évszázadát éljük
Az Apokaliptika központja a vallásos válság
Romokban hever az ősi véristenkirályság
Mi a düh méhében fogant, a gyűlölet által vész el,
Állást foglal jelenkor ellen, rettenve testtel s ésszel

Az emberiség, mely eldobta
Az esélyt a megtisztulásra
Egy pillantás alatt
Az erkölcsi modellt a mélybe ásta
Az emlékek nyelvén üvölt
A keserűség és fájdalom
A véres kezeddel töröld meg
Álmodó fáradt homlokod
A szent szó által való misztikus
Isteni magány és elveszettség
A vonzalom ellenállhatatlan
Kényszerít az élettelen mélység

Hallgasd! Figyelmeztet az Apokalipszis bömbölése

[English translation:]

Bloodgodkingdom

Life is just a short and sad wondering in this world
Your destiny is suffering in body and mind like hero
Accepted everything there is and all that was coming
Like a man alive takes his destiny even if there's tragedy
Most don't even know about so much fear you lived
The blooming beauty of this world's man's prey
Mankind has blown its chance to purity
In no time the moral model got buried deep
Cynism, prostitution, perversion, isolation and falling souls
Look, how christianity's rotting our heart
Listen, The Apocalypse is warning us with roaring thunder
In the middle of this all's a religious crisis
The ancient bloodgodkingdom is razed to the ground
That conceived in the womb of hatred will be killed by it
It'll stand up against our age spreading fear through body and mind
The language of memories filled with bitterness and pain is roaring
Wipe off your tired, dreaming forehead with wour bloody hands
Divine mystical solitude through sacred words there's confusion
The depth of the afterlife is pulling this force can't be resisted


3. Könnyek Könyve


Már nem leszek néma szolga
Letépem magamról a maszkot
Egyetemes ez a küldetés
Ölni az életet, óvni a harcot

A könnyek könyvét írom
Halálos őszinte szerelemmel
A száztizenötödik szúrát
A könyörületesek vérével

Lökd el magad a parttól
Dobd el, ami eldobható
A szíved lüktető univerzum lesz
S a szemed örökké álmodó

Légy az ágyasom
Kit a jobbom birtokol
Nevek tudója légy
Ki előtt a világ térdre borul

Légy hallhatatlan áldozat
Az álomlátók szemében
Halált hozó szárnyas küldött
Az édenkertjében

Hét új eget teremts meg
Hét új evangéliumot
Lásd, hogy üres az életed
S dobd el mit más már eldobott

Írd te a könnyek könyvét
Halálos őszinte szerelemmel
A száztizedötödik szúrát
A saját véreddel

[English translation:]

Tome of Tears

I ain't will be the mute servitor anymore
And I tear down the mask
This mission is universal
To slay the life, protect the fight

I write the tome of tears
With lethal true love
The 115th sura
With the blood of the mercifuls'

Push away yourself from the shores
Throw away what need to be thrown
Your heart will be a throbbing universe
And your eye the eternal dreamer

Be my concubine
Who is own by my right
Be the knower of names
Before you the world is on knees

Be the immortal sacrifice
Within the dream seers' eyes
The death bringer, winged messenger
In the garden of Eden

Create seven new skies
Seven new gospels
See that your life is empty
Throw away what were
Thrown by the others

Write the tome of tears
With lethal true love
The 115th sura
With your very own blood


4. Utolsó Szavam


Születésed a hajnal pirkadása
Jelezted, hogy lassan feljön a nap
A nap amely mindenkit látni tanít
Érzékeny szívünk végre lát valamit

Megtanultam, hogy ki őrült ki boldog
Földre rogyva sírtam, s minden mosolygott
Üres a világ, nincs ember
Ki ne érdemelné meg a halált

Megtanultam, hogy e világból
Menekülni csak ölve lehet
Üres a világ, nincs ember
Ki ne érdemelné meg a halált

A könnyek végtelen tengerén
A magány csónakjában
Nyúlok egy haragos fegyverért
A nap vérző árnyékában

Utolsó szavam, őszinte imám
Jéghideg ajkam üvölt
Üres a világ, nincs ember
Ki ne érdemelné meg a halált

[English translation:]

My last word

Sophisticated words in the middle of nowhere
Words that belong to this material world
Reached me and touched me through sin
Setting my hands and lips free
Feeling filthy with excitement
My talent's slowly crumbling up
In a fewerish mellow solitude
My view of the world is unborn
Empty walls of scientific institutions
Are painted with mud from my gutts
If you live you must get dirty
Teach me world to love deceiving
There's no life without getting wounds
Loving words play with me more
My purple lips are fading with sorrow
Don't despise me if my soul's had enough
My dull mind is a hotbed of sins
A vile and spiteful faith that's what
My pagan self-loving has become
But once my hatred has grown big enough
I'll gather strength and leave it all behind


5. Angyalok Nyelvén


A véred hulljon záporban
Gyűlöllek, vágylak, kívánlak
Vadgesztenye illatod álmomban érzem
A lelkemet megöli, a testedet nézem

Ez az élet nekem szörnyű adósság
De adósa már csak neked vagyok
Megtanított félni a jóság
S gyűlölni gesztenye illatod

Imádtam ízed s lélegzeted
Mert bármi voltál a vérem voltál
Megálmodtalak és teremtettelek
Égő izmaim csak érted égtek

De te más emberek verejtékét hordtad
Míg én imádtam kasmír bőröd illatát
S idegen lelkek termékeny vére
Bejárta tested minden zugát

Az angyalok nyelvén szólt a tested
Bár szeretet már rég nem volt benned
S az új világ így talált meg engem
Porladó múlt, rothadó kezdet

[English translation:]

Your scent

Let there be blood fall like rain
I detest you and I crave for you
I dream about your chestunt smell
It's killing my soul to look at your body
This life's a horrible debt of mine
And you are the last one I owe to
I keep burning myself cause I'm good
So I've learnt to hate your odour
I adored your taste and every breath
Cause no matter what you were blood from mine
You lived in my dreams so I created you
Every move of my muscles were burning for you
Your skin tasted of the sweat of strangers
While I loved your cashmere' skin
You welcomed those strangers' sperm and blood
Into every corner of you body
You sliped into an angel's skin and called me
But the feeling of love has long gone
The new world has found me so
With a rotten past that follows a rotting beginning


6. Ördögi Anyag: Ember


A világ amelyet megvetek
S ő is megvet engemet
Megszülte ikergyermekünk
A neve bosszú s gyűlölet

Mind hozzám tartozik, mint a gyertyához a fény
A csókhoz a vágy, húshoz a vér
A halál ujjai homlokomon
Áldj meg és vigyázz rám angyalom

Siet az idő s csodát lát a világ
Csontos kezeivel ölelte át fiát
Az örök világosság részese leszek
Többé a szó szívem nem gyengíti meg

De én sem gyengítem másét
Tudom nincs hozzá jogom
Mézet reméltem és epét nyeltem
Rózsákkal behintett ágyamon

Szajhák oldalán ébredek
Félúton élet és halál közt
Könyörögtem sokszor, hogy szeressetek
Balga, büszke, ember ördög

[English translation:]

Devils material: Human

The world I look at with contempt
It despises me in return
Has given birth to our twins
The name is vengance, the name is hatred
They both belong to me, like light to candle
Like kiss to lust and blood to flesh
I feel the Devil's cold kiss on my face
Bless me and caress me my Guardian Angel
Time Flies and the world's witnessing a miracle
His bony hands embracing his son
I feel the Death's cold kiss on my face
Bless me and caress me my Guardian Angel
I'll be part of The Eternal Light
Never will words ever weaken my heart
I feel the Death's cold kiss on my face
Bless me and caress me my Guardian Angel
And never will mine weaken others'
I have no right to do so
I hoped to honey and I tasted bile
Lying on my bed of roses
Sunrise finds me with whores on my side
Halfway between Life and Death
I prayed so much for being loved
By you foolish and proud human devils


7. Emberen Felül


Népem a kárhozottak és bűnök népe
Túl régen élek e romló testbe
Tisztíts meg áldott emberi szellem
Ne kényszeríts már hogy, élnem keljen,

Életem egy magányos árnyék
Ki kését fenti gyermekek torkán
S magam állok most magam előtt
Bosszút állni mint dühöngő orkán

Tudatára ébresztem a világomat
Haldoklunk itt már mindannyian
Az ódon testem, nem lel nyugalmat
Hát kövek alatt hadd nyugodjon sírban

Emberen felül levő erőket
Felismerve, megnyitva
Egyéniség önállóságát
Elvesztve, módosítva
Világnak soha nem remélt
Mélységét átjárva
Önnön sorsunkat
Vállalva, írányítva

Fény csak abban válik áldássá aki végső
Nem osztható, utolsó és tovább nem fejthető
Azt ragadja meg, azt emeli fel, s újra álmodja
A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja

Elveszett hitemmel, keserű szavakkal, a tudatom hívott (téged)
Jelekkel melyeket álmatlan éjszakám során magába szívott

[English translation:]

Beyond human power

My nation is a damned and sinful nation
I've lived far too long in this rotting body
Purify me blessed human spirit
Don't force me to live any longer
My life is just a lonely shadow
Honing it's blade on infants' throat
I'm standing face to face with myself (now)
To take revenge like a furious tornado
I'm making my world realize
We're all dying here
My ancient body can't find rest
So let it rest in peace in the grave
Powers beyond human means
Were recognized and opened up
Independence of the individual
Becoming lost and altered
Never hoped experience
On this Earth
We accept and control
Our own destiny
The light in one's soul can become a blessing only in
The one and only, not divided, last and unsolved
The light will catch you and lift you up, you'll be reborn in a dream
Happiness is all yours if you bear it and share it
With all my lost faith and bitter words in my mind called
When sleepless nights came to suck up in my brain


8. Bűnök Révén


Művelt szavak a világ végén
Kócból és gyapotból fonva
Megérintett bűnök révén
Ajkam s kezem feloldva
Oly izgatóan oly mocskosan
Morszolja fel tehetségem
Lázas krémes elhagyatottságban
Születik világnézetlenségem

Tudós épületek üres falaira
Beleimtől fakadó sárral festi
Élet ára a beszennyeződés
Taníts világ bitorlást szeretni.
Senki nem bírja mély sebek nélkül
Szerelmes szavak, játsszatok velem
Lemondó ajkam bíbora vénül
Ne vess meg, ha megtelik lelkem

Tompuló agyam a bűn tenyészhelye
S már gonosztevő, aljas gyűlölködő
Hitéé vált, pogány ön-szerelmem

S ha gyűlöleteim már eléggé nagyok
Erőm lesz hozzá s mindent itthagyok


9. A Tűz Éjszakája


Magába foglaló világ végén
A természet fonta a sorsod
Tanultad ezer hazug nyelven,
A fügefa csak fügét teremhet

Élni születtél nem istennek
Anya szült, kit megölt a bánat
Adott tüzet egy vadléleknek
S hitte az átölelt test sohasem fájhat

Mély, mély ez az érzés
Belülről feszít kívülről eltakar
Gyermek vagy kit az anyja altat
S én fogom kezed, őrzöm álmodat

De az álmot gyilkolja az ébredés
S a világ megsebzi homlokod
Szemedbe vér folyt, eltűnt mi szép volt
Hát könnyezni többé már nincs okod

Harci ménekkel indulunk. Új feltámadás

[English translation:]

Night of Fire

Covering world
For the nature span your fate
Learnt in thousands of lying languages
Fig can bear only fig
Born for live not for being a God
Mother killed by sorrow gave birth to you
Give fire for a wild soul
And thought embranced
Body can never hurt
Deep, deep feeling
Stresses inside hides outside
You're child lulling by your mother
I hold your hand and guard your dream
But awakening kills dream
The world bruises your forehead
Blood runs to your eyes,
Every beauty disappears
No cause for crying anymore
We start with martial stallions, new resurection
Gehenna will be our doss, new redemptionThanks to nortai for sending these lyrics.
Thanks to farkasdavid for sending English translation of these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


CHRISTIAN EPIDEMIC LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -