Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

ASTRAL DOORS LYRICS

single: "Hyllning Till Leksand" (2009)

1. Hyllning Till Leksand

1. Hyllning Till Leksand


Siljans hjältar, vi blir bara fler och fler
Det finns inget annat lag!
Alla masar, sluter upp med kropp och själ
För nu är det match igen

Och vi sjunger
Ååhhhh

Det finns inget som
Kan stoppa oss
Vi är Leksand
Det är en för alla
Och alla för en
För L.I.F.

Hjärtan Brinner
Bördan vår försvinner när
Leksand spelar upp till dans
Isens kungar, er vill vi besjunga nu
Vi sviker aldrig er

Vi vrålar
Ååhhhh

Det finns inget som
Kan stoppa oss
Vi är Leksand
Det är en för alla
Och alla för en
För L.I.F.

Vi blir bara fler och fler
Det finns inget annat lag
Vi är L.I.F.
Det är upp till kamp igen
Vi ska ta full poäng
Med mod och vilja av stål

Gilla där vi står, vi ska aldrig falla
När matchen är slut, ropen skalla
Segern är vår, vi har tagit full poäng!
Ett dalauppror över hela Sverige
Våran sång enda in i märgen
Vårt Leksand, vi älskar er!

Det finns inget som
Kan stoppa oss
Vi är Leksand
Det är en för alla
Och alla för en
För L.I.F.

Det är en för alla
Och alla för en
Vi är Leksand

[English translation:]

Siljans heroes, we just become more and more
There is no other team!
All masar, join up with body and soul
For now it’s game again

And we sing
Oohhhh

There is nothing that
Can stop us
We are Leksand
It’s one for all
And all for one
For L.I.F.

Hearts are burning
Our burden disappears when
Leksand’s playing up to dance
Kings of ice, of you we want to sing of now
We’ll never let you down

We shout
Oohhhh

There is nothing that
Can stop us
We are Leksand
It’s one for all
And all for one
For L.I.F.

We just become more and more
There is no other team
We are L.I.F.
It’s up to fight again
We will take full points
With courage and will of steel

Like where we stand, we’ll never fall
When the game is up, shouts clang
Victory’s ours, we have taken full points!
A Dala-uprising over whole of Sweden
Our song right in to the marrow
Our Leksand, we love you!

There is nothing that
Can stop us
We are Leksand
It’s one for all
And all for one
For L.I.F.

It’s one for all
And all for one
We are LeksandLeksand is in the state of Dalarna in the middle of Sweden.
Siljan is a lake in Dalarna (the 7th biggest in Sweden)
Masar is a word often used for people who live in Dalarna.
L.I.F. is short for "Leksand idrottsförening" which means "Leksand sports-club/association".
Dala, short for Dalarna.

Thanks to Beggar_Hero for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


ASTRAL DOORS LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -