Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

AZAGHAL LYRICS

1. Agios o Baphomet


Agios o Satanas
Agios o Baphomet

Veni, omnipotens aeternae Daibolus!

Ylpeys sydämmessäni
Ylistän heitä jotka iskivät naulat
Ylistän heitä jotka iskivät keihään
Jeesuksen kristuksen ruumiiseen

Kiellän jumallanne
Kiellän vapahtajanne
Minä oksennan tulikiven katkuisen
Mustan vihani teidän päällenne

Agios o Satanas
Agios o Baphomet

Tulkoon hurmos
Laskeutukoon pimeys
Saapukoon kaaos
Agios o Satanas!

Murentukoon temppeli jehovan
Mädäntyköön mielet lampaiden
Minä syljen teitä kasvoille
Nauran synnin käsitteellenne

[English translation:]

Agios o Satanas
Agios o Baphomet

Veni, omnipotens aeternae Diabolus!

With pride in my heart
I praise the ones who stroke the nails
I praise the ones who drove the spear
In the body of jesus christ

I deny your god
I deny your saviour
I vomit my sulphurous
Black hatred upon you

Agios o Satanas
Agios o Baphomet

May the rapture come
May the darkness fall
May the chaos arrive
Agios o Satanas!

May the temple of jehova crumble
May the minds of the lambs rot
I spit on your face
Laugh at your concept of sin


2. Nekromanteia


Ei makua jonka elävä maistaa
Ei tuskaa jota elävä tuntee
Syöpäläiset ihollani
Ryömivät pois kuten nahkani

Kuten maan muta ja multa
Kieleni suussasi välkehtii
Kienaten madot ryömivät sisääsi
Häiritsevällä väkivallan vääryydellä

Suutele rummista - Sappinesteistä ja kylmää
Suutele ruumista - Elämästä karkotettua
Suutele ruumista - Sappinesteistä ja kylmää
Suutele ruumista - Tunteista irrotettua

Synti olen ollut ja
Jumalanpilkaksi olen tullut
Tunne sanoinkuvaamaton
Kuten helvetit joista olen tullut

[English translation:]

No taste that the living can taste
No pain that the living can feel
The vermin on my flesh
Crawl away like my skin

Like mud and dirt from the ground
My tongue flickers in your mouth
Profane worms they crawl inside you
Profoundly disturbing, violently wrong

Kiss the corpse - Of bile and cold
Kiss the corpse - Banished from life
Kiss the corpse - Of bile and cold
Kiss the corpse - Detached from emotions

Sin is what I´ve been
And blasphemy is what I´ve become
A feeling like no-other
Like the hells from which I came


3. Codex Antitheus


Erämaan hedelmättömään kamaraan
Laskee kuoleva aurinko
Polttavaan hiekkaan hautautuu
Seuraavat tuhat vuotta tulessa leväten

Ei valo johda vapautukseen
Toivomalla eivät vuoret siirry
Antikristuksen henki johtakoon meitä
Salatun tiedon ja nautinnon tiellä

Antitheus, Satanas!
Kali yuga satya!

Esoteerinen henkinen matka
Jossa kaikki polut päätyvät yhteen
Kaartavat lopussa vasemmalle
Käärmeen tykö pelastukseen

Antitheus, Satanas!
Kali yuga satya

Tämä on se voima joka tuhoaa
Tämä on se voima joka alistaa
Tämä on se voima joka kukistaa
Tämä on se voima joka vapauttaa

[English translation:]

Into the desert´s fruitless soil
Sets the dying sun
Buried into the burning sand
Resting in fire for a thousand years

Light does not lead into deliverance
Mountains won´t move with hope
The spirit of the Antichrist will lead us
On this path of secret wisdom of desire

Antitheus, Satanas
Kali Yuga, Satya!

Esoteric spiritual journey
Where all paths merge in - into one
Curving towards left
To the Serpent, to salvation

Antitheus, Satanas
Kali Yuga, Satya!

This is the power which destroys
This is the power which subdues
This is the power which conquers
This is the power which liberates


4. Kumarra Petoa


Ja syvyydestä nousi peto kirjoitettu
Seitsemän päätä ja kymmenen sarvea
Ja kaikki, jotka maassa asuvat, kumartavat häntä
Hänen lukunsa on kuusisataakuusikymmentäkuusi

Tuhat kuoleman enkeliä rutonsyömine siipineen
Kantavat helmoissaan tuhatta kuoleman tautia
Tuhat hirtettyä pappia häväistyinne kirkkoineen
Julistavat ilosanomaa: Antikristus on saapuva!

Anna sinä anteeksi,
Ja minä annan miekan tulla sinun ylitsesi
Anna sinä vapahduksesi,
Niin minä oksennan sen kasvoillesi

Kumarra petoa!
En alistu teidän tahtoonne
Kumarra petoa!
En nöyrry teidän uskoonne

[English translation:]

And from the abyss rose the propheted beast
Seven heads and ten horns
And all who live on earth shall bow to him
His number is sixhundredsixtysix

Thousand angels of death with plague eaten faces
Carry thousand fatal diseases in their bosoms
Thousand hanged priests with their desecrated churches
Proclaim tidings of happiness, Antichrist shall arrive!

You can give me your redemption
I´ll give you a taste of my blade
You can give me your salvation
And I´ll vomit it back to your face

Bow to the beast!
I won´t subdue under your will
Bow to the beast!
I won´t humble myself into your faith


5. 30 Hopearahaa


Me, kaaoksesta syntyneet
Kiroamme nimesi
Nasaretilainen
Kärsi ja kuole

Vain kolmekymmentä hopearahaa
On säälittävän henkesi hinta
Olet arvoton meille
Kärsi paska, kärsi ja kuole!

Ruokokepillä kasvoihin
Tappurakruunu päähän
Purppuraviitta harteillaan
Häväistynä ja hakattuna
Me nauramme sinulle
"Jumalan poika, juutalaisten kuningas"

Missä ovat kannattajasi
Kun kuljet häpeäpolkua
Kohti Golgathaa ja kuolemaa
Missä ovat kannattajasi
Oi suuri messias?

Kummulla Golgathan ruumisii mätänee
Korkeammalla kuin muiden
Juutalaisten kuningas
Saatanan orja helvetissä!

[English translation:]

We, born of the Chaos
We curse your name
Nazarene
Suffer and die

Mere 30 silver coins
The price of your pity life
You are worthless to us
Suffer you shit, suffer and die!

With reed cane into the face
Crown of thorns into your head
With a crimson cloak on your shoulders
Desecrated and beaten up
We laugh at you
"Son of god, king of jews"

Where are your followers
When you walk on the path of shame
Towards Golgatha, towards death
Where are your followers
Oh great messiah?

At Golgatha your corpse rots
Higher than the others
King of jews,
Slave of Satan in Hell!


6. Viha Verestä


Viha hiljaa yön varjoissa
Liukuvi aavekuvina sydämmeesi
Kulkee ääneti kaaoksesta
Yön sinisen syvyyden yli

Viha verestä - Verestä maa
Maasta voima - Voimasta viha

Tunnetko vihan
Hän on suuri ja väkevä
Salaa puristaa kätesi nyrkkiin
Tunnetko vihan
Hän liekin lailla polttaa sisimpääsi

Hän antaa kaiken mitä tarvitsette
Avaimet kuoleman maahan
Ja työntää portista sisään
Kun epäröit vielä

Hän antaa tuhat lupausta
Jotka kaikki ovat tyhjiä
Käärmeen lailla kuiskii
Korvaan heikon seuraajan

Hän on voima niille jotka hallitsevan
Pelko niille joita hallitaan
Viha verestä, verestä maa
Maasta peto, pedosta voima

[English translation:]

Hatred, silently in the shades of night
Eerily glides into your heart
Quietly drifts from Chaos
Across the blue depths of night

Hate from blood - Blood from the earth
From the earth, strength - From strength, hatred

Do you know hatred
He´s great and omnipotent
Secretly forces your hand into a fist
Do you know hatred
Like a flame he burns inside you

He gives your everything you need
Keys into death's kingdom
And pushes you in from the gate
While you are still hesitating

He gives a thousand promises
All of which are empty
Like a snake he whispers
Into the ear of the weak follower

He is strength to those who rule
Fear to the slaves
Hate from blood, blood from the earth
From the earth the beast, strength from the beast


7. Raatosielu


Tyhjään rukouksesi kaikuu
Jalkasi eivät vie karkuun
Kirkkosi seinät eivät kanna
Ristisi eivät turvaa anna

Se hakee joka karitsan
Tiedät sen saapuvan
Euforisen vihan humaltaman
Saatanan koskettaman
Väsymättömän vainoajan
Helvetin kuolleen koiran
Repii rikki, raatelee
Syö sinut synteinesi

Vie sinut riutumaan
Rakokauhun vallassa
Saa raatosielusi huutamaan
Tuskaa ilman toivoa

[English translation:]

Your prayers echo into emptiness
Your feet can´t carry you into safety
The walls of your church won´t hold
Your crosses won´t keep you safe

It takes every lamb
You know that He will arrive
Drunk from euphoric hate
Touched by Satan
Tireless oppressor
Dead dog from Hell
Rips apart, lacerates
Eats you and your sins

Takes you to languish
Overrun by panic
Makes your carcase soul scream
Suffering without hope


8. Kuningas Saatana


Tuomion hetki
Silmänräpäys ikuisuudessa
Viimeinen rukous
Vain kuiskaus tuulessa
Kuolema
Saapuu siivin mustin varkain
Peittää kuun
Pimentää auringon

Kansa matojen, kumartakaa!
Helvetinportit aukeaa
Kansa matojen, vaviskaa!
Kuningas Saatana!

Hiiden pedot, Helvetin koirat
Saatanan legioonat
Armeijat kuolemattomat
Pimeys, totaalinen
Lopullinen
Murskaa uskon
Tuhoaa toivon

[English translation:]

Moment of judgement
Blink of an eye in eternity
The final prayer
Just a whisper in the wind
Death
Arrives on black cunning wings
Hides the moon
Darks the sun

Population of worms, bow down!
The gates of hell open
Population of worms, tremble!
King Satan will arrive

Beasts from the abyss, dogs of Hell
Legions of Satan
Immortal armies
Total darkness
Everlasting
Crushes faith
Destroys hope


9. Sieluton


Jäätävään veteen
Ajatusten virtaan
Lasken raatosieluni
Kuluneen, raadellun
Rannalle jää kylmä
Muisto elämästä
Ontto kuori
Tyhjä, sieluton

Kylmä musta vesi
Nielaise minut kokonaan
Kuluta elämä minusta
Kylmä musta vesi
Puhdista sieluni

Seison rannalla vaiti
Katsellen
Kuinka henkeni lipuu hiljaa
Yli mustien vesien
Ääneti kuin aave
Seilaa yhä alaspäin
Pitkin kuoleman virtaa
Matkassa laineiden

[English translation:]

Into the icy water
Into the stream of thoughts
I lay my carcase soul
Worn out, torn
Reminiscence of life
Left behind at the shore
A hollow shell
Empty, soulless

Cold dark water
Swallow me whole
Cold Dark Water
Consume life out of me
Cleanse my soul

I stand at the shore
Watching
As my spirit float quietly
Over dark waters
Silent like a phantom
Travelling ever downwards
Along the river of death
Carried away by the wavesThanks to Grammaton1st for sending these lyrics.
Thanks to nikki for correcting these lyrics.
Thanks to nikki for sending these lyrics' English translation.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


AZAGHAL LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -