Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

BURZUM LYRICS

1. Det Som En Gang Var (Was Einst War)


[Juni -92]

Imellom buskene vi stirret på de
som minnet om andre tider
og fortalte at håpet var borte
for alltid...

Vi hørte alvesang og vann som
sildret

Det som en gang var er nu borte
alt blodet...
all lengsel og sorg som hersket
og de følelser som kunne røres
er vekk...
for alltid...

Vi døde ikke...
vi har aldri levd

[Was einst war]

[Juni -92]

Durch das Gebuesch starrten wir
auf jene
die uns an andere Zeiten
erinnerten
und sagten, dass alle Hoffnung
fuer immer
entschwunden war...

Wir hoerten Elfengesang und
Wasserrauschen

Was einst war, ist nun vorbei
all das Blut...
all das Verlangen und der
Kummer, der herrschte
und die Gefuehle, die man greifen
konnte
sind nicht mer...
fuer immer...

Wir sind nicht gestorben...
wir haben nie gelebt

[English translation:]

Between the bushes we stared
At those who reminded us of another age
And told that hope was away
Forever
We heard elven song and
Water that trickled

What once was is now
Away
All the blood
All the longing and pain that
Ruled
And the emotions that could be stirred
Are away
Forever

We are not dead
We have never lived


2. Hvis Lyset Tar Oss (Wenn Das Licht Uns Nimmt)


[Juli -92]

En åpning i skogen
hvor solen skinner
Hindret av trærne fanges vi
i denne guds åpning

Det brenner det svir
nar lyset slikker vårt kjøtt
opp mot skyene en røyk
en sky av våres form

Fanget av begravelsen
pinse vi av guds godhet
ingen flammer intet hat
de hadde rett vi kom til helvete

[Wenn das Licht uns nimmt]

[Juli -92]

Eine Lichtung im Walde
wo die Sonne scheint
Eingeschlossen durch Baeume
sind wir gefangen
in dieser Lichtung Gottes

Es brennt, es schmerzt
als das Licht unser Fleisch leckt
gen Himmel, Rauch, eine Wolke
unserer Form

Gefangen durch das Begraebnis
gequaelt durch die Guete Gottes
keine Flammen, kein Hass
du hattest recht - wir kannen in die
Hoelle

[English translation:]

A glade in the wood
Where the sun shines
Between the trees we are imprisoned
In this God's glade
It burns it scorches
When the light licks our flesh
Goes toward the sky a smoke
A cloud of our form
Prisoners of the burials
Tormented by God's goodness
No flame no hate
They were right we have come to Hell


3. Inn I Slottet Far Droemmen (In Das Schloss Der Traeume)


[August -92]

Gjennom tåkete daler
mellom dystre fjell
under grå skyer
mitt i svarte natt

på en stolt hest
iført svarte klær
sterke våpen i hånd

Uendelig med døde trær
en evighet av kulde
over stokk og stein
inn i skyggene...

Ut fra tåken
ut fra mørke
ut fra fjellets store skygge
drømmens slott...

da stopper rittet
som varte i en livstid
for herren går (Inn i slottet fra drømmen)

[In das Schloss der Traeume]

[August -92]

Durch neblige Taeler
inmitten purpurner Berge
unter grauen Wolken
in der schwarzen Nacht

Auf einem stolzen Pferd
in schwarzem Gewand
schwere Waffen in der Hand

Die Unendlichkeit toter Baeume
ewige Kaelte
ueber Stock und Stein
in die Schatten...

Aus Nebel
aus Dunkelheit
aus dem Schatten der Berge
das Schloss der Traeume...

Dann endete der Ritt
der ein Leben lang dauerte
der Herr schreitet (In das Schloss der Traeume)

[English translation:]

Between misty vales
Between gloomy mountains
Under gray clouds
In the black night
On a proud horse
In black clothes
Strong weapons at hand
The infinity with dead trees
An eternity of cold
Over stone and wood
In the shadows
Out from the mist
Out from darkness
Out from the big shadows of the mountain
The castle of the dream...
So ends the ride
That lasted a lifetime
For the master goes (in the castle of the dream)


4. Tomhet (Leere)


[September -92]

[Instrumental]

[Leere]

[September -92]

[Instrumental]Spilt inn i Grieghallen Lydstudio September '92
Produsert av Greifi Grishnackh og Nytten.
Koverbilledkunstverk av T. Kittelsen.
Musikk og tekster laget og fremfoert av Greifi Grishnackh

Hvis Lyset Tar Oss er dedikert til mine broedre, Fenriz og Demonaz.
Nordens Skalder, foelg den brune lampe og dens Hofding!

"Hvis Lyset Tar Oss" means "If The Light Takes Us"

Thanks to blame, torswin for correcting track #1 lyrics.
Thanks to torswin for correcting tracks #2, #3 lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


BURZUM LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -