Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

CHRISTIAN EPIDEMIC LYRICS

1. Purgatory II


[Instrumental]


2. Újászülettett


Új testet s új lelket adott
szárnyaival vállamhoz ért,
két szemével a szemembe nézett,
s a világot láttam, mit senki sem ért.

Látom s hallom,
egy altatódalt dúdol,
az arcán pergett egy könnycsepp
s a háborúra gondolt.

Halálom napján, ha visszanézek
mély kétség járja át lelkemet
s remegő hangom az ő szaván szól,
lesz-e majd, aki eltemet.

Mindent égető, máglyák hamvát,
a szél kavarja.

Ifjak s vének vérével festi,
fohászát falra.

Szemében láttam a koponyák hegyét,
a vértől áztatott Golgotát,
s láttam csalódva kínjai közt,
égni a béke templomát.


3. Silentium


Tested s lelked csendesedjen
s az Isten keze kiemel
irtózatos lesz érintése
s a sötétség titka felölel

Én a hajnal s harmat gyermeke
Silentiumot hirdetek
megnyílt előttem a bölcsesség
300.000 kapuja

Testemnek húsa égő tűzzé
változott metatron
a lekek világának helytartója szól
s nem marad se csont se por

Meg nem hallgatott imák szólnak
s szívedben a bűn túlsúlyra jut
fel kell égetned a földi világot
s a létezés világába nyitsz kaput

Elfelejtesz örökre nevetni
s meggyűlölöd könnyeid,
érzed, hogy a jéghideg vérrel
meg nem váltott szíved telik

Mindannyian átélitek majd
az embernyúzás minden kínját
s nyelveiteket összerágva a kínban
fogjátok inni egymás nyálát

Terhes anyád termékeny méhét
összetört csontoddal tépik majd szét
s egyetlen gyermeked érintetlen testébe
minden őrült s állat üríti nedvét


4. Újra Kísért


Szemem fényét vesztem el
a világ eloldott keze által,
az úr haragja az ember haragja,
s a szenvedés kútja az ember maga.

Az álmom újra és újra kísért,
könnyekben látom gyermekem szemét.

S a lehelet a jéghideg szobák falán,
csábítja őt a holtak után.

S ha kinyitom szememet, mindig temetnek,
egy másik anyát egy másik gyermek.

Sokan sírnak s futnak riadtan
de én már nem, én maradok szakadatlan.
Nekem az élet már nem árthat,
láttam minden árnyát a világnak.

Az elmúlás zenéjét kórusok zengik,
s a jéghideg szél fagyos dalt hegedül.
Szerelmünk ágya mint néma sír néz rám,
mennyi emlékkel állok itt egyedül.


5. Eltörölt Világ


Mindenek felett,
Akaratom teljes tudatában
Egy új isten vezet, ki meglátja
Vérző lelkem a sárban.

Mindenek felett,
Egy csalhatatlan igaz érzés áll
Világ gyűlölet,
Isten eldobott világa felett.

Mindenek felett, megfáradt
Lelkemet kutyák falják
Hogy ne halljam már az utolsó
Igaz ember hazug szavát.

Már nem vezérel a vágy,
Sem az élet, sem a szerelem vágya,
Elfojtott dühöm nem vezet,
Gonosz szavaim szándékával.

Szép hitvesem látom
Egy törött tükörben
Ruháját mossa
Vértől hófehérre

Romok közt egy meztelen gyermek
A friss hóban egyhelyben áll,
Könnyes szeme nem hiszi el,
hogy senkije se matradt már.

Remegő ajkain idegen szavak,
Kérdez vádol de senki nem felel,
Látja, hogy nincs több igaz ember,
S a szégyentől testem élve bomlik el.


6. Nincs Holnap


Átszellemült gyülekezet
Mely a hitről nevezte el magát
De a hit hűséget jelent ami
tőlük mindíg távol állt

Megrontott testben kényszerí élni
S a világ minden báját elveszi

Jöjj s tartsd meg lelkedet
Én mint a néma hallgatok
Ne végy szádba új éneket
S ne mutass már több áldozatot

A hazugságot Te mondod ki
S ha gyenge vagy elhiszed
A mélységből szólok halld hangomat
Az igazságot meg kell értened

Modern barbarizmust teremt
hol a félelem a jövő útja
Letűnt idők katedrálisát
Mások kezével építi újra


7. Felszentelés


Már nem csak látom
Én értem is a világot
Nem csak az embert
A mindenhatóságot

Nincs test nincs lélek
Nincs megbonthatatlan egység
Testem csak hús a csonton
Mely megváltja öngyilkos álmom

S ha majd eljő a perc, hogy az életem
Saját kezemmel bobjam el
Bűnöm az Isten szemébe köp
S keserű szívem örök békét nyer.

A tükörben hóhérom szemét látom
Bűnös testem felszentelem
Bűnök mocska a hamis kegyelet
Új utat vág s mossa kezem

A birtokolt világ kivet engem
Hol nincs erkölcs ott nincs remény
Hol az egyház minden gondolat ellen
Emberek vérével védi hitét

Kezemet szívemre teszem
S elhatalmasodik rajtam egy gondolat
Életem miden rezdülése
Mennyiszer bántott meg másokat

Várom a béke perceit
Hisz boldog tudom csak akkor leszek
Ha az élet kegyetlenségeit
A temető csendje váltja fel


8. A Holtak Lelke


Elmét derítő tiszta láng
Tisztító tűzként szálljon ránk,
Nyugalmat hoz a holtak lelke,
A dicsőségét nyerje el.

A holtak akik mindent láttak,
Kereszthalált s minden háborút
Testvéreket kiket elvesztettek,
Gyermekeket anyátlanul.

Látták csecsemők kivájt szemét,
Éhezők bőrén a halál sebét
milliók könnyének örvényét,
Névtelen sírok keresztjén a vért.

Tudják ki vagy! Vértől ázott
Jézus gyilkos katonája.
Ki keresztet vetsz s ölni indulsz,
S lelkedet tövis koronázza.

Látnak amikor térdre borulsz,
Látnak amikor keresztet vetsz,
Tudják, hogy ölni indulsz,
S mindenki kegyvesztett lesz.


9. A Próféta


Átkokból emeltünk templomot,
Pentagrammok erdején
A pokol minket vár, ott ülünk
Majd Baphomet jobbján
Nem kell egy álszent isten hazug jósága
Szolgálnak majd az angyalok,
Vigyáznak ránk a csillagok
Halotti tort ülünk, s megisszuk
Jézus vérét

Ha a szem a lélek tükre,
A tiedben nem látok mást
Csak keresztény ragályt

Minden kérdésben ott a válasz,
S ha majd tűz öleli át a testemet
Purgatórium édes simogatása ad
Mindenre végső feleletet
Engem nem érdekel Jézuz haragos ökle,
Nem veszek bűnbocsánat cédulát
Ha mindenki féli Isten hatalmát,
Én nem

Lépjünk át Minden határt,
Ördőgi bűbáj megbabonáz
Érzem a kínt, s a szenvedést,
Minden nap újra gyönyört ígér

Porban háltam az ördög lányával,
Szemében látom arcom tükrét
Számomra mindíg Ő lesz a bálvány,
S szívem helyén lángol a jég
Inkább leszek első a pokolban,
Mint utolsó a mennyben
Ikerhold van kelőben,
S csillagok ragyognak felettem

Kikiáltom Júdás bűntelenségét,
Megtagadom Jézus királyságát
Hazug a szó, mely elmondaná,
Az áldást az utolsó vacsoráná
Kereszten haljon, ki a kereszttel él,
S vakon higgye Jézus ígéretét.

Lángba borulnak a templomok,
S a kereszt királysága véget ér
Áldottak legyenek a bolondok,
Kövessék Isten földi helytartóját.Thanks to Damned for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


CHRISTIAN EPIDEMIC LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -