Dark Lyrics
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

APATI LYRICS

1. Höst


[Höst / Autumn]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Träden är tomma på löv, till synes livlösa
Parken är kall och grå
Gatulyktorna skiner av melankoli
Passerande folk smälter in bland de sorgsna träden
Precis som löven faller de allt längre ned
Vareviga dag kommer de allt närmre livets förfall

Vem sade att gräset är grönare på andra sidan?
Det är fan lika förjävligt överallt

Tårar faller hand i hand med höstlöven
Misär finns överallt
Sprids genom dessa jävla snöflingor
Den kalla och ångestfyllda vinden slår mig i ansiktet
Likt en isig snöboll
Jag orkar inte med ännu en vinter med denna kyla
Denna iskalla ångest
Det är is på vattnet
Jag undrar om det håller för mig...

[English translation:]

The trees are leafless, seemingly dead
The park is cold and gray
The street lights shines with melancholy
People passing by is blending in among the sad looking trees
Just like the leaves, they are falling down
Getting closer to lifes decay for every day

Who said the grass is greener on the other side?
It's all the fucking same shit everywhere

Tears are falling hand in hand together with the autumn leaves
Misery is everywhere, it spreads with these fucking snowflakes
The cold and anxiety-filled wind hits me in the face, like an icy snowball
I can't take another winter with this coldness
With this icecold anxiety
There's ice on the water
I wonder if it will bear me.


2. Sömnlösa Nätter


[Sömnlösa nätter / Sleepless Nights]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Morbida vanskapelser präglar mina drömmar
Ännu en sömnlös natt
Jag sväljer piller efter piller
I ett desperat försök att somna
Och för att återigen jagas av rättvisans varelser
I en kortvarig dröm
Min sömn försvann med dig

Ett förkastat liv, det var inte mer än rätt
att även förkasta ditt
Vareviga natt påminns jag om det dåd
som en gång gav mina läppar ett leende

Trött och illamående vandrar jag vilset runt i rummet
spegeln reflekterar tydligt min ångest
och spyorna mitt liv
Jag spyr en sista gång
och sväljer resten av tabletterna
För en säker sömn

[English translation:]

Morbid deformities characterizes my dreams
Yet another sleepless night
I swallow pill after pill
In a desperate attempt to fall asleep
And to yet again be chased by the creatures of justice
In a brief dream
My sleep disappeared with you

A discarded life, it wasn't more than right
To discard yours as well
Every single night I'm being reminded of the deed
That once gave a smile to my lips

Tired and nauseated
I'm walking astray around in the room
The mirror is clearly reflecting my anxiety
And the vomits reflects my life
I throw up a last time
And swallows the rest of the pills
For an assured sleep


3. Nykter Idag


[Nykter idag / Sober Today]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Jag vet inte vad som har hänt med mig
Eller hur jag skjunkit så lågt
Jag försöker låta bli att se tillbaka
Försöker låta bli att minnas
Jag är nykter idag
och det regnar igen

[English translation:]

I don't know what has happened to me
Or how I've sunk so low
I'm trying not to look back
Trying not to remember
I'm sober today
And it's raining again


4. Eufori


[Eufori / Euphoria]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Nykterheten förtär mitt förnuft
När jag i min ensamhet ser tillbaka på mitt liv
Allt som har varit
Allt som har gått åt helvete
Har det format mig till detta livlösa svin?
Aldrig finner jag någon mening i att tänka efter

Beroende av verklighetsflykten
Av att komma bort från allt
Piller eller pulver, butangas eller injektioner
Allt som får mig att glömma får duga
Det är med glädje jag gör mitt korta liv ännu kortare

[English translation:]

The soberness eats away my reason
When I in my loneliness look back at my life
Everything that has been
Everything that has got fucked up
Has it formed me into this lifeless swine?
Never do I find a reason to think about it

Addicted to the escape of reality
To get away from everything
Pills or powder, butane gas or injections
Everything that will make me forget will do
It's with joy I'm making my short life even shorter


5. Likgiltighetens Slutstation


[Likgiltighetens slutstation / The End Station of Indifference]

[Written by C9H13N and Obehag]

[Swedish:]

Drömmar och mål
Bytes mot piller och sprutor
Känslor och funderingar
Har du sedan länge gett upp
Du känner inte längre någon ångest
Ingen kan längre skada dig
Du har sjunkit alldeles för långt ner
I denna kvicksand
Mörkret har lagt sig
och solen skall aldrig mer lysa för dig
Successivt har du fallit djupare och djupare
Det finns inte en chans för dig att kravla upp nu
Den blomsteräng du en gång stod på
har nu vissnat och dött
Ditt lidande har nåt sitt mål
Nu närmar du dig likgiltighetens slutstation

Likgiltighetens slutstation

[English translation:]

Dreams and goals
Is being exchanged for pills and needles
Feelings and thoughts
Have you already given up
You can no longer feel any anxiety
No one can no longer hurt you
You have sunk way too deep down
In this quicksand
The darkness has fallen
And the sun shall no longer shine for you
Gradually you've fallen deeper and deeper
There are no chance for you to get up now
The flower bed you once stood on
Has now wilted and died
Your suffering has reached its destination
You are now getting close to the end station of indifference

The end station of indifference


6. Verklighetsflykt Är Min Verklighet


[Verklighetsflykt är min verklighet / Reality Escape Is My Reality]

[Written by C9H13N, Patient C and Obehag]

[Swedish:]

Ge tröst i ett äckligt liv
Få ett slut på ett ändlöst mörker
Låt mig glömma en oundviklig död
Låt mig flyga igenom långsamma dagar
Ge mig hopp i en förstörd stad
Dränk mina minnen, tankar och mål
Röva bort mig från mig själv
Ta bort alla minnen som skaver i mitt huvud
Radera alla de snedsteg och misstag jag gjort
För mig dit jag slipper detta lidande
och denna ångest
Till platsen jag skapat i mitt huvud
Som egentligen saknar existens
Byggt utav ångest, skapad av hat
Vad tjänar det till att drömma
När jag ändå vet att det bara är patetiskt önsketänkande?
Låt mig få sväva bortom livets väggar
Låt min tårar få stelna och min puls sluta slå
Ta ifrån mig min löjliga önskan av att fortsätta andas
Låt mig drömma mig bort i konstgjord sömn

Och snälla, låt mig aldrig vakna igen

[English translation:]

Give comfort in a gross life
Put an end to an endless darkness
Let me forget about an unavoidable death
Let me fly through slow days
Give me hope in a broken town
Drown my memories, thoughts and goals
Abduct me from myself
Erase all the thoughts that's chafing in my head
Delete all the wrong turns and mistakes I've made
Take me to where I avoid this suffering
And this anxiety
To the place I've created in my mind
Which actually has no existence
Built by anxiety, created by hate
What is the point of dreaming
When I know it's just pathetic wishful thinking anyways
Let me float beyond the walls of life
Let my tears stiffen and let my pulse stop beating
Take away my redicilous wish to keep on breathing
Let me dream myself away in an artificial sleep

And please, let me never wake up again


7. En Gammal Vän


[En gammal vän / An Old Friend]

[Written by Obehag]

[Swedish:]

Åh du härliga ångest
som mig äta dag för dag
även denna kväll hälsar du på ser jag
vilken tur jag har
som får ha dig som min middagsgäst
Åh du härliga ångest

[English translation:]

Ah, you lovely anxiety
Which is eating me day after day
Also this evening you're giving me a visit, I see
How lucky I am
Who gets you as my dinner guest
Ah, you lovely anxiety


8. Livet Ur En Dåres Synvinkel


[Livet ur en dåres synvinkel / The Life in a Madman's Point of View]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Det är morgon igen och ännu en dag i flykt
Halvfull reflekterar jag över livet
och alla dess gråa nyanser
Några klunkar till
och denna tragiska stad får färg
Alkohol, skynda, ta mig härifrån
Minnen fördunklas, jag är som född på nytt
En skål för ensamheten
Jag rymmer från mig själv

[English translation:]

It's morning again and yet another day in escape
Half drunk I'm reflecting on life
And all of its shades of gray
A few more gulps
And this tragic town will get color
Alcohol, hurry, take me away from here
Memories darken, I'm like reborn
Cheers for loneliness
I'm escaping from myself


9. Blodrött Hav


[Blodrött hav / Blood Red Sea]

[Written by Patient C]

[Swedish:]

Jag ser i svart och vitt
Sikten är sedan länge skymd
Förlorad ute på vidsträckta vatten
Med hål i skrovet och revat segel

Himlen stänger sig ovanför mig
Moln hopar sig i hotfulla skepnader
Detta skrämmer mig, men fascinerar mig oerhört
Hoppet slukas, livet dräneras, drömmar mördas

Allt som någonsin har betytt något
förlorar sitt värde, sin egentliga mening
Jag vet inte var denna skuta kommer föra mig
Men ändå hoppar jag inte överbord

Jag vill inget hellre än att komma härifrån
Men likt en cysta klänger jag mig fast
Rädd för vad som kan hända, rädd för det okända
Ångest i tusenfald, psykisk tortyr i dess renaste form

Inget land är i sikte, inget hopp skymtar
Molnen blir allt fler och fler och tätare för var dag
Sikten är lika med noll, lönlöst att ens försöka
att se ljuset i tunneln, någon form av räddning

Därför sitter jag fast i denna båt
M/S Undergång, de fördömdas skepp
Aldrig når jag grundet, slutet av färden
Jag seglar i ensamhet på ett oroligt hav

Tankar kring död och evig sömn hemsöker mina nätter
Desperationen har tagit ett fast grepp kring mig
Men likt en cysta sitter jag fast i den befläckade relingen
Fördömd att för alltid segla på detta blodröda hav

[English translation:]

I see in black and white
The view is since long obscured
Lost out on wide water
With holes in the hull and torn sail

The heaven is closing above me
Clouds are piling up in threatening shapes
This scares me, but fascinates me extremely
The hope is devoured, the life is being drained, dreams are being murdered

Everything that ever meant something
Is losing its value, its actual meaning
I don't know where this boat will lead me
Yet I don't jump off

I wish for nothing more than to get out of here
But like a cyst I hang on tight
Afraid of what's about to happen, afraid of the unknown
Anxiety in thousandfold, psychic torture at its purest form

No land in sight, no glimpse of hope
The clouds are increasing and getting tighter for each day
The sight is zero, meaningless to even try
To see the light at the end of the tunnel, any kind of rescue

That's why I'm stuck on this boat
M/S Doom, the damned's ship
Never do I reach the ground, the end of this travel
I'm sailing alone on a restless sea

Thoughts about death and eternal sleep haunts my nights
Desperation has taken a firm grip on me
But like a cyst I'm stuck on the tainted rail
Sentenced to always sail this blood red sea


10. Allt Jag Aldrig Haft


[Allt jag aldrig haft / Everything I Never Had]

[Written by C9H13N]

[Swedish:]

Jag orkar inte längre, är alldeles för trött
Nu vill jag bara somna och sova förgott
Mörkret efter döden kan väl ändå inte
vara mörkare än livet jag lever?

Verklighetsflykten har länge varit min enda vän
Men när pengarna är slut så sviker även den
Under hela mitt liv har jag levt för stunden
Men nu är stunden slut
Så nu drar jag härifrån
och lämnar att jag aldrig haft

[English translation:]

I can't take it anymore, I'm way too tired
I just want to fall asleep now, and sleep forever
The darkness after death surely couldn't be darker
Than this life I'm living?

Reality escape has long been my only friend
But also that betrays when the money runs out
For all my life I've been living for the moment
But the moment has reached its end now
So now I'm getting out of here
And leaving everything that I never hadThanks to dragrace_martin for sending these lyrics.


Submits, comments, corrections are welcomed at webmaster@darklyrics.com


APATI LYRICS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
SUBMIT LYRICS LINKS METAL LYRICS - CURRENTLY 13 800+ ALBUMS FROM 4500+ BANDS
- Privacy Policy - Disclaimer - Contact Us -